EksfinEksfinEksfin

Det haster med en offensiv satsing på eksportnæringene

Del

Norsk eksportvekst har vært nær null siden finanskrisen i 2008. I samme periode har våre naboland opplevd betydelig vekst i sine eksportnæringer. LO, NHO og Eksportkreditt mener det haster med å få på plass en konkret og ambisiøs eksportstrategi for å snu den negative utviklingen.

Det haster. –Det er behov for en konkret og ambisiøs eksportstrategi med klare mål, som næringslivet, arbeidstakersiden og myndighetene utvikler i fellesskap, sier Otto Søberg, sjef for Eksportkreditt (til venstre), NHO-president Svein Tore Holsether og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her fra et bedriftsbesøk hos møbelprodusenten Vestre, som bygger klimavennlig møbelfabrikk og opplevelsessenter på Magnor.
Det haster. –Det er behov for en konkret og ambisiøs eksportstrategi med klare mål, som næringslivet, arbeidstakersiden og myndighetene utvikler i fellesskap, sier Otto Søberg, sjef for Eksportkreditt (til venstre), NHO-president Svein Tore Holsether og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her fra et bedriftsbesøk hos møbelprodusenten Vestre, som bygger klimavennlig møbelfabrikk og opplevelsessenter på Magnor.

LO, NHO og Eksportkreditt Norge legger i dag frem en omfattende rapport med nye data og framstillinger om norsk eksportutvikling. Den viser at det haster med en offensiv satsing på eksportnæringene.

-Vi ser et dramatisk fall i norsk eksport. Norge har havnet på en jumboplass. Norsk eksport er viktig for å sikre arbeidsplasser og velferd. Utviklingen må snu, og det haster, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Sammen med NHO-president Svein Tore Holsether og Eksportkreditt-sjef Otto Søberg oppfordrer LO-lederen nå til en kraftsatsing for å få opp veksttakten i norsk eksport.

-Norge har unike muligheter for å skape en lønnsom grønn eksportindustri, men da må vi legge en plan for samlet innsats som utløser dette potensialet, sier NHO-president Svein Tore Holsether.

LO, NHO og Eksportkreditt Norge står bak den årlige eksportmeldingen, utarbeidet av analyseselskapet Menon Economics. Årets rapport viser at norsk næringsliv ikke klarer å øke sitt eksportvolum, selv med en kraftig svekkelse av kronen. Målt i euro, dollar eller faste priser har veksten i norsk eksport de siste 13 årene vært omtrent null.

- Vi trenger et krafttak for å snu denne utviklingen, advarer LO, NHO og Eksportkreditt.

Behov for ambisiøs eksportstrategi

Menon-rapporten viser at norske bedrifter eksporterte for 1.100 milliarder kroner i 2020. Eksportbedriftene la grunnlag for rundt 560.000 sysselsatte i Norge.

- Det tilsvarer hver femte norske arbeidsplass. Dette viser hvor utrolig viktig eksportbedriftene er for verdiskapningen og sysselsettingen i Norge, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Han viser til at eksport er en indikator på konkurransekraft. Når Norge ikke har klart å øke sitt eksportvolum, så forteller det at næringslivet sakker akterut når det gjelder innovasjon, kommersialisering og skalering.

– Det er behov for en konkret og ambisiøs eksportstrategi, med klare mål, som næringslivet, arbeidstakersiden og myndighetene utvikler i fellesskap. Fra midten av 2020-tallet forventes det at inntekter fra olje og gass vil falle. Det begynner altså å haste. Vi må peke ut satsingsområder, og styrke deres økosystemer. Samtidig må SMBer få bedre tilgang til finansieringsløsninger, sier Søberg.

Norsk økonomi sårbar

Menons rapport viser at norsk eksport er svært ulikt sammensatt. Rapporten inneholder ferske eksportdata på regions- og kommunenivå. Vestland er landets største eksportfylke (utenom olje og gass), etterfulgt av Oslo og Viken.

Samtidig viser eksportmeldingen at den negative utviklingen for eksport-Norge fortsetter. Ingen andre OECD-land eller BRICS-land har tapt globale markedsandeler like raskt som Norge de siste 20 årene.

I forhold til størrelsen på økonomien har Norge nå den laveste eksportandelen av alle vesteuropeiske land. Norges eksport utgjorde 37 prosent av BNP (27 prosent hvis olje og gass holdes utenfor) i 2019. Tilsvarende utgjorde eksport som andel av BNP i Sverige 47 prosent, Danmark 58 prosent, Nederland 83 prosent og Irland 127 prosent.

Norsk eksport er i tillegg dominert av råvare-baserte næringer, der priser bestemmes på globale markeder.

- Vår smale næringsstruktur gjør norsk økonomi sårbar. Norge trenger derfor langt raskere vekst i flere eksportnæringer, både for å diversifisere og for øke totaleksporten, sier Søberg.

Grønne muligheter

LO, NHO og Eksportkreditt mener opplagt satsingsområde for norsk eksport er innenfor «grønn» industri. Det norske kraftsystemet med fornybar vannkraft og industri bygget opp rundt dette, gir Norge et særlig fortrinn. Med strengere internasjonale krav til utslipp, og en forventet mangedobling av internasjonale investeringer i ren energi, åpner det seg nye muligheter for norske eksportarbeidsplasser.

-Norge har mange industrielle fortrinn. Vi har god tilgang på fornybar energi, fagarbeidere i verdensklasse og sterke industrielle kompetansemiljøer. Den kompetansen gir Norge fantastiske konkurransefortrinn innen fremtidsrettede næringer, sier LO-leder Peggys Hessen Følsvik, som peker på at mange av klimaløsningene ligger i industrien.

-Vi ser at norske bedrifter til kunne hevde seg for eksempel innen grønne maritime løsninger og produkter, havvind, karbonfangst og karbonlagring, samt hydrogen- og batteriproduksjon, understreker NHO-president Svein Tore Holsether. 

EØS-avtalen viktig

EUs klimaambisjoner er viktig for en slik norsk eksportsatsing. EU lanserte i desember 2019 en grønn vekststrategi – «Green Deal» - der målet er å utløse offentlige og private bærekraftige investeringer på opp mot 1 000 milliarder euro frem til 2030.

-Her kan det være store muligheter for Norge, dersom vi klarer å omstille oss, sier Holsether.

I dag utgjør den samlede eksporten fra leverandører til fornybar energi under én prosent av total norsk eksport. Tilsvarende dansk eksport er til sammenligning om lag ti ganger høyere.

En økt satsing på «grønn» eksport vil trolig gjøre Norge mer avhengig av EØS-avtalen. I dag går omtrent halvparten av norsk eksport til EU.

Les hele rapporten her

Eksportkreditt og GIEK fusjonerer: Eksportkreditt Norge fremmer norsk eksport gjennom å tilby gunstig lånefinansiering til kundene av eksportbedriftene. Fra 1. juli blir Eksportkreditt og GIEK sammenslått til en ny etat, Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Kontakter

NHO:
Thomas Solberg Sevang, pressekontakt, tlf. 92601756. thomas.sevang@nho.no

LO:
Trond Gram, pressekontakt, tlf. 9961816. trond.gram@lo.no

Eksportkreditt Norge:
Ivar Slengesol, Direktør for strategi og forretningsutvikling, tlf. 991 14 110. ivs@eksportkreditt.no

Bilder

Det haster. –Det er behov for en konkret og ambisiøs eksportstrategi med klare mål, som næringslivet, arbeidstakersiden og myndighetene utvikler i fellesskap, sier Otto Søberg, sjef for Eksportkreditt (til venstre), NHO-president Svein Tore Holsether og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her fra et bedriftsbesøk hos møbelprodusenten Vestre, som bygger klimavennlig møbelfabrikk og opplevelsessenter på Magnor.
Det haster. –Det er behov for en konkret og ambisiøs eksportstrategi med klare mål, som næringslivet, arbeidstakersiden og myndighetene utvikler i fellesskap, sier Otto Søberg, sjef for Eksportkreditt (til venstre), NHO-president Svein Tore Holsether og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her fra et bedriftsbesøk hos møbelprodusenten Vestre, som bygger klimavennlig møbelfabrikk og opplevelsessenter på Magnor.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Eksfin fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfins finansieringsløsninger er et statlig supplement til det private bank- og finansmarkedet. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom