Statens vegvesen

Det blir nye skilt på E16 mellom Voss og Arna

Del

Dette skiltet er mellom dei som skal skiftast ut på E16 mellom Arna og Voss før vinteren.

Dette skiltet på E16 i Indre Arna, ved Arnanipatunnelen, skal erstattast med eit tilsvarande nytt. I tillegg til at skiltet er slite, har fylkesveg 580 skifta vegnummer til 587, og fylkesveg 7 er vorte fylkesveg 49. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Dette skiltet på E16 i Indre Arna, ved Arnanipatunnelen, skal erstattast med eit tilsvarande nytt. I tillegg til at skiltet er slite, har fylkesveg 580 skifta vegnummer til 587, og fylkesveg 7 er vorte fylkesveg 49. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Tilbodet for å skifta ut dårlege, skadde og slitne skilt er no opna. To firma vil ha jobben, og summane er eksklusive mva.

Tilbydar Tilbodssum ekskl. mva:
Sogn vegteneste AS  1.291.925,00
Bergs Maskin AS 1.443.404,00

– No skal vi kvalitetssikra og kontrollrekna på tilboda, og tek sikte på å underteikna kontrakt med entreprenøren snarast mogleg, seier prosjektleiar Sveinung Hovland i Statens vegvesen.

Skiltfornyinga skal vera ferdig innan utgangen av oktober.

Dette er skiltkrava

Alle vegskilt må med jamne mellomrom skiftast ut for å oppfylla dei visuelle krava til synlegheit og refleks. Dette er viktig for trafikktryggleiken og framkommelegheita til dei reisande.

Det kan og vera behov for å flytta eit skilt, eller at vi må oppdatera vegnummer og andre opplysningar.

Statens vegvesen sitt strenge inspeksjons- og vedlikehaldsregime syter for at vi til ei kvar tid har oversikt over skiltstandarden og -tilhøva langs våre vegar.

Dagjobb – i hovudsak

Strekninga som no får nye skilt, er om lag 75 kilometer lang og går frå Arnanipatunnelen til Vangstunnelen.

Når det gjeld  trafikkavviklinga i samband med skiltfornyinga, står entreprenøren fritt til sjølv å avgjera kor lange strekningar ein tek om gongen.

Entreprenøren vel også om det skal nyttast lys, trafikkdirigent eller begge delar for å styra trafikken medan dei gamle skilta vert skifta ut.

– Men sjølvsagt må arbeidet nøye planleggast ut frå det komplekse trafikkbildet på og langs E16. Entreprenøren planlegg dette i samråd med Statens vegvesen, som er skiltmyndigheit og godkjenner arbeidsvarslingsplanen, presiserer Hovland.

Sidan jobben ikkje skal gjerast i lange tunnelar, føreset Statens vegvesen at jobben i hovudsak vert gjort på dagtid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dette skiltet på E16 i Indre Arna, ved Arnanipatunnelen, skal erstattast med eit tilsvarande nytt. I tillegg til at skiltet er slite, har fylkesveg 580 skifta vegnummer til 587, og fylkesveg 7 er vorte fylkesveg 49. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Dette skiltet på E16 i Indre Arna, ved Arnanipatunnelen, skal erstattast med eit tilsvarande nytt. I tillegg til at skiltet er slite, har fylkesveg 580 skifta vegnummer til 587, og fylkesveg 7 er vorte fylkesveg 49. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Last ned bilde
Gamle skilt kan innehalda opplysningar som no er feil, som her merkt med kryss.
Gamle skilt kan innehalda opplysningar som no er feil, som her merkt med kryss.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom