Fana Sparebank

Det blir kundeutbytte fra Fana Sparebank i år

Del

Det ligger i Fana Sparebank sin kultur å gi tilbake til lokalsamfunnet og kundene. Nå betaler banken ut 55 millioner i kundeutbytte til alle som har hatt lån eller innskudd i foregående år.

Kundeutbyttet er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger, bankens resultat, og hvor lenge du har vært kunde i foregående år. Alle kunder i Fana Sparebank som har hatt innskudd, lån eller begge deler minst én dag i løpet av det foregående året, kvalifiserer til å få kundeutbytte.

- Det er gledelig at kundene våre skal få sin del av overskuddet. Vi vil gi tilbake til kundene våre, og den beste måten å gjøre det på er med kundeutbytte, sier administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.

Fana Sparebank har i løpet av sine 140 år vært en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet, og deler hvert år ut flere millioner til ulike kategorier i lokalmiljøet. Både barn og unge, personer som har gjort noe bra for andre, bedrifter og organisasjoner innen bærekraft og virksomheter i vår region.

Nå vil banken også at kundene skal få ta del i overskuddet direkte.

- Vi er en av få selveide, lokale sparebanker i Norge. Det betyr at inntekten vi får fra kundene ikke går til investorer, men kommer oss og kundene til gode. Derfor er det naturlig at de også får ta del i overskuddet vårt, gjennom kundeutbytte, sier Nærø.

Kundeutbyttet gjelder for 2021, og vil bli utbetalt til kunder i 2022 – uavhengig av om du fremdeles er kunde i banken eller ikke. Det vil bli delt ut utbytte både for innskudd og utlån, for inntil 2 millioner kroner.

- Det er viktig for oss at vi ikke gjør forskjell på kundene, og alle som bidrar skal få ta del i utbyttet. Kundeutbytte gjør at vi får gi tilbake til våre kunder, samtidig som vi håper det bidrar til å flere nye kunder inn i banken, forteller Nærø.

Det betyr selvsagt ikke at Fana Sparebank skal slutte med gavemidler – dette kommer altså i tillegg til pengene som allerede deles ut, legger hun til.

Kunder av banken kan få inntil 8.000 kroner totalt i kundeutbytte. Mer informasjon om utregning og utbyttet finner du på bankens hjemmeside.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

100 prosent kundeutbytte5.5.2022 13:54:30 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank betaler for første gang ut kundeutbytte, og for 2021 ble det full utdeling som utgjorde 55 millioner kroner. Kvartalstallene viser kraftig styrking av rentenettoen, med en vekst på 13,4 prosent sammen-lignet med fjoråret. Utlånsveksten har vært tilfredsstillende under årets første måneder, og det er særlig Himla Banktjenester som leder an. Boliglånsporteføljen i Himla har passert 3 milliarder kroner. Kvartalsresultatet på 52,9 millioner kroner er 21,5 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (31,4), og gir en egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

Utlån vokser inn i Himla10.2.2022 13:55:38 CET | Pressemelding

Fana Sparebank passerer en milepæl med over 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. Det er særlig positiv utvikling i utlån til boligformål. Veksten utgjør i underkant av en halv milliard kroner for kvartalet, eller 2,2 prosent. På årsbasis utgjør veksten til boligformål 1,2 milliarder kroner, en vekst på hele 6,1 prosent. Det betyr at banken fortsatt øker sine markedsandeler. Innskudd og sparing og plassering utvikler seg positivt og i tråd med markedstrender i 2021. Innskudd i personkundemarkedet utmerket seg med 7,2 prosent vekst siste år. Årsresultatet for 2021 øker til 132,5 millioner kroner sammenlignet med 2020 (126,8 millioner kroner).

Bærekraftig gjennombrudd for Fana Sparebank28.10.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank viser kraftig styrking av rentenettoen sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen øker med 5,9 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med fjoråret. Banken opplever også positiv utvikling på utlånssiden, der veksten i utlån til boligformål utgjør en halv milliard kroner for kvartalet, hvilket utgjør 2,3 prosent. De samlede utlånene øker med 0,6 milliarder kroner. Innskuddsveksten viser også god fremgang, med 0,4 milliarder i økte innskudd siste kvartal og 0,6 milliarder sammenlignet med fjoråret. Fana Sparebank presenterer for første gang et anslag for klimafotavtrykket for boliglånsporteføljen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom