Statens vegvesen

Denne E39-strekningen i Bergen får ny asfalt

Del

Vegen mellom Troldhaugtunnelen og Sørås skal asfalteres på nytt.

Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen

Helt konkret er det snakk om en cirka 800 meter lang strekning.

 – Det utlagte asfaltdekket har dessverre ikke tilfredsstillende kvalitet. Hendelser ved produksjon, lasting, transport og utlegging kan være årsaken til dette, sier byggeleder Bjørn Trygve Andersen i Statens vegvesen.

Arbeidet skjer til uken

Byggherre Statens vegvesen har hatt tett og god dialog med asfaltentreprenør for å vurdere mulige tiltak for utbedring.

Ut fra hensyn til antatt skadeutvikling med påfølgende behov for vegvedlikehold, hensyn til trafikantene og trafikkavvikling samt at årstiden gir en begrensing i aktuelle tiltak, har Statens vegvesen besluttet å frese vekk utlagt asfaltdekke i området.

– Utfrest strekning vil bli liggende som midlertidig kjøredekke frem til våren 2023. Da vil strekningen bli asfaltert på nytt, sier Andersen.

Fresearbeidet er planlagt i uke 48 (uken som starter med 28. november) og vil foregå på kveld og natt. Vegen vil da bli stengt, og omkjøring vil bli skiltet. Ved å sjekke 175.no får trafikantene til enhver tid oppdatert informasjon om situasjonen på norske riks-, europa- og fylkesveger.

– Helt ufarlig og udramatisk; vegen er trygg og trafikksikker

Trafikantene vil ikke merke det midlertidige kjøredekket utover at det kan gi noe mer lyd av dekkene mot asfalten.

– Dette er helt ufarlig og udramatisk. Vegen er både trygg, trafikksikker og framkommelig, understreker Bjørn Trygve Andersen i Statens vegvesen.

Den aktuelle vegstrekningen trafikkeres gjennomsnittlag av 21.393 kjøretøy i døgnet. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er syv prosent, eller 1498, lange kjørerøy.

– Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid på en så sterkt trafikkert strekning som dette kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det for dem. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Et godt asfaltdekke med en kvalitet vi kan stå inne for er en viktig del av dette. Vi har forsøkt å minimere ulempene for trafikantene ved å legge arbeidet til den tiden på døgnet da det er minst trafikk, avslutter Andersen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.