MSL Oslo

Den svarte økonomien i Norge utgjør 14 prosent av BNP

Del

Norge har Vest-Europas nest største svarte økonomi sett i forhold til BNP. Det estimeres at den svarte økonomien i Norge vil utgjøre 420 milliarder kroner i 2013, tilsvarende 14 prosent av den totale økonomien. Europas svarte økonomi estimeres til 2.100 milliarder euro, tilsvarende 18,5 prosent av den europeiske aktiviteten i Europa. Rapporten estimerer at ti prosent (200 milliarder euro) av den svarte økonomen kan fjernes ved bruk av elektronisk betaling. Den svarte økonomi er et kontantbasert fenomen over hele Europa, drevet av svart arbeid og underrapportering fra salgsstedene.

Svart økonomi i Norge og Europa
Svart økonomi i Norge og Europa

Europas økonomiske krise har vært en kraftfull driver for mange europeiske myndigheter for å iverksette tiltak mot den svarte økonomien for å bedre statsbudsjettene og få fart på økonomien igjen, ifølge en rapport som ble publisert av Visa Europe i dag. I 2013 estimeres Europas svarte økonomi til å utgjøre 2100 milliarder euro, tilsvarende 18,5 prosent av den økonomiske aktiviteten i Europa.

Dette tallet er det laveste på ti år, men rapporten viser at den svarte økonomien fremdeles er et kontantbasert fenomen over hele Europa, som hovedsakelig drives av svart arbeid og underrapportering.

Rapporten ”The Shadow Economy in Europe, 2013 – Using electronic payment systems to combat the shadow economy” analyserer størrelsen på den svarte økonomien til å utgjøre fra 8-10 prosent av BNP i Sveits, Østerrike, Nederland og Storbritannia, til nesten 30 prosent av BNP i Bulgaria, Kroatia, Litauen og Estland.

Også tidligere års rapporter har vist en sterk sammenheng mellom den svarte økonomien og de økonomiske konjunkturene. Spesielt setter rapporten søkelys på innsatsen til europeiske myndigheter for å finne nye smarte måter å løse budsjettunderskuddene på enn ved kun å øke skattene eller redusere velferdsgodene.

Steve Perry, Commercial Director ved Visa Europe sa følgende: “I dårlige tider, økende arbeidsledighet, lavere disponible inntekter og frykt ser man at flere enkeltindivider involveres i den svarte økonomien. Mens kampen mot den svarte økonomien bar frukter i hele Europa før 2009, indikerer nye signaler fra Vest-, Sør- og Øst-Europa på at myndighetene nå har varierende grad av suksess. Noe som er felles for dem alle er at den svarte økonomien fremdeles er et kontantbasert fenomen over hele Europa, og drives av svart arbeid og underrapportering.”

Svart arbeid står for 2/3 av Europas svarte økonomi, mens den siste tredjedelen kommer av underrapportering på salg. I følge rapporten har flere tiltak rettet mot disse problemene gitt effekt. Spesielt har økende bruk av elektronisk betaling blitt utpekt som et av de tiltakene som har størst effekt. I for eksempel Romania har et nytt nasjonalt salgssystem og online skattebetaling via bankkort økt skatteinngangen fra kort med 34 prosent på årlig basis. I de land som har introdusert eller intensivert bruken av elektronisk betaling som tiltak mot svart økonomi, har man registrert en signifikant nedgang i størrelsen på den svarte økonomien. Rapporten estimerer at elektronisk betaling kan redusere Europas svarte økonomi med opptil en tiendedel, eller € 200 milliarder, spesielt der hvor underrapportering på salg er et vedvarende og stort problem. Dette er også et problem som de fleste myndighetene ikke har fokusert spesielt sterkt på.

Internasjonalt ser man en klar korrelasjon mellom størrelsen på den svarte økonomien og bruken av elektronisk betaling. I land som for eksempel Storbritannia hvor bruken av elektronisk betaling er svært høy er den svarte økonomien mye mindre enn i land som Bulgaria som har en mye lavere utbredelse av elektronisk betaling.

De mest typiske bransjene hvor svart økonomi er utbredt er bygg, varehandel, turisme og transport. Ser man nærmere på varehandel, viser rapporten at e-handel skaper gjennomsiktighet og hindrer den svarte økonomien siden det begrenser muligheten til å underrapportere på salgstall.

 

Norges svarte økonomi blant de største i Vest-Europa

Rapporten estimerer Norges svarte økonomi i 2013 til å utgjøre € 57 milliarder eller ca. 420 milliarder kroner. Dette utgjør 14 prosent av Norges estimerte BNP i 2013. Av de Vest-Europeiske landene er det kun i Belgia med 16 prosent at den svarte økonomien utgjør en større andel av BNP enn i Norge og Sverige som begge har 14 prosent. Av de 31 europeiske landene som undersøkes i rapporten, er Norge på tiende plass dersom man måler den svarte økonomiens størrelse sett i forhold til BNP. Rapporten viser også at i Norge, som har en høy bruk av elektronisk betaling og et sterkt bankvesen, har størrelsen på den svarte økonomien vært relativt konstant de siste årene.

Spesielle tiltak* iverksatt av myndigheter, banker og betalingsnettverkene i Europa som har forsøkt å motivere til en positiv holdningsendring blant innbyggerne beskrives i rapporten. Eksempler på slike tiltak er langsiktige tiltak for å stimulere til økt elektronisk betaling, og da spesielt når innbyggerne skal betale for ulike offentlige tjenester.

Steve Perry fortsetter: “Den økonomiske krisen har drevet de europeiske myndighetene til å iverksette tiltak mot svart økonomi. Det er en felles forståelse og enighet om at kontanter er en av drivkreftene for den svarte økonomien, og vi spår flere initiativ de neste årene som fokuserer på å erstatte kontantene etter som myndighetene setter fart på arbeidet med å redusere den svarte økonomiens destruktive samfunnskraft.”

 

The Shadow Economy in Europe, 2013 – Using electronic payment systems to combat the shadow economy er den siste i en rekke av rapporter med samme navn, som tidligere er utgitt i 2008, 2010 og 2011.

For å laste ned den fulle rapporten vennligst gå til følgende lenke: www.visaeurope.com/en/about_us/industry_insights.aspx

 

Spesielle tiltak* av myndigheter, banker og betalingsnettverk inkluderer:

  • I 2010 i Polen har Visa Europe og medlemsbankene introdusert et terminal-fond for å øke bruken av betalingsterminaler på utsalgsstedene. Det har resultert i 100.000 nye betalingsterminaler i løpet av 2,5 år, hvorav 75 prosent av terminalene er plassert innenfor den svarte økonomiens kjernesektorer.
  • I 2011 utviklet og implementerte Irland en finansiell inkluderingsstrategi.
  • I 2011 besluttet Italia at alle betalinger over € 1000 skal foregå elektronisk. Skattefordeler ved elektronisk betaling på salgsstedene ble introdusert sammen med en trussel om stengning av utsalgssteder som ikke kan fremvise kvittering 3 ganger på 5 år. Tall viser at skatteinngangen har økt med € 9,1 milliarder som et resultat av disse tiltakene. Tilsvarende betalingsbegrensinger er satt i Spania (€2,500) og Hellas (€1,500)
  • I 2012 introduserte Portugal obligatorisk rapportering av kjøpstransaksjoner fra bankene til skattemyndighetene.

Twitter: @VisaEuropeNews

Hashtag: #ShadowEconomy

Webside: www.visaeurope.com

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Maria Pagano
Visa Europe
+44 207 795 5388
paganom@visa.com


Trond C. Brekke
+47 402 41 000
trond.brekke@mslgroup.com

 

Bilder

Svart økonomi i Norge og Europa
Svart økonomi i Norge og Europa
Last ned bilde

Lenker

Om MSL Oslo

MSL Oslo
MSL Oslo
Nedre Slottsgate 13-15
0157 Oslo

906 38 800http://www.mslgroup.no
Om Visa Europe Visa Europe er en betalingsvirksomhet som eies og styres av medlemsbankene og andre betalingsaktører fra 36 land i Europa. Visa Europe leder den teknologiske utviklingen for å utvikle tjenester og infrastruktur som gjør det mulig for millioner av europeiske forbrukere, virksomheter og myndigheter å utføre elektroniske betalinger. Selskapet er ikke et kredittkort selskap, da nesten 80 prosent av omsetningen kommer fra debit kort, og medlemmene er ansvarlige for å utstede kort, inngå kontrakter med brukersteder samt fastsette avgifter for kortholdere og brukersteder. Visa Europe opererer et høy-volum, lav-kostnadsmodell som tilbyr tjenester til sine medlemmer. Overskuddet reinvesteres i virksomheten og brukes til å forbedre kapitalreservene. I løpet av de siste 6 årene har Visa Europe investert € 1 milliard i ny teknologi og infrastruktur. Som et europeisk betalingssystem er Visa Europe i stand til å reagere raskt på de spesifikke behovene europeiske banker og deres kunder - kortholdere og forhandlere har, og å møte EU-kommisjonens mål om å skape et ekte indre marked for betalinger. For mer informasjon, vennligst gå til www.visaeurope.com