Arbeidsmiljøsenteret

Den norske Arbeidsmiljøprisen 2014 går til Posten

Del

Bergen, 22. Oktober 2014: Posten får Arbeidsmiljøprisen 2014 for sitt omfattende arbeid for å redusere sykdom, fravær og skader. Posten har redusert sykefraværet med 30 prosent siden 2006. Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) delte ut prisen på Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen.

– For Posten er det gjevt å motta denne prisen. Vi har jobbet målrettet med HMS over flere år og oppnådd svært gode resultater. God HMS er også god økonomi og effektene vi har høstet fra sykefraværsprosjektet startet i 2006 tilsvarer besparelser på over 75 millioner kroner. Det viktigste er likevel at 500 flere av våre medarbeidere er på jobb nå, enn da prosjektet startet. Jeg vil takke på vegne av 20.000 stolte medarbeidere, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Arbeidsmiljøprisen blir gitt til de bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller enkeltpersoner som kan vise til resultat og erfaringer som er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre i norsk arbeidsliv. Prisen blir bare utgitt dersom noen kandidater oppfyller disse kriteriene, og er desto mer prestisjefull.

De to forrige prisvinnerne er hovedverneombudene ved norske helseforetak i 2012, og Oslo Lufthavn AS 2011.

Formålet med prisen er å hedre målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljø.

– Vi har lagt vekt på resultatene og erfaringene som Posten har gjort seg. Vi mener at de over flere år har gjort en betydelig innsats og fortsatt å tilføre nødvendige ressurser til prosjektet for å redusere sykefraværet. Det har de gjort, til tross for at resultatene ikke kom så fort som man ventet. Dette er et eksempel på etterfølgelse, sier Kjetil A. Vedøy, direktør i Arbeidsmiljøsenteret.

Posten har i samarbeid med ansatte og ansattrepresentanter systematisk utviklet et omfattende organisatorisk system for å redusere sykdom, fravær og skader. Sykefraværet er redusert med nesten 30 prosent, og det er bare halvparten så mange som før som blir uføre.

–De ansatte og deres representanter sier at de i stor grad har fått være med på å påvirke og utvikle sykefraværsprosjektet. Det er derfor en stor glede å tildele Den norske Arbeidsmiljøprisen for 2014 til Posten Norge, sier Vedøy.

Årets jury består av Kjetil A. Vedøy, direktør Arbeidsmiljøsenteret, Morten Kjerstad Larsen, leder i Arbeidstilsynet, Elisabeth Vatne Lund, leder i HMS-faglig forbund og Annette Asper Berg, juridisk direktør i If.

Arbeidsmiljøkongressen har blitt avholdt årlig siden 1940-tallet. Arbeidsmiljøkongressen er landets viktigste møteplass for alle som er opptatt av arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og arrangeres av Arbeidsmiljøsenteret.

 

Arbeidsmiljøkongressen arrangeres i Grieghallen i Bergen og foregår over tre dager fra 22-24 oktober.

Kontakter

Kjetil A. Vedøy, Direktør Arbeidsmiljøsenteret
kjetil@arbeidsmiljo.no
Telefon: 22 05 78 07
Mobil: 41 28 35 34

Om Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsmiljøsenteret
Biskop Gunnerus’ gate 14 A
0185 Oslo

815 59 750http://www.arbeidsmiljo.no/