Energi Norge

Den fornybare kraften må tas i bruk

Del

Energiminister Tord Lien la i dag frem regjeringens energimelding. Meldingen fremhever norsk vannkrafts viktige rolle og potensial for fremtiden. Den viser også vei for hvordan vi skal utnytte kraftoverskuddet på en måte som gir både klimaeffekt og næringsvekst, mener Energi Norge.

Oluf Ulseth (t.v.) fra Energi Norge og Jørn Myhrer fra Akershus Energi sammen med energiminister Tord Lien.
Oluf Ulseth (t.v.) fra Energi Norge og Jørn Myhrer fra Akershus Energi sammen med energiminister Tord Lien.

– Energimeldingen tegner et fremtidsbilde der vannkraften spiller en avgjørende rolle. Økt bruk av fornybar energi gir bedre klima og næringsvekst. Det skal skje gjennom elektrifisering av blant annet transportsektoren og videreutvikling av norsk industri. Det er positivt at Enova nå får et tydelig klimamål, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

 Kutter subsidier

Han er også fornøyd med at regjeringen går inn for å avvikle elsertifikatordningen etter 2021, slik at videre utbygging av fornybar energi må baseres på etterspørsel, ikke subsidier.

 – Det er positivt at regjeringen har lyttet til Energi Norges råd om å droppe nye støtteordninger for "moden" fornybar energi etter 2020. Nå må vi først ta det store kraftoverskuddet i bruk. Deretter må vi la etterspørselen i kraftmarkedet styre utbyggingen av ny produksjon, fastslår Ulseth.

 Høyt skattetrykk

Meldingen fastslår at lønnsomheten i vannkraftsektoren er vesentlig svekket de siste årene, samtidig som det er et økende behov for reinvesteringer i eldre kraftverk. Dette er ikke fulgt opp i meldingen. Ifølge NVE bør det investeres over 50 milliarder kroner i eksisterende anlegg frem mot 2030.

 – Vi trenger en omlegging av skattesystemet for vannkraft, der kraftselskapene gis den samme skattereduksjonen som annet næringsliv og der skjermingsfradraget i grunnrenteskatten økes. Skattesystemet gir ikke nødvendige incentiver for investeringer, sier Ulseth.

 Tar kraften i bruk

Energimeldingen balanserer hensyn til energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling. Dette helhetssynet på tvers av politikkområder har Energi Norge etterlyst i en årrekke.

 – Det er positivt at meldingen ser energiproduksjon og -bruk på tvers av sektorer i sammenheng, der alle er avhengige av et velfungerende kraftsystem. En fullelektrifisering av personbilparken vil for eksempel kreve 7 TWh kraft, som er godt innenfor dagens kraftoverskudd, påpeker Ulseth.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oluf Ulseth (t.v.) fra Energi Norge og Jørn Myhrer fra Akershus Energi sammen med energiminister Tord Lien.
Oluf Ulseth (t.v.) fra Energi Norge og Jørn Myhrer fra Akershus Energi sammen med energiminister Tord Lien.
Last ned bilde

Om Energi Norge

Energi Norge
Energi Norge
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
0307 Oslo

23 08 89 00https://energinorge.no/

Energi Norge er fornybarnæringens interesseorganisasjon i NHO. Medlemsbedriftene står for over 95 produsent av kraftproduksjonen og dekker rundt 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Vi jobber for at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Følg saker fra Energi Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Energi Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Energi Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom