GlobeNewswire by notified

Den andra konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag och konverteringskursen har fastställts till 0,11 SEK

Dela

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, onsdag den 1 mars 2023

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under tredje kvartalet 2022 enföreträdesemission bestående av konvertibler av serie KV2 och teckningsoptioner av serie TO10. Konverteringskursen per konvertibel ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market undermätperioden från och med den15februari 2023till och med den 28februari2023, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,15 SEK och således är konverteringskursen fastställd till 0,11SEK. Den andra konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag, onsdagen den 1 mars.


Mer information om konverteringsperioden finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod: 1 mars 2023 - 15 mars 2023.
Konverteringskurs: 0,11 SEK. Varje konvertibel berättigar nominellt till cirka 9,09 aktier.

Upplupen ränta för perioden
Konvertiblernas ränta uppgår till tolv (12) procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier vid konvertering. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direkregistrerade konvertibler (VP-konto)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Registrering av emissionen
Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2023. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i Bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej nyttjade konvertibler
Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 1,00 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om tolv (12) procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske den 12 april 2024.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cortus.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Innovative Producer, Filmmaker and Author Mick Ebeling to Join Duck Creek’s Formation ’23 as Keynote Speaker27.3.2023 14:30:00 CEST | Press release

Ebeling will discuss pushing the bar and making the inconceivable, the unbelievable and the impossible, not impossible Boston, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, the intelligent solutions provider defining the future of property and casualty (P&C) and general insurance, welcomes Mick Ebeling as its Formation ’23 keynote speaker. Formation, Duck Creek’s annual user conference, attracts the world’s leading insurance industry and technology minds and takes place in Orlando, FL, May 8-10, 2023. Ebeling is the founder and CEO of Not Impossible, a critically acclaimed, award-winning social lab and production company that taps into the power of technology and story to change the world. Formation '23 will empower the P&C and general insurance community with the insights, technology, and inspiration to build better human experiences. As the industry comes together to collaborate and reimage the future of P&C technology, the conference’s theme, “building together,” is me

NGS Group AB: Kallelse till årsstämma i NGS Group AB (publ)27.3.2023 14:15:00 CEST | Pressemelding

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 12 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30. Rätt att delta på bolagsstämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen onsdagen den 19 april 2023,dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman till Bolaget under adress NGS Group AB (publ), Thomas Plate, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm, per telefon 0768-949 239 eller via e-post till info@ngsgroup.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 april 2023. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e‑postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarr

Transactions in connection with share buyback programme27.3.2023 14:07:42 CEST | Press release

On 8 February 2023, Pandora announced a new share buyback programme, cf. Company announcement no. 769. The share buyback programme is executed in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation). The purpose of the programme is to reduce Pandora’s share capital and to meet obligations arising from company incentive programmes. Under the programme Pandora will repurchase shares for an aggregate maximum amount of DKK 2.4 billion with an intention to go up to a total of DKK 5.0 billion during the next 12 months, depending on how the macroeconomic climate develops throughout the year. The programme commenced on 8 February 2023, cf. Company Announcement no. 769, and will conclude no later than 2 February 2024. The following transactions have been made under the programme: Number of sharesAverage purchase price, DKKTransaction value, DKKAccumulated under the programme1,180,000760,396,825 20 Ma

Zoom announces the expansion of Zoom IQ, the smart companion that empowers collaboration and unlocks potential27.3.2023 14:01:10 CEST | Press release

Zoom uses OpenAI technologies to bolster a unique federated approach to AI based on flexibility SAN JOSE, Calif., March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today at Enterprise Connect, Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) announced the expansion of Zoom IQ, a smart companion that empowers collaboration and unlocks people’s potential by summarizing chat threads, organizing ideas, drafting content for chats, emails, and whiteboard sessions, creating meeting agendas, and more. The company also announced it will use OpenAI to bolster its unique federated approach to AI based on flexibility. Zoom’s federated approach to AI leverages its own proprietary AI models, those from leading AI companies– such as OpenAI –and select customers’ own models. With this flexibility to incorporate multiple types of models, Zoom’s goal is to provide the most value for its customers' diverse needs. These models can also be customized to perform better for a customer, based on their vocabulary and requirement

Centessa Pharmaceuticals to Participate in Upcoming Investor Conferences27.3.2023 14:00:00 CEST | Press release

BOSTON and LONDON, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (Nasdaq: CNTA), a clinical-stage pharmaceutical company that aims to discover and develop medicines that are transformational for patients, today announced that members of its management team will participate in the following investor conferences: Event: Guggenheim Genomic Medicines and Rare Disease Days Date: Monday, April 3, 2023 Location: New York, NY Fireside Chat: 9:35 AM ET Event: Jefferies & Venrock Boston Biotech Summit Date: Wednesday, April 12, 2023 Where applicable, the presentation slides and/or a link to the live webcast of the event, as well as an archived recording, will be available under the “Events and Publications” tab on the investor relations section of the Centessa Pharmaceuticals website at https://investors.centessa.com/events-presentations. About Centessa Pharmaceuticals Centessa Pharmaceuticals plc is a clinical-stage pharmaceutical company that aims to discover and develop medi