Delta

Deltas krav til statsbudsjettet 2021: - Kommunene må styrkes betraktelig

Del

- Vi vil ha en sterk satsing på kommuneøkonomi, men også på sykehusene og på kompetanse, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (Foto: Nadia Frantsen)
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (Foto: Nadia Frantsen)

Pandemien har forsterket behovet for en solid kommuneøkonomi, for robuste sykehustjenester og for økt kompetanse for alle, mener Delta-lederen. Hun viser til at det kommer inn meldinger om presset kommuneøkonomi fra mange kommuner. Ruud Thorkildsen er bekymret for kutt i viktige velferdstjenester.

‑ Livet leves i kommunene, arbeidet skjer i kommunene og velferden skapes i kommunene. Vi hører daglig fra våre medlemmer om hvor trange budsjettene er, og hvordan arbeidsbelastningen stadig øker. Nå må regjeringen levere, sier Ruud Thorkildsen.

Økt grunnbemanning

Delta-lederen vil ha økt grunnbemanning og styrket satsing på heltid i både kommuner og helseforetak. Innsatsen for å rekruttere og beholde medarbeidere i viktige velferdsyrker må få et løft.

‑ Vi må mobilisere arbeidskraft. De siste månedene har til fulle vist hvor viktig det er med nok ansatte for å sørge for at velferdstjenestene fungerer. Mange har gitt mye. Mange har jobbet mye. Nå må vi øke bemanningen for å kunne møte både dagens utfordringer og lignende situasjoner i fremtiden, påpeker Ruud Thorkildsen.

- For å opprettholde og øke kvaliteten på tjenestene må flere jobbe heltid. Altfor mange går i ufrivillig deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren, slår Delta-lederen fast.

Krafttak for kompetanse

‑ Kompetanse er svaret på hvordan vi skal møte omstillingene fremtiden. Det trengs et krafttak for kompetanse. Alle må få tilbud om kompetanseutvikling. Bare da kan mantraet om å lære hele livet og at ingen skal gå ut på dato bli virkelighet, understreker Ruud Thorkildsen.

Delta-lederen tar til orde for at mye av kompetanseutviklingen kan skje på arbeidsplassen og i nær tilknytning til utførelsen av jobben. Hun mener at det vil øke sannsynligheten for at læring tas i bruk og at det vil bidra til økt motivasjon.

Velferden må utvikles, ikke svekkes

Delta er opptatt av at dersom Norge skal kunne fortsette med å utvikle og forbedre den nordiske velferdsmodellen og det norske velferdsnivået, så er et godt og velfungerende partsamarbeid en grunnleggende forutsetning.

‑ Partssamarbeidet er noe av det viktigste vi har. Det har tjent oss vel og vi må sørge for at nødvendig omstilling og nyorientering skjer innenfor rammene av partssamarbeidet. Det må være tett dialog, god kontakt og høy tillit. Vi må samarbeide mer. Da skaper vi fremtidens velferdssamfunn. Vi må skape gode liv for alle, sier Ruud Thorkildsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (Foto: Nadia Frantsen)
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (Foto: Nadia Frantsen)
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer mer enn 88.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Følg saker fra Delta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Delta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Delta

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom