Delta

Delta om perspektivmeldingen:  Kompetanse og kunnskap er fremtidens olje

Del

- Det må være attraktivt å jobbe i de sektorene hvor behovet er størst. Kompetanse og hele stillinger er vesentlige forutsetninger for å sikre Norge framover, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen

 - Vi står foran store utfordringer som samfunn. Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi bygge videre på den norske modellen og partssamarbeidet. Nå gjelder det å ruste oss slik at vi kan ivareta og utvikle det beste i velferdssamfunnet, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. 

 - Kompetanse og kunnskap er fremtidens olje. Vi må ta kraftfulle grep for å bidra til at flere fullfører videregående utdanning. Samtidig må vi sørge for å styrke muligheten til videreutdanning på fagskole, høyskole og universitet og legge til rette for livslang praksisnær kompetanseutvikling på den enkelte arbeidsplass, sier Ruud Thorkildsen. 

- Det er avgjørende at arbeidet med flere hele stillinger og en heltidskultur intensiveres gjennom systematisk, planmessig og offensivt arbeid, mener Delta-lederen. 

- Skal vi få unge mennesker til å velge utdanning i helse- og omsorg må det gjøres noe raskt. Det må være attraktivt å jobbe i de sektorene der behovet er størst. Flere må jobbe heltid og flere må jobbe lengre. Da trengs det kraftfulle tiltak når det gjelder arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutvikling og inkludering. Vi må jobbe i fellesskap langs flere akser, sier Ruud Thorkildsen. 

- Partssamarbeidet er helt sentralt. Den norske modellen har tjent oss godt. Samarbeid, samhandling, samhold og samskaping blir enda viktigere i en tid som krever stadig innovasjon, utvikling og omstilling. Her må partene jobbe tett, godt og med vilje til å skape løsninger basert på det beste i den norske samarbeidsmodellen, mener Ruud Thorkildsen.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer mer enn 89.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Følg pressemeldinger fra Delta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Delta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Delta

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom