Deloitte

Deloittes AI spår migrering som viktig driver av Norges fremtid.

Del

En oppsiktsvekkende rapport gir et nytt perspektiv på migrering. Kunstig intelligens har vurdert Norges fremtid, og kommet frem til at den avhenger av hvor flinke vi er til å skape et samfunn med godt samhold, god integrering og høy grad av tillit. - Migrasjonsinnstramninger truer holdninger og verdier vi trenger for å lykkes med innovasjon, sier Andreas Enger, Partner og leder av Monitor Deloitte.

Deloitte har gjennomført et prosjekt og sett på mulige scenarioer for Norges fremtid, hvordan det norske samfunnet ser ut i 2030. Prosjektet har benyttet en tradisjonell tilnærming, med intervjuer og workshops med eksperter, som har gitt innspill til hvordan fremtiden ser ut for det norske samfunnet. Det spesielle er at prosjektet også har brukt kunstig intelligens, i form av Deloittes CLV «Deep View»-teknologi for å vurdere fremtiden.

Svaret datamaskinen kom opp med, er ganske interessant:

Hvor godt det norske samfunnet lykkes, avhenger av to sentrale drivere:

Den første er velkjent; hvor godt vi klarer å skape et samfunn som utvikler ideer, innovasjon og nye vekstområder. Det er en forutsetning de fleste som spår om fremtiden har med.

Den andre driveren er mer overraskende; Norges fremtid avhenger av hvor godt sosialt samhold vi klarer å skape!

Hvis Norge utvikler seg til et samfunn som klarer å opprettholde høy grad av samhold, med vellykket integrering, høy grad av mangfold og opprettholder sterk tillit til hverandre i samfunnet, vil Norge fortsette å utvikle seg positivt og i riktig retning økonomisk.

- Migrasjon handler ikke bare om grensekontroll, det dreier seg om å tiltrekke talent og arbeidskraft, og i siste instans om Norges fremtid. Migrasjonsinnstramninger truer holdninger og verdier vi trenger for å lykkes med innovasjon, sier Andreas Enger, Partner og leder av Deloitte Monitor.

Deloittes eksperter og kunstige intelligens har kommet frem til fire scenarier for Norges fremtid. Den ene aksen handler om innovasjon og hvorvidt vi lykkes med dette eller ikke. Den andre aksen om sosial samhørighet («social cohesion») er mer verdibasert.

- Hva slags samfunn vil vi ha? Skal man være en global magnet på talent for å kunne lykkes med innovasjon, trenger vi et åpent og inkluderende samfunn, presiserer Enger.


Lenke til rapporten og video-introduksjon:
http://info.deloitte.no/lg-future-norway-2030.html

Prosjektet er gjennomført av Deloittes Center for the Long View.

Spørsmål kan rettes til

Andreas Enger
Partner og leder av Monitor Deloitte
Mobil: +47 901 31 228
E-post: aenger@deloitte.no

Kontakter

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 23 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg pressemeldinger fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom