Miljødirektoratet

Deler ut tilskudd til opprydding av marin forsøpling

Del

Miljødirektoratet støtter i år 50 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

Tilskuddsordningen skal bidra til et renere og rikere miljø i havet, og støtter hvert år ulike prosjekter i hele landet. Her fra TAVAHA prosjektet i 2019. Foto: Nordic Ocean Watch.
Tilskuddsordningen skal bidra til et renere og rikere miljø i havet, og støtter hvert år ulike prosjekter i hele landet. Her fra TAVAHA prosjektet i 2019. Foto: Nordic Ocean Watch.

Siden 2015 har Miljødirektoratet gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten. Støtten går også til prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet. Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling.

–Det er gledelig å se at tilskuddsordningen til opprydding av marin forsøpling er populær – år etter år. Ordningen er en viktig del av regjeringens innsats mot marin forsøpling. Å rydde strender kan være en god uteaktivitet for mange. Men i dagens koronasituasjon er det viktig å ta nødvendige hensyn – både til smittevern og til kapasiteten hos avfallsmottakene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Må tilpasses koronasituasjonen

Alle søknadene ble mottatt før koronautbruddet, så hvorvidt prosjektene kan tilpasses dagens situasjon er ikke tatt med i vurderingen av hvem som får tilskudd. Særskilte utfordringer i år kan for eksempel være gjennomføring av større, samordnende prosjekter, aktivisering av skoleklasser og levering av innsamlet avfall til avfallsmottak. Det er spesielt viktig at mottakerne forsikrer seg om at avfallsmottakene har kapasitet til å ta imot avfallet før prosjektet starter. Les mer om dette her.

–Selv om vi er i en annerledes situasjon ønsker vi å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre. Vi anerkjenner at noen av prosjektene vi støtter enten må utsette ryddeaksjonen, eller kanskje endre fremgangsmåte. Vi ønsker likevel at opprydding langs strendene fortsetter der det er forsvarlig og innenfor smitteverntiltakene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig å hindre ny plastforsøpling

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Mottakerne av årets tilskudd skal koordinere ryddeaksjoner og registrere funnene sine. Dette vil bidra til økt kunnskap om hvor avfallet kommer fra og hvordan man kan forhindre at avfallet havner i havet.

Miljødirektoratet jobber i tillegg med en rekke andre tiltak for å hindre ny plastforsøpling, som tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, økt pant på drikkevareemballasje, oppfølging av avfallsplaner i havner, forslag om forbud mot enkelte engangsartikler i plast med mer.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Tilskuddsordningen skal bidra til et renere og rikere miljø i havet, og støtter hvert år ulike prosjekter i hele landet. Her fra TAVAHA prosjektet i 2019. Foto: Nordic Ocean Watch.
Tilskuddsordningen skal bidra til et renere og rikere miljø i havet, og støtter hvert år ulike prosjekter i hele landet. Her fra TAVAHA prosjektet i 2019. Foto: Nordic Ocean Watch.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom