GlobeNewswire by notified

Delårsrapport Juli - September, Q3

Dela
  • Nettoomsättningen minskade med -4,0 procent till 89,6 (99.,3) mkr (-1,6 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,0(29,4) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 26,7 (31,5) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,6 (21,4) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,01 (0,56) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 (-2,8) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 61,3 (59,0) mkr


VD's kommentar
Omsättningen för kvartalet uppgick till 89,6 mkr med ett rörelseresultat på 24,0 mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27%.  Marginalen visar på styrkan i vår affärsmodell där vi har en bruttomarginal på cirka 93%. Ökar vi omsättningen innebär det en stor positiv effekt på bolagets vinst.

När vi säljer system ingår mjukvara och hårdvara. Hårdvaran utgör en mindre del av kostnaden men är avgörande för att kunna ansluta och hantera det tiotusentals digitala enheter vi stödjer.

Beskeden från våra underleverantörer på vissa elektronikprodukter har aldrig varit så osäkra som nu. Om alla våra underleverantörer hade lyckats leverera enligt plan skulle kvartalets omsättning överstigit motsvarande period 2020.

Vi har emellertid egna lager och alternativa leverantörer till en stor del av de hårdvarukomponenter vi använder oss av. Något som gör att vi kommer minimera framtida leveransfördröjningar.

Bolagets övriga externa kostnader är något högre än motsvarande period förra året men samtidigt betydligt lägre än innan pandemin. Detta beror på att fler marknader öppnar upp och möjliggör för fysiska möten samt deltagande på viktiga mässor och andra events.

Vi räknar med att dessa kostnader kommer fortsätta stiga något i takt med att restriktioner för resande minskar, vilket är något som vi också välkomnar då det skapar fler möjligheter för att visa vad vi kan erbjuda kunderna när det kommer till såväl produkter som tjänster.
.
Den förändring som vi gjorde för Nordamerika förra året börjar visa resultat. Vi ökar försäljningen under tredje kvartalet jämfört med förra året även om vi ligger något efter hittills i år så gör vi rätt saker med rätt organisation och det kommer ge fortsatt effekt.

EMEA regionen är något lägre under tredje kvartalet men har vuxit hittills i år och ett viktigt kvartal för EMEA är fjärde kvartalet då många av kunderna i regionen har budgetår som sammanfaller med kalenderår.

ASIA/CIS är en region som minskar jämfört med föregående år och det är till största delen en konsekvens av vår mer restriktiva hållning i vilka länder vi säljer våra lösningar till. Tyvärr har flera länder i regionen utvecklats på ett sätt som gjort att vi aktivt valt att inte leverera våra lösningar.

Det blir allt fler länder som lättar på restriktioner vilket öppnar upp resande. Detta innebär att flera projekt som tidigare hindrats eller till och med pausats nu kan återupptas och avslutas. Det är framförallt frontline-projekt som vi vet kommer återupptas.

Mobile forensic branschen förändras snabbt i positiv riktning. Allt fler myndigheter i västvärlden får krav på sig att arbeta enligt vissa standarder inom mobil forensic. Standarder som gör att våra kunder på ett kontrollerat och rättssäkert sätt kan decentralisera arbetet med att läsa av digitala enheter för att på så sätt möta det enorma behov som finns för säkra bevis i digitala enheter.

Att kunna säkra sanningen ur digitala enheter och ägarens aktivitet är odiskutabelt viktigt för rättsvårdande myndigheter. Det är vad MSAB är världsledande på. Av flera orsaker ställs det allt högre krav på både vilken och hur informationen säkras från beslagtagna mobiler.

MSAB har de senaste två åren varit en ledande deltagare i ett Europeiskt initiativ finansierat av EU. Projektet heter ”for mobile” vars syfte är att säkra integritet och säkerhet genom dokumenterade och standardiserade metoder för avläsning av mobiltelefoner i Europa.

Projektet kommer pågå till mitten av nästa år och kommer resultera i nya standarder och högre krav för Europeisk polis som MSAB inte bara möter utan även vart med och arbetat fram.

Flera viktiga kunder efterfrågar strategisk rådgivning och hjälp med implementation och underhåll av våra ECO system.

Detta är exakt vad vi förutsett och förberett oss på tidigt när vi startade våra professional-services tjänster.

Jag ser positivt på MSAB:s framtida utveckling och vi kommer fortsätta stötta våra kunder i deras viktiga arbete med att skapa ett säkrare samhälle genom ökande kvalitet och värde i våra produkter och tjänster.

Stockholm, oktober 2021

Joel Bollö, Verkställande direktör


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Information on the total number of voting rights and shares26.11.2021 22:30:00 CET | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the total number of voting rights and shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), November 26, 2021, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the belowinformation following the exercise of subscription rights and the issue of new shares. Share capital: EUR 4,427,369.69 Total number of securities carrying voting rights: 25,772,359 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 25,772,359 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 105 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 52,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securit

Fobi to Host Shareholder Update and Earnings Webinar26.11.2021 17:57:56 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI:TSXV) (FOBIF:OTCQB) (the “Company” or “Fobi”), a leading data intelligence company using artificial intelligence to help clients turn real-time data into actionable insights and personalized customer engagement, is pleased to announce that Fobi will host a virtual-only shareholder update webinar on Thursday, December 2, 2021, from 9-10am PST (12-1pm EST). The shareholder update webinar will be facilitated by Rob Anson, CEO and Mark Lotz, CFO, who will review the company's most recent reporting period as well as discuss milestones, financial strength, M&A and the outlook for the remainder of the fiscal year. Fobi CEO Rob Anson and CFO Mark Lotz will facilitate pre-submitted and live-chat questions and answers. The company will answer pre-submitted and live questions at the conclusion of prepared remarks. Investors are asked to submit their questions to ir@fobi.ai. To register for this webinar, please visit

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of shares by NAT board member Alexander Hansson (DUPLICATE)26.11.2021 16:25:26 CET | Press release

Friday, November 26, 2021 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board member in Nordic American Tankers Ltd and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 share in NAT at $1.8564 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,035,000 shares in Nordic American Tankers Ltd. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in NAT. Alexander Hansson commented: “Uncertain times are normally good for our tankers. The recent set-back in stock markets is a good opportunity to accumulate shares” Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-03BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-07Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01BillsSWEDISH T-BILL: SE0017084494. 2022-02-16 SWEDISH T-BILL: SE0015659529, 2022-03-16 Bid date2021-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0015659529: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK per bid SE0015659529: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-03Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms an

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-11-30BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-11-30Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 2505: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK per bid 2505: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases o

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-06-01 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-11-19 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-12-01Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s