GlobeNewswire by notified

Delårsrapport januari-september 2021

Dela

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2021
Förbättrade marginaler och lönsamhet

 • Lägre omsättning som en följd av förändrad konsumtion då samhället återöppnat efter pandemin
 • Ökad andel tjänsteförsäljning stärker lönsamheten i segmentet Logistik & IT
 • Global transportkapacitet och viss komponentbrist utmanarproduktutbudet

JULI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 430,0 (484,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (8,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,42 (1,40) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,1 (71,9) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 39,21 (41,00) SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 349,5 (1 347,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,2 (15,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,20 (2,09) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,9 (161,0) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 39,21 (41,00) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELLQ3Q31/1-30/91/1-30/91/10 2020Helår
UTVECKLING (MSEK)202120202021202030/920212020
Nettoomsättning430,0484,41 349,51 347,31 959,91 957,7
Rörelseresultat9,18,920,215,335,630,7
Resultat efter finansiella poster9,39,220,214,334,728,8
Resultat efter skatt7,47,316,610,828,322,5
Rörelsemarginal (%)2,11,81,51,11,81,6
Soliditet (%)39,835,539,835,539,834,6
Eget kapital per aktie (SEK)39,2141,0039,2141,0039,2140,74
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)1,421,403,202,095,444,33
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)1,421,403,202,095,444,33
Aktier vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 16november2021 kl. 08.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är
noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Bavarian Nordic Reports Positive Topline Phase 2 Results for its COVID-19 Vaccine Candidate5.12.2021 18:21:41 CET | Press release

Bavarian Nordic’s non-adjuvanted COVID-19 vaccine candidate, ABNCoV2 (100μg), demonstrated a strong boosting effect, increasing the existing levels of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies against the Wuhan variant by 2-40-fold depending on the initial levels of antibodiesThe large boosting effect of ABNCoV2 elevated the neutralizing antibodies to levels reported to be highly efficacious (>90%) against SARS-CoV-21A similar fold increase was observed for all SARS-CoV-2 variants tested (Wuhan, Alpha, Beta and Delta) following the booster vaccination with ABNCoV2The vaccine was well-tolerated, with no serious adverse events reportedThese initial results confirm the potential of ABNCoV2 to function as a universal COVID-19 booster vaccineThe Company’s management will host a conference call tomorrow at 2 pm CET (8 am EST) to discuss the results COPENHAGEN, Denmark, December 5, 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA), a fully integrated vaccines company, announced today positive topline results f

Bavarian Nordic rapporterer positive toplinjeresultater fra fase 2-forsøg med sin COVID-19 vaccinekandidat5.12.2021 18:21:41 CET | pressemeddelelse

Bavarian Nordics COVID-19 vaccinekandidat uden hjælpestof (adjuvant), ABNCoV2 (100μg), demonstrerede i et fase 2 forsøg en solid boostereffekt, ved at forhøje de eksisterende niveauer af SARS-CoV-2 neutraliserende antistoffer mod Wuhan varianten 2-40 gange afhængigt af de initiale antistofniveauerDen høje boostereffekt af ABNCoV2 forhøjede niveauet af neutraliserende antistoffer til niveauer som er blevet rapporterede som værende yderst effektive (>90%) mod SARS-CoV-21En lignende forhøjelse blev observeret for alle testede SARS-CoV-2 varianter (Wuhan, Alpha, Beta og Delta) efter boostervaccination med ABNCoV2Vaccinen var veltolereret med ingen rapporterede alvorlige bivirkningerDisse toplinjeresultater bekræfter ABNCoV2’s potentiale til at fungere som en universel COVID-19 boostervaccineVirksomhedens ledelse vil afholde en telefonkonference i morgen kl. 14:00 CET for at diskutere resultaterne KØBENHAVN, Danmark, 5. december 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA), et fuldt integreret va

Galapagos increases share capital through subscription right exercises3.12.2021 22:01:00 CET | Press release

Mechelen, Belgium; 3 December 2021, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces a share capital increase arising from subscription right exercises. Galapagos issued 22,600 new ordinary shares on 3 December 2021, for a total capital increase (including issuance premium) of €578,700.00. Pursuant to the subscription right exercise program of Galapagos’ management board, members of the management board automatically are committed to exercise a minimum number of subscription rights, subject to certain conditions. In accordance with the rules of this program, one management board member exercised 5,000 subscription rights. In accordance with Belgian transparency legislation1, Galapagos notes that its total share capital currently amounts to €354,582,005.11, the total number of securities conferring voting rights amounts to 65,552,721, which is also the total number of voting rights (the “denominator”), and all securities conferring voting rights and al

Sampo plc’s share buybacks 03/12/20213.12.2021 21:30:00 CET | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 03/12/2021 at 10:30 pm Sampo plc’s share buybacks 03/12/2021 On 03/12/2021 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)23,68743.29AQEU27,42643.28CEUX4,32043.37TQEX72,59243.31XHELTOTAL128,02543.30 *rounded to two decimals On 1 October 2021, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 750 million in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 4 October 2021, is based on the authorization granted by Sampo's Annual General Meeting on 19 May 2021. After the disclosed transactions, the company owns in total 6,263,553 Sampo A shares representing 1.13 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Detail

Projekt Öyfjellet försenat – beräknas färdigställas under första kvartalet 20223.12.2021 21:15:00 CET | Pressemelding

Hässleholm den 3 december 2021 I delårsrapporten för det tredje kvartalet, som offentliggjordes den 18 november 2021, kommunicerade Eolus att det finns risk för försening i färdigställandet av det norska 400 MW projektet Öyfjellet. Baserat på uppdaterad information om byggprocessen beräknar Eolus nu att vindparken färdigställs under det första kvartalet 2022. Per idag, den 3 december 2021, har samtliga 72 turbiner färdigmonterats. 34 turbiner har börjat generera el. Huvudskälen till förseningen är utmanande väderförhållanden, vilket har påverkat installationsarbetet, samt Covid-19 relaterade orsaker som begränsat både resemöjligheterna för personal och lett till leveransförseningar avseende komponenter. Förseningen kommer att ha en negativ påverkan på Eolus projektmarginal. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer

Project Øyfjellet delayed - new estimated completion in the first quarter of 20223.12.2021 21:15:00 CET | Press release

Hässleholm, Sweden, December 3rd, 2021 In the interim report for the third quarter, released on November 18, 2021, Eolus communicated a risk of delay in the completion of the 400 MW Norwegian wind project Øyfjellet. Based on updated information of the construction progress, Eolus now estimates that the wind farm will be completed during the first quarter of 2022. As of today, December 3, 2021, construction of all 72 turbines have been completed. First electricity production has been achieved by 34 turbines. The main reasons for the delay are challenging weather conditions which has effected the progress of the installations and Covid-19 related issues which has restricted both travel possibilities for personnel and led to delays in delivery of components. The delay is expected to have a negative impact on Eolus’ profit margin for the construction of the project. For further information contact: Per Witalisson, CEO, +46 70-265 16 15 Johan Hammarqvist, Head of Communications, +46 720 50

ING reports outcome of 2021 EU-wide Transparency Exercise and Risk Assessment Report3.12.2021 18:12:26 CET | Press release

ING reports outcome of 2021 EU-wide Transparency Exercise and Risk Assessment Report ING notes the announcements made today by the European Banking Authority (EBA) and the European Central Bank (ECB) regarding the information of the 2021 EU-wide Transparency Exercise and Risk Assessment Report. Background EU‐wide Transparency Exercise The EBA Board of Supervisors approved the package for the EU‐wide Transparency Exercise, which since 2016 is performed on an annual basis and published along with the Risk Assessment Report (RAR). The annual transparency exercise is based solely on regulatory reporting data (COREP/FINREP) on the form and scope to assure a sufficient and appropriate level of information to market participants. The templates were centrally filled in by the EBA and sent afterwards for verification by banks and supervisors. The outcome of the exercise related to ING Group can be found in the annexes on the EBA website. Note for editors For further information on ING, please v