GlobeNewswire

Delårsrapport januari - mars 2021: Starkt första kvartal omsättnings- och resultatmässigt

Dela

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med +6,2 procent till 70,4 (66,2) mkr (+13 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-8,8) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (-13,2) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (-8,5) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,35 (-0,46) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 (9,2) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 111,1 (71,5) mkr


Första kvartalet 2021 var ett starkt kvartal för MSAB. Vi levererade det bästa första kvartalet i bolagets historia sett till omsättning, över 70.4 mkr (66.2). Resultatet för första kvartalet blev 6,5 mkr (-8,8) en stark förbättring i ett kvartal som historiskt är det med normalt lägst omsättning beroende på den säsongsvariation vi har intäktsmässigt.

Ett bra första kvartal 2021 och med tre av fyra starka kvartal 2020, sätter scenen för fortsatt tillväxt 2021. Jag är glad att kunna rapportera att MSAB har en stark finansiell grund och fortsätter att vara marknadsledande ett år efter att pandemin drabbade världen. Vi har anpassat vårt sätt att arbeta vilket starkt bidrar till att vår försäljning är stark liksom vårt kassaflöde.

När det gäller vår försäljning globalt stod EMEA, och då främst Europa, för den största tillväxten – en region där vi haft en stark närvaro, bred kundbas och där såväl resultatet som den återkoppling vi får från kunder, nya som gamla, bekräftar vår ledande position. Vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta växa i EMEA även fortsättningsvis under 2021.

Förra året bestämde vi oss för att omorganisera vår nordamerikanska organisation för att säkerställa att vi fullt ut kan realisera den stora potential vi ser på den nordamerikanska marknaden. Nu när den nya organisationen är på plats, så börjar vi redan se resultat och vi är övertygade om att vi kommer att se ännu mer framsteg och tillväxt under fortsättningen av året.

När vi går in i andra kvartalet är majoriteten av våra kunder fortfarande i någon form av ”lock-down”, vilket innebär att de inte har möjlighet till att ta emot besökare, resa till leverantörer för utbildning, eller att mötas i något annat syfte heller för den delen. Denna situation innebär att några av de större affärer som vi förväntar oss under 2021 kan bli fördröjda. Precis som vi gjorde under merparten av 2020 fortsätter vi att anpassa oss och övervinna dessa hinder, för att kunna möta våra kunder.

Ett sätt på vilket vi har övervunnit de barriärer som pandemin innebär är vår MSAB-studio som vi har byggt upp, där vi sänder liveuppdateringar, har kundmöten och anordnar andra virtuella evenemang. Feedbacken vi fått från detta nya tillvägagångssätt har varit fenomenal. Jag tror att MSAB är bäst i klassen när det gäller att utveckla innovativa sätt att ta sig an nya utmaningar och vår studio är ett ypperligt exempel på detta.

Branschens efterfrågan på verktyg som XRY fortsätter att växa eftersom behovet av att snabbt kunna extrahera data, och noggrannheten i motsvarande analys av sådan data, är viktigare än någonsin. Den ständigt ökande mängden data och komplexiteten i extraherad information skapar också nya utmaningar inom denna sektor. Utmaningar som MSAB genom våra produkter och tjänster är unikt positionerat för att kunna lösa.

Vi är också stolta över att vara den säkraste plattformen i branschen inför de ständigt växande cyberhoten. Vårt filformat gör det omöjligt att ändra extraherad data. Den standard vi satt för att data skall vara verifierbar och validerbar och loggfilerna som automatiskt genereras, innebär också ytterligare en nivå av säkerhet, som sätter standarden i branschen.

MSAB fortsätter också att vara ledande när det kommer till personlig integritet.

Vi blev inbjudna att ingå i EU’s FORMOBILE-projekt som inleddes för 18 månader sedan. FORMOBILE projektets målsättning är att sätta den framtida standarden för mobilforensik genom att göra extraktioner säkrare än någonsin tidigare och samtidigt skydda integriteten. Målet med detta projekt är att skapa en tillförlitlig mobil kriminalteknisk utredningskedja från beslag av telefon hela vägen upp till eventuell bevisframställan. I takt med att digital bevisföring blir att mer avgörande ökar också kraven på integritet och spårbarhet. Vi är stolta över att kunna bidra och sätta framtida standard för EU i denna viktiga fråga. I grund och botten handlar det om att värna de mänskliga rättigheterna.

Detta initiativ bygger på MSABs långvariga ledande position att tillhandahålla en plattform som inte bara skyddar tillförlitligheten i den data som extraheras, utan också den individuella integriteten. MSAB: s nyckelroll i detta viktiga projekt är ett bevis på vårt anseende såväl som våra höga krav på integritet och socialt ansvar när det gäller oss själva och de verktyg vi tillhandahåller.

Vi är mycket stolta över de framsteg vi gjort hittills 2021 och kommer att fortsätta i samma tempo under andra kvartalet och under resten av året för att tillvarata det momentum vi tydligt ser att vi har.


Stockholm, april 2021


Joel Bollö, Verkställande direktör


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Equinor ASA: Generalforsamlingen vedtok utbytte på USD 0,12 per aksje for fjerde kvartal 202011.5.2021 20:32:22 CEST | Pressemelding

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 11. mai 2021 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA for 2020. Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og for konsernet for 2020 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,12 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2020. Utbyttet for fjerde kvartal 2020 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 14. mai 2021 (”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 11. mai 2021 for å ha rett til utbytte. Utbytte til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller også rettighetshavere per 11. mai 2021. Aksjene vil bli handlet eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 12. mai 2021. På New York Stock Exchange vil ADR’er bli handlet eks. utbytte fra og med 13. mai 2021. Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i no

Equinor ASA: Annual general meeting approved dividend of USD 0.12 per share for fourth quarter 202011.5.2021 20:32:22 CEST | Press release

On 11 May 2021, the annual general meeting (AGM) of shareholders in Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) approved the annual report and accounts for Equinor ASA for 2020, as proposed by the board of directors. The annual accounts and the annual report for Equinor ASA and the Equinor group for 2020 were approved, and a dividend of US dollar (”USD”) 0.12 per share will be distributed for the fourth quarter of 2020. The fourth quarter 2020 dividend accrues to the shareholders as registered in Equinor’s shareholder register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of expiry of 14 May 2021 (the ”Record Date”). Subject to ordinary settlement in VPS, this implies that the right to dividend accrues to shareholders as of 11 May 2021. For US ADR (American Depository Receipts) holders, dividend accrues also as of 11 May 2021. The shares will be traded ex-dividend on the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs) from and including 12 May 2021. On New York Stock Exchange, the ADRs will trade

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)11.5.2021 19:47:30 CEST | Pressemelding

Idag den 11 maj 2021 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Något beslut fattades emellertid inte avseende styrelseordföranden, då han – som enda röstande på bolagsstämman – inte kunde rösta om den egna ansvarsfriheten. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat rev

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) - Annual General Meeting Held11.5.2021 18:44:31 CEST | Press release

OSLO, Norway (11 May 2021) - The Annual General Meeting of TGS was held on 11 May 2021. All resolutions proposed were approved by the shareholders. The minutes from the Annual General Meeting are attached to this announcement. About TGS TGS provides scientific data and intelligence to companies active in the energy sector. In addition to a global, extensive and diverse energy data library, TGS offers specialized services such as advanced processing and analytics alongside cloud-based data applications and solutions. Forward Looking Statement All statements in this press release other than statements of historical fact are forward-looking statements, which are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict, and are based upon assumptions as to future events that may not prove accurate. These factors include TGS' reliance on a cyclical industry and principal customers, TGS' ability to continue to expand markets for licensing of data, and TGS' ab

Banque Profil de Gestion SA : Changement d’actionnaire de référence, nouvelle raison sociale et changements au sein du Conseil d’administration11.5.2021 18:21:13 CEST | Press release

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA : Changement d’actionnaire de référence, nouvelle raison sociale et changements au sein du Conseil d’administration Genève, le 11 mai 2021 – Comme annoncé le 9 février dernier, Banque Profil de Gestion SA (BPDG), son actionnaire actuel de référence (Banca Profilo S.p.A) ainsi que les actionnaires de la société One Swiss Bank SA (OSB) ont signé deux contrats de vente d’actions formalisant, d’une part, le rachat par BPDG de 100% du capital de OSB et, d’autre part, la cession par Banca Profilo SpA des 60.4% d’actions qu’elle détient dans BPDG aux actionnaires actuels de OSB (la «Transaction»). La Transaction impliquera également la fusion subséquente par absorption de OSB par BPDG. Pour rappel, la Transaction est notamment soumise à agrément de la FINMA. Les démarches y relatives sont en cours et l’exécution des deux contrats de vente formalisant la Transaction (le «Closing ») interviendra le 1er juin prochain, sauf objection de la FINMA d’

Brunel AGM 202111.5.2021 18:00:00 CEST | Press release

Amsterdam, 11 May 2021 – Brunel International N.V. (Brunel; BRNL), a global provider of flexible workforce solutions and expertise, today announced the voting results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of 11 May 2021. The AGM approved all voting items that were on the agenda. As a result, Jilko Andringa is reappointed as a member of the board of directors for a new term of four years. At the close of the meeting Mr Aat Schouwenaar, chairman of the supervisory board, retired from the supervisory board after having served on the supervisory board for 20 years. Mr Just Spee is reappointed as a member of the Supervisory Board for his second term of four years and will succeed Mr Aat Schouwenaar as chair of the Supervisory Board. Mr Frank van der Vloed is appointed as member of the Supervisory Board for a term of four years. A dividend of €0.30 per share of €0.03 par value has been declared for the 2020 financial year. The dividend, less 15% dividend withholding tax, will b

Outcome of 2021 Shareholders’ Meeting11.5.2021 17:45:00 CEST | Press release

Outcome of 2021 Shareholders’ Meeting Brussels, May 11, 2021, 17:45 CEST - Solvay today held its General Shareholders’ Meeting virtually. Shareholders voted in favor of all the resolutions proposed. More specifically, they approved the payment of a gross dividend of €3.75 per share for the year 2020. After deduction of the interim dividend of €1.50 gross per share, paid in January 2021, the balance amounts to €2.25 gross per share (€1.575 net, after deduction of 30% of withholding tax). Calendar of payment related to the 2020 final dividend May 17, 2021: ex-date May 18, 2021: record date May 19, 2021: payment date During the meeting, shareholders approved the reelection for a four year mandate for Nicolas Boël, Ilham Kadri, Bernard de Laguiche, Françoise de Viron and Agnès Lemarchand and for a three year mandate for Hervé Coppens d'Eeckenbrugge. They also approved the appointment of two new directors, Dr. Wolfgang Colberg and Edouard Janssen, to replace Amparo Moraleda and Evelyn du Mo