GlobeNewswire by notified

Delårsrapport för januari – september 2022

Dela

STOCKHOLM – den 18november 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2022. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Att våra portföljbolag AnaCardio och Umecrine Cognition i det rådande dystra marknadsklimatet kunnat genomföra finanseringsrundor om 150 respektive 41 miljoner kronor är två styrkebesked som understryker innovationshöjden i deras utvecklingsprojekt.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Karolinska Development har fullföljt den tidigare aviserade investeringen i PharmNovo och inkluderar därmed bolaget bland sina portföljbolag. Karolinska Development har från och med den 4 juli totalt tio bolag i portföljen (juli 2022).
 • Portföljbolaget Promimic meddelar att de tillsammans med Danco Medical bildar ett samriskbolag, joint venture, för att stärka kunderbjudandet på den amerikanska marknaden. Det strategiska initiativet förväntas få stor inverkan på Promimics tillväxt och lönsamhet redan från och med nästa år (juli 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognitions styrelse har utsett Anders Karlsson till ny vd. Han efterträder Magnus Doverskog, som går vidare till en position som Chief Scientific Officer i bolaget. Syftet med rekryteringen är att förstärka och bredda ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom affärsutveckling och kommersialisering inför nästa fas i bolagets utveckling. Anders Karlsson tillträdde som vd den 1 september 2022 (augusti 2022).
 • Portföljbolaget PharmNovo har inlett det kliniska fas 1-programmet med PN-6047, en läkemedelskandidat som utvecklas som en potentiell behandling mot nervsmärta (augusti 2022).
 • Portföljbolaget Modus Therapeutics samarbetspartner Imperial College London har inkluderat den första patienten i fas 1-studien SEVUSMART som ska utvärdera läkemedelskandidaten sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria (september 2022).
 • Karolinska Development meddelade att Hans Christopher ”HC” Toll har rekryterats till positionen som finansdirektör. Han tillträdde den 1 oktober 2022 och efterträdde Per Aniansson, som har övergått till en renodlad tjänst som Investment Director (september 2022).
 • Portföljbolaget AnaCardio har tagit in SEK 150 miljoner i en serie A-finansieringsrunda från en grupp långsiktiga och välrenommerade investerare, inklusive Flerie Invest, Industrifonden och 3B Health Ventures. Den framgångsrika finansieringen innebar en tydlig extern validering av potentialen i bolagets läkemedelskandidat AC01, som inom kort ska utvärderas i en klinisk fas 1b/2a-studie i patienter med hjärtsvikt (september 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition har säkrat finansiering med 41 miljoner kronor inför starten av en fas 2-studie av läkemedelskandidaten golexanolon i primär biliär kolangit, ett tillstånd som uppstår då gallgångarna i levern bryts ner. Finansieringen genomförs i form av ett konvertibelt lån med tillhörande optioner. Karolinska Development investerar 15 miljoner kronor och bland övriga investerare märks bland annat AB Ility. Till följd av utspädningseffekten i transaktionen ledde till en negativ resultateffekt om 49 miljoner kronor (7,7%) för Karolinska Development i det tredje kvartalet 2022 (september 2022).
 • Portföljbolaget Modus Therapeutics har slutfört rekryteringen till bolagets kliniska fas 1b-studie, där läkemedelskandidaten sevuparin utvärderas i en modell av sepsis och septisk chock vilket är ett led i förberedelsen för studier i patienter med sepsis (september 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition presenterade nya prekliniska resultat som ger ytterligare stöd för bolagets längst framskridna läkemedelskandidat golexanolon vid behandling av den sällsynta autoimmuna sjukdomen primär biliär kolangit (PBC). Studiedata visar att golexanolon har en signifikant positiv effekt på extrem trötthet i en validerad testmodell. Umecrine Cognition planerar att inom kort inleda en klinisk fas 2-studie av golexanolon i patienter som lider av PBC (september 2022).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Development meddelade att bolaget deltagit i en såddfinansiering av Henlez, ett privatägt danskt företag som fokuserar på ett utvecklingsprojekt riktat mot det kroniska dermatologiska tillståndet hidradenitis suppurativa. Den globala marknaden för behandlingar av hidradenitis suppurativa beräknas nå 1,8 miljarder dollar år 2028 (oktober 2022).

Finansiell sammanfattning

 • Resultatet under tredje kvartalet uppgick till SEK -46,6 miljoner (SEK -1,2 miljoner under tredje kvartalet 2021). Resultatet per aktie var SEK -0,17 (SEK -0,01 under tredje kvartalet 2021). För perioden januari – september 2022 uppgick nettoresultatet till SEK -98,1 (190,3) miljoner.
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under tredje kvartalet uppgick till SEK -50,3 miljoner (SEK 27,5 miljoner under tredje kvartalet 2021). Resultatet beror i huvudsak på utspädningseffekten av transaktionen i Umecrine Cognition i samband med kapitalanskaffning samt minskat värde på grund av kursnedgång i de noterade innehaven vilka ägs direkt och indirekt via KDev Investments. Utspädningseffekten av transaktionen i Umecrine Cognition ledde till en negativ resultateffekt om 49 miljoner kronor. För perioden januari – september 2022 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -91,4 (240,0) miljoner.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 283,4 miljoner i slutet av september 2022, en ökning med SEK 9,1 miljoner från SEK 1 274,2 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av september 2022 till SEK 953,0 miljoner, en ökning med SEK 11,3 miljoner från SEK 941,7 miljoner i slutet av föregående kvartal. Ökningen är i huvudsak nettoeffekten av investeringar under kvartalet minskat med nedgången i Umecrine Cognition och kursnedgången i de noterade innehaven.
 • Substansvärdet uppgick till SEK 1 237,7 miljoner, per aktie SEK 4,6 i slutet av september 2022 (SEK 995,2 miljoner, per aktie SEK 5,7 i slutet av september 2021).
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2022 (SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2021). För perioden januari – september 2022 uppgick intäkterna till SEK 1,7 (1,7) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under tredje kvartalet 2022 uppgick till SEK 61,8 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under tredje kvartalet till SEK 180,6 miljoner.
 • Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) minskade med SEK 66,9 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 207,0 miljoner per den 30 september 2022.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari -september 2022 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Hans Christopher ”HC” Toll, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 717 00 41, e-mail: hc.toll@karolinskadevelopment.com

TILLREDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Camposol Holding PLC - Invitation to the Third Quarter 2022 Financial Results Presentation26.11.2022 00:03:54 CET | Press release

Camposol Holding PLC will announce its financial results of the third quarter of 2022 on Tuesday, November 29, at 13:00 (GMT -5). The call will be conducted by our CEO, Jose Antonio Gomez - Bazan. Use the following link to register and participate in the call: Participant Registration URL: https://register.vevent.com/register/BI64a53cb1ca2843bdb219d095254b1c94 Participants are advised to log on to the service and check their settings a few minutes before the conference call begins. About CAMPOSOL CAMPOSOL is a multinational company that provides families around the world with fresh and healthy food. We have operations in Chile, Colombia, Mexico, Peru, and Uruguay, commercial offices in North America, Europe, and Asia, a corporate office in Costa Rica, and trusted relationships with the main supermarkets worldwide, as well as customers in more than 40 countries. We are involved in the harvest, processing, and marketing of high-quality agricultural products such as avocados, blueberries,

Cool Company Ltd. - Granting of Share Options and Restricted Stock Units to Primary Insiders and Mandatory Notifications of Trade25.11.2022 22:42:08 CET | Press release

Bermuda, November 25, 2022: Reference is made to the stock exchange notice from Cool Company Ltd. (“CoolCo” or the “Company”) on November 25, 2022 announcing that the board of directors of the Company (the “Board”) had resolved to implement a long-term incentive program for employees, management and board members of the Company and its affiliates (the "LTIP"). Pursuant to the LTIP, the Board has resolved to grant options over a total number of 1,237,423 shares and 115,000 restricted stock units to employees, management and board members of the Company (equivalent to approximately 2.25% and 0.2% of the Company's share capital, respectively), of which 11,507 restricted stock units and options over a total number of 742,454 shares were granted to primary insiders of the Company (equivalent to approximately 0.02% and 1.38% of the Company's share capital, respectively). Each share option, when exercised, carries the right to acquire one share in CoolCo, giving the right to acquire up to in

Cool Company Ltd. - Approval of Long-Term Incentive Plan25.11.2022 20:13:34 CET | Press release

Bermuda, November 25, 2022: The board of directors (the “Board”) of Cool Company Ltd. (“CoolCo” or the “Company”) has resolved to implement a long-term incentive plan (the “LTIP”) for employees, management and board members of the Company and its affiliates. The overall purpose of the LTIP is to promote the success of the Company for the benefit of its shareholders, by providing a framework for the retention and incentivization of employees using the Company’s equity and thereby aligning their interests with the Company and its affiliates. The LTIP provides for the grant of equity awards, with the intention being for the initial awards to be granted as options (“Options”) and restricted stock units (the “RSUs”), as further detailed below. Shares used under the LTIP are expected to be covered by the Board's authorization to issue authorized and unissued shares in connection with a grant of warrants, options or other securities with rights to convert such securities into shares of the Co

Fingerprint Cards AB (publ) publishes the final outcome of the rights issue25.11.2022 20:10:00 CET | Press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" AT THE END OF THE PRESS RELEASE. The final outcome in Fingerprint Cards AB’s (publ) (“Fingerprints” or the “Company”) SEK 300 million rights issue of B-units (“B-units”), consisting of new B-shares and warrants (the “Fully Guaranteed Rights Issue”) shows that 16,851,001 B-units, corresponding to approximately 84.9 per cent of the B-units offered, have been subscribed for with support of unit subscription rights. The remaining 2,987,938 B-units have been subscribed for without support of unit subscription rights, corres

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen25.11.2022 20:10:00 CET | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Det slutliga utfallet i Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) företrädesemission av B-units om 300 miljoner kronor (”B-units”), bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner (den ”Fullt Garanterade Företrädesemissionen”) visar att 16 851 001 B-units, motsvarande cirka 84,9 procent av erbjudna B-units, har tecknats med stöd av uniträtter. Återstående 2 987 938 B-units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 15,1 procent av erbjudna B-units. Tillsammans utgör te