GlobeNewswire by notified

Delårsrapport för januari – september 2022

Dela

STOCKHOLM – den 18november 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2022. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Att våra portföljbolag AnaCardio och Umecrine Cognition i det rådande dystra marknadsklimatet kunnat genomföra finanseringsrundor om 150 respektive 41 miljoner kronor är två styrkebesked som understryker innovationshöjden i deras utvecklingsprojekt.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Karolinska Development har fullföljt den tidigare aviserade investeringen i PharmNovo och inkluderar därmed bolaget bland sina portföljbolag. Karolinska Development har från och med den 4 juli totalt tio bolag i portföljen (juli 2022).
 • Portföljbolaget Promimic meddelar att de tillsammans med Danco Medical bildar ett samriskbolag, joint venture, för att stärka kunderbjudandet på den amerikanska marknaden. Det strategiska initiativet förväntas få stor inverkan på Promimics tillväxt och lönsamhet redan från och med nästa år (juli 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognitions styrelse har utsett Anders Karlsson till ny vd. Han efterträder Magnus Doverskog, som går vidare till en position som Chief Scientific Officer i bolaget. Syftet med rekryteringen är att förstärka och bredda ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom affärsutveckling och kommersialisering inför nästa fas i bolagets utveckling. Anders Karlsson tillträdde som vd den 1 september 2022 (augusti 2022).
 • Portföljbolaget PharmNovo har inlett det kliniska fas 1-programmet med PN-6047, en läkemedelskandidat som utvecklas som en potentiell behandling mot nervsmärta (augusti 2022).
 • Portföljbolaget Modus Therapeutics samarbetspartner Imperial College London har inkluderat den första patienten i fas 1-studien SEVUSMART som ska utvärdera läkemedelskandidaten sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria (september 2022).
 • Karolinska Development meddelade att Hans Christopher ”HC” Toll har rekryterats till positionen som finansdirektör. Han tillträdde den 1 oktober 2022 och efterträdde Per Aniansson, som har övergått till en renodlad tjänst som Investment Director (september 2022).
 • Portföljbolaget AnaCardio har tagit in SEK 150 miljoner i en serie A-finansieringsrunda från en grupp långsiktiga och välrenommerade investerare, inklusive Flerie Invest, Industrifonden och 3B Health Ventures. Den framgångsrika finansieringen innebar en tydlig extern validering av potentialen i bolagets läkemedelskandidat AC01, som inom kort ska utvärderas i en klinisk fas 1b/2a-studie i patienter med hjärtsvikt (september 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition har säkrat finansiering med 41 miljoner kronor inför starten av en fas 2-studie av läkemedelskandidaten golexanolon i primär biliär kolangit, ett tillstånd som uppstår då gallgångarna i levern bryts ner. Finansieringen genomförs i form av ett konvertibelt lån med tillhörande optioner. Karolinska Development investerar 15 miljoner kronor och bland övriga investerare märks bland annat AB Ility. Till följd av utspädningseffekten i transaktionen ledde till en negativ resultateffekt om 49 miljoner kronor (7,7%) för Karolinska Development i det tredje kvartalet 2022 (september 2022).
 • Portföljbolaget Modus Therapeutics har slutfört rekryteringen till bolagets kliniska fas 1b-studie, där läkemedelskandidaten sevuparin utvärderas i en modell av sepsis och septisk chock vilket är ett led i förberedelsen för studier i patienter med sepsis (september 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition presenterade nya prekliniska resultat som ger ytterligare stöd för bolagets längst framskridna läkemedelskandidat golexanolon vid behandling av den sällsynta autoimmuna sjukdomen primär biliär kolangit (PBC). Studiedata visar att golexanolon har en signifikant positiv effekt på extrem trötthet i en validerad testmodell. Umecrine Cognition planerar att inom kort inleda en klinisk fas 2-studie av golexanolon i patienter som lider av PBC (september 2022).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Development meddelade att bolaget deltagit i en såddfinansiering av Henlez, ett privatägt danskt företag som fokuserar på ett utvecklingsprojekt riktat mot det kroniska dermatologiska tillståndet hidradenitis suppurativa. Den globala marknaden för behandlingar av hidradenitis suppurativa beräknas nå 1,8 miljarder dollar år 2028 (oktober 2022).

Finansiell sammanfattning

 • Resultatet under tredje kvartalet uppgick till SEK -46,6 miljoner (SEK -1,2 miljoner under tredje kvartalet 2021). Resultatet per aktie var SEK -0,17 (SEK -0,01 under tredje kvartalet 2021). För perioden januari – september 2022 uppgick nettoresultatet till SEK -98,1 (190,3) miljoner.
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under tredje kvartalet uppgick till SEK -50,3 miljoner (SEK 27,5 miljoner under tredje kvartalet 2021). Resultatet beror i huvudsak på utspädningseffekten av transaktionen i Umecrine Cognition i samband med kapitalanskaffning samt minskat värde på grund av kursnedgång i de noterade innehaven vilka ägs direkt och indirekt via KDev Investments. Utspädningseffekten av transaktionen i Umecrine Cognition ledde till en negativ resultateffekt om 49 miljoner kronor. För perioden januari – september 2022 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -91,4 (240,0) miljoner.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 283,4 miljoner i slutet av september 2022, en ökning med SEK 9,1 miljoner från SEK 1 274,2 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av september 2022 till SEK 953,0 miljoner, en ökning med SEK 11,3 miljoner från SEK 941,7 miljoner i slutet av föregående kvartal. Ökningen är i huvudsak nettoeffekten av investeringar under kvartalet minskat med nedgången i Umecrine Cognition och kursnedgången i de noterade innehaven.
 • Substansvärdet uppgick till SEK 1 237,7 miljoner, per aktie SEK 4,6 i slutet av september 2022 (SEK 995,2 miljoner, per aktie SEK 5,7 i slutet av september 2021).
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2022 (SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2021). För perioden januari – september 2022 uppgick intäkterna till SEK 1,7 (1,7) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under tredje kvartalet 2022 uppgick till SEK 61,8 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under tredje kvartalet till SEK 180,6 miljoner.
 • Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) minskade med SEK 66,9 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 207,0 miljoner per den 30 september 2022.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari -september 2022 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Hans Christopher ”HC” Toll, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 717 00 41, e-mail: hc.toll@karolinskadevelopment.com

TILLREDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Benteler terminates the previously-announced sale to Tenaris of its Shreveport, Louisiana pipe manufacturing plant5.2.2023 19:20:07 CET | Press release

LUXEMBOURG, Feb. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that Benteler North America Corporation has exercised its right to unilaterally terminate, effective immediately, the previously-announced agreement for the sale to Tenaris of 100% of the shares of U.S. steel pipe producer Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation. Tenaris is a leading global supplier of steel tubes and related services for the world’s energy industry and certain other industrial applications. Giovanni Sardagna Tenaris 1-888-300-5432 www.tenaris.com

SKEL fjárfestingafélag hf.: Amendment to the financial calendar and previously disclosed information4.2.2023 19:13:54 CET | Press release

The audit of SKEL’s financial statements for the year 2022, which has not been finalized, has resulted in a change of its presentation due to the company‘s transition into an investment company. Shares in subsidiaries were capitalized according to the equity method until year end 2021 but are recognised at fair value through profit or loss from the beginning of 2022. This results in a previously unrealized fair value change from 2021 of ISK 2.6 billion that was formerly accounted for directly through equity, will instead be recognised in the income statement for 2022. This change of presentation has no effect of previously announced equity for year-end 2022 of ISK 33.0-33.5 billion. Further, this does not alter the company’s ability to pay dividend. The company‘s estimated earnings net of tax will, however, increase by ISK 2.6 billion and amount to ISK 17.1-17.6 billion instead of ISK 14.5-15.0 billion as was previously announced on 31 January 2023. The company has decided to change th

City of Vacaville Introduces Next Generation to Biotechnology and Advanced Manufacturing4.2.2023 05:18:05 CET | Press release

Vacaville high school students explore local career opportunities to honor National Career Technical Education Month VACAVILLE, Calif., Feb. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- February is National Career Technical Education (CTE) Month, and the City of Vacaville joined the celebration by hosting a field trip for 58 Vacaville high school students February 3. The field trip included several locations around Vacaville and Solano County to explore advanced manufacturing and biotechnology. Every February, the Association for Career and Technical Education encourages communities to celebrate CTE Month, to raise awareness of the role that CTE has in readying learners for college and career success. This is also a time when the City of Vacaville recognizes and celebrates the contributions and achievements of community CTE partners including Solano Community College (SCC) and The Workforce Development Board of Solano County. “This field trip is an excellent opportunity for Vacaville’s young people to

Patients with hidradenitis suppurativa experienced sustained efficacy and symptom improvement at one year when treated with Novartis Cosentyx®4.2.2023 00:30:00 CET | Press release

In two of the largest Phase III trials conducted in hidradenitis suppurativa (HS), Cosentyx® (secukinumab) treatment response rates continued to improve beyond the primary endpoint analysis at Week 16 to more than 55% at Week 52, as evaluated by the HS Clinical Response (HiSCR) measure1 Safety findings were consistent with the well-established safety profile of Cosentyx in its approved indications1 HS is a recurrent skin disease affecting one in 100 people worldwide, causing painful, boil-like abscesses that can lead to open wounds and irreversible scarring in the most intimate parts of the body2,3 There is only one approved therapy for HS and many patients, even those on treatment, still experience uncontrolled symptoms4 Basel, February 4, 2023 – Novartis announced today that The Lancet has published long-term data from the pivotal SUNSHINE and SUNRISE trials evaluating Cosentyx® (secukinumab) in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (HS)1. In two of the largest Phase III trials

Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 20223.2.2023 21:45:00 CET | Pressemelding

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) har genomfört sin första utvärdering av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) reserver och resurser. Väsentliga förändringar från föregående års reserv- och resurssiffror är hänförliga till: att den tidigare annonserade utfarmningen och Joint Operating Agreement avtalet med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman slutförs. Maha är operatör på Block 70 och Mahas licensandel minskar till 65 procent till följd härav.att den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet och följaktligen bolagets olje- och gastillgångar, där försäljningsavtalet undertecknades den 27 december 2022, resulterar i att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga. Mahas reserver1 per 31 december 2022 2022 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt (miljoner fat)KategoriTillgångar i USAMafraqTotalt1P1,340,421,762P2,740,523,263P3,590,624,21 De huvudsakliga förändringarna i årets res