GlobeNewswire by notified

Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Del

Aarhus, den 16. november 2022.

Fondsbørsmeddelelse nr. 184/2022

Delårsrapport for 3. kvartal 2022

(Periode 1. januar – 30. september 2022)

I perioden hvor, rentestigningerne fortsat har været markante, har selskabets renteswaps været effektive. Selskabets gæld er i stort omfang afdækket med renteswaps, og rentestigningerne har betydet, at værdien af selskabets renteswaps pr. 30.9.2022 er positiv med 163,2 mio. DKK mod negativ med 25 mio. DKK ved årsskiftet, svarende til en ændring på 188 mio. DKK pr. 30.9.2022.

Forholdet reguleres i selskabets totalindkomst, der samlet er positiv med 337,4 mio. DKK.

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2022

Selskabets samlede lejeindtægter er steget med 4,1% i forhold til 3. kvartal 2021. For boligejendomme er stigningen på ca. 4,6% og for kontorejendomme på ca. 8,6%. Ændringen i erhvervsejendomme er ikke sammenlignelig, da der er solgt ejendomme i perioden.

Selskabets primær drift udgør 85,0 mio. DKK for de første 9 måneder efter et fortsat højt investeringsniveau. Stigningen på 3,9 mio. DKK i driftsomkostningerne skyldes, at vedligeholdelsesomkostningerne er steget med 1,7 mio. DKK og forvalteromkostningerne er steget med 2,2 mio. DKK.

Værdireguleringer af investeringsejendommene i 3. kvartal udgør 26,5 mio. DKK, hvorved den samlede værdiregulering for de første 9 måneder af 2022 udgør 161,9 mio. DKK. Selskabet afkastprocenter er uforandrede i forhold til årsregnskabet for 2021.

 Overskud efter værdireguleringer og før skat andrager 226,8, mio. DKK mod 146,2 pr. 30.9.2021.

  • Omsætningen andrager 140,4 mio. DKK pr. 30.9.2022 mod 134,8 mio. DKK pr. 30.09.2021.
  • Resultat af primær drift udgør 85,0 mio. DKK pr. 30.9.2022 mod 83,1 mio. DKK pr. 30.09.2021.
  • Resultat før skat og værdireguleringer udgør 64,9 mio. pr. 30.9.2022 mod 63,0 mio. DKK pr. 30.09.2021.
  • Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 26,5 mio. i 3. kvartal 2022 mod 29,6 mio. DKK i 3. kvartal 2021, og samlet pr. 30.9.2022 med 161,9 mio. DKK.
  • Overskud efter værdiregulering og før skat andrager 226,8 mio. pr. 30.9.2022 mod 146,2 mio. DKK for 3. kvartal 2021.
  • Koncernens egenkapital udgør 1.977,0 mio. DKK pr. 30.9.2022 mod 1.518,9 mio. DKK pr. 30.09.2021
  • Selskabets soliditet udgør 51,9% pr. 30.9.2022 mod 45,3% pr. 30.09.2021.
  • Selskabets LTV pr. 30.9.2022 er på 41,67 mod 45,17% pr. 30.9.2021.

Selskabets byggeprojekt på Aarhus Ø

Lokalplan for byggeprojektet er forelagt Aarhus Byråd den 2.11.2022 og er sendt i offentlig høring.

Forventninger til 2022

Selskabets forventninger til 2022 er fortsat en omsætning på 178-185 mio. DKK. Et resultat af primær drift fortsat på 120-130 mio. DKK og et overskud før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme på 90-110 mio. DKK.

Værdireguleringer for investeringsejendomme udgjorde 26,5 mio. DKK for 3. kvartal 2022 mod 29,6 mio. DKK for 3. kvartal 2021. Samlet udgør værdireguleringer for investeringsejendomme pr. 30.9.2022 161,9 mio. DKK

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke årets resultat.

Ændring i %
9M 2021 til
RESULTATOPGØRELSE9M 20229M 20219M 2022
Beløb i 1.000 DKK
Omsætning140.432134.8454,1%
Driftsomkostninger-43.123-39.4799,2%
Bruttoresultat97.30895.3662,0%
Bruttomargin69,3%70,7%
Salgs-og adm.omkostninger-12.221-12.232-0,1%
Resultat af primær drift85.08783.1352,3%
(overskudsgrad primær drift)60,6%61,7%
Finansielle poster netto-20.159-20.085
Resultat før skat 64.92963.0503,0%
Værdireguleringer af investeringsejendomme161.95083.156
Overskud før skat226.879146.206
Andre nøgletal
Aktiver i alt3.808.0943.348.218
Egenkapital 1.977.0261.518.923
Likvide midler141.255109.123
Soliditet51,92%45,37%
LTV (realkredit /vurdering)41,67%45,17%

Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 3. kvartal 2022.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

For yderlige oplysninger kontakt venligst

 Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 20228.12.2022 22:30:00 CET | Press release

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 2022 (Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers) Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345 Date Total number of sharesTotal number of voting rights11/30/2022 94,137,145 Total gross of voting rights: 94,137,145 Total net* of voting rights: 93,966,891 * Total net = total number of voting rights attached to shares – shares without voting rights Attachment PDF Version

Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants8.12.2022 22:00:00 CET | Press release

Company announcement – No. 57 / 2022 Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants Copenhagen, Denmark and Boston, MA, U.S. December 8, 2022 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has increased its share capital by a nominal amount of DKK 64,919 divided into 64,919 new shares with a nominal value of DKK 1 each. The increase is a consequence of the exercise of warrants granted under several of Zealand Pharma's employee warrant programs. Employee warrant programs are part of Zealand Pharma’s incentive scheme, and each warrant gives the owner the right to subscribe for one new Zealand Pharma share at a prespecified price, the exercise price, in specific predefined time periods before expiration. For a more detailed description of Zealand Pharma’s warrant programs, see the company’s Articles o

Report of transactions of shares and related securities of Bavarian Nordic by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such8.12.2022 21:40:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, December 8, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) has today received information about the following transactions of the company’s shares/related securities by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such. 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NamePaul Chaplin2.Reason for the notificationa)Position/status President and Chief Executive Officer of Bavarian Nordic A/S b)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora)NameBavarian Nordic A/Sb)LEI2138006JCDVYIN6INP514.Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducteda)Description of the financial instrument, type of instrument Identification codeWarrants DK0015

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer8.12.2022 21:40:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnPaul Chaplin2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelAdministrerende direktør i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen IdentifikationskodeTegningsoption

Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere8.12.2022 21:35:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Som et nyt initiativ vil erhvervelsen (vesting) af tegningsoptioner for medlemmer af koncernledelsen være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der tildeles i alt 248.787 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 224,70 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Erhvervelse af tegningsoptionerne er betinget af forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen. Der tildeles i alt 683.264 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til