GlobeNewswire by notified

Delårsrapport 2022, januari - mars

Dela

Kvartalet

 • Första kvartalets omsättning uppgick till 517 MSEK (455), motsvarande en ökning med 14%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 22 MSEK
 • Orderingången uppgick till 857 MSEK (565), motsvarande en ökning med 52%
 • Rörelseresultatet uppgick till 139 MSEK (114), motsvarande en rörelsemarginal på 26,9% (25,0). Justerat rörelseresultat uppgick till 112 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 21,7%
 • Resultat efter skatt uppgick till 112 MSEK (94) och vinst per aktie till 2,41 SEK (1,93). Justerat resultat efter skatt uppgick till 86 MSEK och justerad vinst per aktie till 1,84 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 MSEK (132)

Senaste tolv månaderna

 • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 2 034 MSEK (1 560), vilket motsvarar en ökning med 30%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 25 MSEK
 • Orderingången uppgick till 2 830 MSEK (1 611), motsvarande en ökning med 76%
 • Rörelseresultatet uppgick till 471 MSEK (335), motsvarande en rörelsemarginal på 23,1% (21,4). Justerat rörelseresultat uppgick till 444 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 21,8%
 • Resultat efter skatt uppgick till 381 MSEK (266) och vinst per aktie till 8,09 SEK (5,70). Justerat resultat efter skatt uppgick till 354 MSEK och justerad vinst per aktie till 7,52 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 456 MSEK (447)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv har skett av resterande 30% av aktierna i Procentec B.V.

VD kommentar

Stark efterfrågan men fortsatt komponentbrist

Den starka efterfrågan och orderingången vi sett senaste kvartalen fortsatte även under första kvartalet 2022. Orderingången ökade med 52%, och uppgick till nya rekordnivån 857 MSEK (565). Den globala tillgången av elektronikkomponenter fortsätter dock vara utmanande för oss som för många andra företag. Trots denna utmaning har vi via aktiva insatser lyckats öka faktureringen för första kvartalet, vilket ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande kvartal under 2021 och uppgick till 517 MSEK (455).

Under kvartalet har vi både påverkats av och fått aviserat ytterligare kostnadsökningar på elektronikkomponenter. Vi har även ökat våra komponentinköp via ”spotmarknaden” för att hålla uppe leveransförmågan. Med prishöjningar till kunder och intern effektivitet lyckas vi nå en bruttomarginal på 61,8% (64,0%) under kvartalet, vilket är en nedgång från Q1 2021 men en förbättring jämfört med fjärde kvartalet 2021. Med tanke på den utmanande inköpssituationen så är vi nöjda med att vi fortsatt uppnår en relativt god bruttomarginal.

Det starka marknadsläget i kombination med längre ledtider och utmaningar i komponentförsörjning leder till att kunder fortsätter lägga order för leverans längre fram i tiden än vad som är normalt. Vi fortsätter bygga en orderbok som nu uppgår till 1 194 MSEK, stärkt med ca 250 MSEK från förköpsorder i första kvartalet.

Samtliga marknader levererar
Orderingången fortsätter vara stark på samtliga marknader och vi ser att våra kunder agerar på ett liknande sätt överallt, när det gäller att tackla osäkerheten i den globala försörjningskedjan av elektronikkomponenter. Kunderna fortsätter att lägga order för att öka sina säkerhetslager vilket bidrar till ca 30% ökning av orderingång på samtliga marknader – utöver normal efterfrågan.

Vår största geografi, Europa, fortsätter utvecklas väl och kunderna uppvisar fortsatt hög investeringstakt. Omsättningsökningen är störst i Asien, och framförallt i Japan där vi ser en mycket god efterfrågan från våra stora kunder verksamma mot bil- och elektronikindustrin.

Vi kan också notera att vår verksamhet inom byggnadsautomation under varumärket Intesis, som framför allt arbetar mot styrning av luftkonditionering, uppvisar en fin tillväxt om 32% och därmed nya rekordnivåer.

Förvärv av resterande 30% av aktierna i Procentec
Vi har efter kvartalets utgång träffat avtal om att förvärva den utestående minoriteten om 30% i Procentec. Sedan vi förvärvade 70% av bolaget under fjärde kvartalet 2020 så har verksamheten utvecklats mycket väl. Som ägare till hela bolaget ser vi att de finns ytterligare synergier, inte minst inom marknadsexpansion i Nordamerika och i Asien via vår försäljningsorganisation. Affären ger oss en positiv engångseffekt på vårt rörelseresultat om 27 MSEK från omvärdering av optionsskulden som är relaterad till Procentec.

Resultat och kassaflöde
Vi levererar ett rörelseresultat om 139 MSEK inklusive ovan nämnda engångseffekt om 27 MSEK. Justerat rörelseresultat uppgår till 112 MSEK (114), vilket är i linje med motsvarande kvartal under 2021. Förutsättningarna är dock annorlunda jämfört med för ett år sedan, marknaden är starkare samtidigt som vi ser kraftiga kostnadsökningar på komponenter. Vi har ökat vår investeringstakt i försäljnings- och marknadsresurser efter en period under pandemin där aktiviteten varit lägre, vilket också gör att vi har rörelsekostnader som är 17% högre än för motsvarande period under föregående år. Trots detta lyckas vi nå en justerad rörelsemarginal om 21,7%, vilket överträffar vårt långsiktiga mål om 20% rörelsemarginal.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 80 MSEK (130), efter en rörelsekapitaluppbyggnad om 50 MSEK.

Positiv utveckling för HMS miljöarbete
Vi har publicerat HMS Årsredovisning 2021 där en viktig del är vår Hållbarhetsredovisning. Vi har fortsatt att jobba intensivt med att kartlägga och reducera våra koldioxidutsläpp, med ambition att nå nettopositiva CO2 utsläpp 2025. För 2021 når vi en reduktion med -21% av våra egna utsläpp i förhållande till vår omsättning. Utifrån Scope 1 och 2 landade vi på relativt låga 285 ton för 2021, något vi jobbar vidare med för att minska ytterligare. Men ännu viktigare ur ett globalt perspektiv så bedömer vi att våra produkter hjälper våra kunder, genom minskad energiåtgång och minskade serviceresor, att spara över 1 miljon ton CO2 under 2021.

Kriget i Ukraina
Ryssland & Belarus utgjorde 2021 mindre än en halv procent av vår försäljning, all försäljning har skett via distributörer och vi har ingen egen personal i dessa länder. Vi har stoppat och annullerat alla befintliga orders till Ryssland och Belarus och kommer inte att uppta någon affärsverksamhet på dessa marknader förrän sanktioner mot Ryssland avslutats. Vi stödjer det ukrainska folket via donationer till Röda Korset och vi jobbar aktivt vid våra enheter i Sverige och Rumänien med att erbjuda hjälp och arbete till ukrainska flyktingar.

Positiva framtidsutsikter – trots ett skakigt makroläge
Vi bedömer att det fortsatt kommer vara utmaningar inom elektronikkomponentområdet i ytterligare några kvartal, men vi tror på en successiv förbättring efter halvårsskiftet. Nedstängningar i Kina på grund av coronaviruset och stora politiska osäkerheter gör marknaden svårbedömd i det korta perspektivet. I dagsläget ser vi fortsatt stark investeringskraft i ökad automation och digitalisering, delvis drivet av att allt fler bolag i Europa och Nordamerika flyttar sin produktion närmare sina huvudmarknader. Vi ser även att höga energipriser accelererar elektrifiering, omställning till förnybar energi och energilagring, områden där vi får allt fler kunder.
Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-04-14


Staffan Dahlström         
Verkställande Direktör


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 14 april 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 750 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Vow ASA: Minutes of Annual General Meeting19.5.2022 12:40:04 CEST | Press release

The annual general meeting of Vow ASA was held today on 19 May 2022 at the company's premises at Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker, Norway. All matters on the agenda were approved, cf. the notice of the Annual General Meeting that was published on 28 April 2022. The complete minutes are attached to this release. For further information, please contact: Erik Magelssen, CFO, Vow ASA Tel: +47 928 88 728 Email: erik.magelssen@vowasa.com About Vow Vow and its subsidiaries Scanship, C.H. Evensen and Etia are passionate about preventing pollution. The company’s world leading solutions convert biomass and waste into valuable resources and generate clean energy for a wide range of industries. Cruise ships on every ocean have Vow technology inside which processes waste and purifies wastewater. Fish farmers are adopting similar solutions, and public utilities and industries use our solutions for sludge processing, waste management and biogas production on land. With advanced technologies and solution

Bavarian Nordic modtager vaccineordre fra europæisk land efter bekræftede tilfælde af abekopper19.5.2022 11:46:42 CEST | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 19. maj 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået en kontrakt med et unavngivet europæisk land vedrørende levering af koppevaccinen IMVANEX® i forbindelse med nye tilfælde af abekopper, der er identificeret i løbet af maj 2022. Det første europæiske tilfælde blev bekræftet den 7. maj 2022 hos en person, der vendte hjem fra en rejse til Nigeria, hvor abekopper er naturligt forekommende. Efterfølgende er der bekræftet mere end 20 tilfælde i England, Portugal og Spanien, og flere formodede tilfælde er ved at blive undersøgt. De fleste infektioner lader til at være sket lokalt i de tre lande. I USA er der bekræftet et enkelt tilfælde hos en rejsende fra Canada, hvor der endnu ikke foreligger bekræftede tilfælde, men adskillige formodede tilfælde er ved at blive undersøgt. Bavarian Nordics koppevaccine er godkendt i USA under navnet JYNNEOS® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. I begge lande er godkendelsen udvidet til at omfatte abek

Bavarian Nordic Secures Vaccine Order from European Country After Confirmed Monkeypox Cases19.5.2022 11:46:42 CEST | Press release

COPENHAGEN, Denmark, May 19, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today that the Company has secured a contract with an undisclosed European country to supply its IMVANEX® smallpox vaccine in response to new cases of monkeypox evolving during May 2022. The first European case was confirmed on May 7, 2022, in an individual who returned from a travel to Nigeria, where monkeypox is endemic. Subsequently, more than 20 cases have been confirmed across England, Portugal and Spain with additional suspected cases currently being investigated. Evidence points to that most of the infections have been acquired locally in these countries. In the US, a single case has been confirmed in a traveler from Canada, where no cases are yet confirmed, but several remain under investigation. Bavarian Nordic’s smallpox vaccine is approved in the U.S. as JYNNEOS® and in Canada as IMVAMUNE®, both places with the approval extended to cover the monkeypox indication. The vaccine is approved in Europe a

XPENG Oslo Experience Store Now Open With XPENG G3i and XPENG P5 Available for Local Test Drives19.5.2022 11:00:00 CEST | Press release

XPENG opens its first Brand Experience Store in the Bjørvika area of downtown Oslo on May 19, 2022.The launch of the fully electric XPENG P5 and XPENG G3i makes Norway the first European country to boast the full range of XPENG EVs. Local test drives are now available to customers.XPENG, in June this year, will be participating in the 35th International Electric Vehicle Symposium (EVS35) 2022, the world’s largest international EV event live from Oslo. OSLO, Norway, May 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, a leading electric vehicle manufacturer, is taking the next step in its European expansion by opening its first Norwegian Brand Experience Store in the Bjørvika area of Oslo on May 19. This coincides with the official launch of the brand's two latest models, XPENG G3i and XPENG P5. Establishing a Local Presence XPENG is one of the early adopters of a disruptive retail model in the European market, combining direct, in-store sales with wider agency collaboration. In the Oslo Brand Exper

IBFD launches the 2021 Yearbook on Taxpayers’ Rights19.5.2022 10:00:00 CEST | Press release

Today, IBFD launches the 2021 Yearbook on the Protection of Taxpayers’ Rights (OPTR). The book is a compilation of up-to-date information on the effective protection of taxpayers’ rights. AMSTERDAM, May 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prof. Dr Pasquale Pistone and Prof. Dr Philip Baker, Directors of IBFD’s OPTR, will present the Yearbook at the 7th International Conference on Taxpayer Rights, hosted by the Center for Taxpayer Rights, explaining some of the main events and trends that arose last year in the protection of taxpayers’ rights around the world. Click here to watch the video. The OPTR reports on the protection of taxpayers’ fundamental rights around the world. The precise and technical information of the OPTR contains reference to taxpayer bills, conventions and statutes, including their judicial and administrative interpretation, which explore how states apply this protection in practice. The OPTR serves as a unique legal basis for developing further research on the legal remed