GlobeNewswire by notified

Delårsrapport 2021, Januari - September

Dela

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 472 MSEK (345), motsvarande en ökning med 37%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK

 • Orderingången uppgick till 669 MSEK (336), motsvarande en ökning med 99%
 • Rörelseresultatet uppgick till 101 MSEK (77), motsvarande en rörelsemarginal på 21,5% (22,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (61) och vinst per aktie till 1,81 SEK (1,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (116)
 • Förvärv har skett av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 401 MSEK (1 061), vilket motsvarar en ökning med 32%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 69 MSEK

 • Orderingången uppgick till 1 839 MSEK (1 039), motsvarande en ökning med 77%
 • Rörelseresultatet uppgick till 336 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal på 24,0% (20,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 276 MSEK (163) och vinst per aktie till 5,75 SEK (3,58)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 405 MSEK (286)

VD kommentar


Trenden håller i sig – orderingång på ny rekordnivå
Vi ser fortsatt en stark efterfrågan i våra marknader drivet av ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Orderingången når igen en ny rekordnivå och uppgår till 669 MSEK, motsvarande en tillväxt om 99%, varav 80% organiskt jämfört med föregående år. För de första nio månaderna är motsvarande siffror 77% respektive 66%. Precis som under tidigare kvartal under året, påverkas orderingången positivt av att flera av våra kunder lägger order för leverans längre fram i tiden än normalt. Detta till följd av längre ledtider relaterat till komponentbrist. Vi bedömer denna temporära positiva effekt i orderingång till ca 140 MSEK under kvartalet.

Komponentbristen har också resulterat i begränsningar i vår leveransförmåga. Våra kunder visar god förståelse för tillfälligt längre leveranstider och vår bedömning är att vi inte förlorar kundordrar i någon större utsträckning på grund av det. Trots den utmanande situationen med komponentförsörjning når vi en nettoomsättning om 472 MSEK i kvartalet, motsvarande en tillväxt om 37%, varav 18% organisk jämfört med föregående år. För de första nio månaderna är motsvarande siffror 32% respektive 22%.

Vi bedömer att leveranssituationen har haft en negativ påverkan på vår omsättning med ca 50 MSEK under kvartalet då nuvarande komponentbrist påverkat möjligheten att leverera vissa produkter. Framförallt varumärkena Ewon och Intesis har haft leveransstörningar under kvartalet.

Effekten av den starka orderingången och leveransutmaningar leder till en stor uppbyggnad av orderboken och vi har nu en orderbok som uppgår till ca 750 MSEK, vilket är cirka tre gånger högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi bedömer att risken för annulleringar av liggande order är liten.

Våra geografiska marknader
På vår viktigaste geografiska marknad, Europa, nådde vi återigen en all-time high notering i vår orderingång. De huvudsakliga drivkrafterna var en fortsatt mycket stark maskinbyggarmarknad tillsammans med ökad efterfrågan på fjärrstyrning. Utvecklingen har även fortsatt positivt i Asien, med en god utveckling både i Kina och Japan. Vår organiska orderingång mer än fördubblades, primärt drivet av en stark industrimarknad i Kina. Även i USA har vi noterat nya rekordnivåer i orderingång då marknaden för industriautomation såväl som ekonomin i stort fortsätter att vara mycket stark.

Komponentbristen ger kortsiktig bruttomarginalpress
Den globala komponentbristen påverkar nu även kostnadsbilden i allt större utsträckning och vi har under kvartalet sett att inköpspriset av vissa insatskomponenter mångdubblas vilket negativt påverkar våra tillverkningskostnader och leder till en tillfälligt lägre bruttomarginal om 61,4%. För att kompensera dessa kostnadsökningar gör vi prisjusteringar på nya order. Vi räknar med att se full effekt av prisjusteringarna under mitten av nästa år, vilket gör att bruttomarginalen kan förväntas vara kring nuvarande något lägre nivå fram till mitten av 2022.

Våra rörelsekostnader ökar enligt plan, i linje med högre aktiviteter och nya satsningar. Ökningen i rörelsekostnader i kombination med de tillfälligt lägre bruttomarginalerna gör att lönsamheten blir något lägre än de två tidigare kvartalen under 2021, även om vi med 101 MSEK i rörelseresultat når 22% marginal, som fortfarande är något bättre än vårt långsiktiga mål. Värt också att notera att kassaflödet från rörelsen uppgår till rekordnivån om 148 MSEK.

De nya familjemedlemmarna levererar
Våra senaste förvärv, Procentec och Owasys levererar. Procentec går från klarhet till klarhet och har under året uppvisat en organisk fördubblad omsättning. Owasys affärer utvecklas som planerat, även om det finns vissa utmaningar relaterat till komponentförsörjning.

Då vi ser det som sannolikt att optionerna kommer nyttjas för att öka till hundra procent ägande i båda dessa bolag kommer vi, i enlighet med IFRS, inte redovisa någon minoritet. Därmed redovisas även en skuld som motsvarar förväntad betalning för resterande andelar i de båda bolagen. Sammantaget påverkar bedömningen av dessa optioner vår nettoskuld om 390 MSEK.

Hållbarhet och personal
Med allt fler fullvaccinerade börjar världen att öppna upp sig igen. Våra medarbetare arbetar nu i allt större utsträckning från våra kontor och vi kan träffa fler och fler kunder fysiskt. Även vissa mässor börjar komma igång, om än i liten skala. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan bedriva affärer effektivare under pandemin och det drar vi nytta av, ändå ska vi inte underskatta vikten av fysiska möten när det gäller att bibehålla relationer och skapa nya affärer.

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter mot våra mål satta för 2025 både inom miljö, fokus på våra anställda och kunder samt ansvarsfullt företagande. Som del i hållbarhetsarbetet har vi i kvartalet även undertecknat FN:s Global Compact initiativ, vilket känns som ett naturligt åtagande för HMS.

Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det fjärde kvartalet
Efterfrågan förväntas fortsätta på en hög nivå och i princip alla våra kundgrupper har starka underliggande affärer, vilka förväntas fortsätta kommande kvartal. Koncernens omsättning bestäms i nuläget till stor grad av tillgången på komponenter och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att bestå på nuvarande nivåer under resterande del av året för att gradvis förbättras under nästa år. Läget på komponentmarknaden är fortfarande osäkert och det går inte att utesluta tillfälliga bakslag. Vi har en god dialog med våra kunder, som är förstående för läget som drabbat hela branschen och vi ser risken för tappade affärer som liten.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2021-10-22


Staffan Dahlström         
Verkställande Direktör


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 22 oktober 2021.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Information on the total number of voting rights and shares26.11.2021 22:30:00 CET | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the total number of voting rights and shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), November 26, 2021, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the belowinformation following the exercise of subscription rights and the issue of new shares. Share capital: EUR 4,427,369.69 Total number of securities carrying voting rights: 25,772,359 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 25,772,359 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 105 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 52,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securit

Fobi to Host Shareholder Update and Earnings Webinar26.11.2021 17:57:56 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI:TSXV) (FOBIF:OTCQB) (the “Company” or “Fobi”), a leading data intelligence company using artificial intelligence to help clients turn real-time data into actionable insights and personalized customer engagement, is pleased to announce that Fobi will host a virtual-only shareholder update webinar on Thursday, December 2, 2021, from 9-10am PST (12-1pm EST). The shareholder update webinar will be facilitated by Rob Anson, CEO and Mark Lotz, CFO, who will review the company's most recent reporting period as well as discuss milestones, financial strength, M&A and the outlook for the remainder of the fiscal year. Fobi CEO Rob Anson and CFO Mark Lotz will facilitate pre-submitted and live-chat questions and answers. The company will answer pre-submitted and live questions at the conclusion of prepared remarks. Investors are asked to submit their questions to ir@fobi.ai. To register for this webinar, please visit

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of shares by NAT board member Alexander Hansson (DUPLICATE)26.11.2021 16:25:26 CET | Press release

Friday, November 26, 2021 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board member in Nordic American Tankers Ltd and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 share in NAT at $1.8564 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,035,000 shares in Nordic American Tankers Ltd. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in NAT. Alexander Hansson commented: “Uncertain times are normally good for our tankers. The recent set-back in stock markets is a good opportunity to accumulate shares” Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-03BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-07Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01BillsSWEDISH T-BILL: SE0017084494. 2022-02-16 SWEDISH T-BILL: SE0015659529, 2022-03-16 Bid date2021-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0015659529: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK per bid SE0015659529: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-03Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms an

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-11-30BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-11-30Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 2505: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK per bid 2505: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases o

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-06-01 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-11-19 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-12-01Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s