GlobeNewswire

Delårsrapport 2021, januari - mars

Dela

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 455 MSEK (361), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 29 MSEK
  • Orderingången uppgick till 565 MSEK (401), motsvarande en ökning med 41%
  • Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (67), motsvarande en rörelsemarginal på 25,0% (18,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 94 MSEK (48) och vinst per aktie till 1,93 SEK (1,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (55)

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 560 MSEK (1 500), vilket motsvarar en ökning med 4%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 51 MSEK
  • Orderingången uppgick till 1 611 MSEK (1 484), motsvarande en ökning med 9%
  • Rörelseresultatet uppgick till 335 MSEK (250), motsvarande en rörelsemarginal på 21,4% (16,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (212) och vinst per aktie till 5,70 SEK (4,56)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 447 MSEK (257)

VD kommentar

Full fart på våra affärer
Under slutet av förra året såg vi ett mer positivt marknadsklimat och en ökad efterfrågan av HMS produkter. Detta har fortsatt och förstärkts under inledningen av 2021 som varit betydligt starkare än förväntat. Vi gick ut med preliminära siffror på orderingång, omsättning och lönsamhet redan 8 april, och kan nu bekräfta och nyansera denna positiva bild. 

Kvartalets orderingång var mycket stark och uppgick till 565 MSEK, en ökning med 41% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en organiskt tillväxt i orderingång med 38%. Det är också särskilt glädjande att kunna konstatera att alla våra varumärkens orderingång växer med minst 35%.

Den kraftiga ökningen i orderingång drivs av en betydligt starkare slutmarknad där affärerna kommit tillbaka efter 18 månader av lägre investeringsklimat och pandemieffekter. Förutom marknadens generella återhämtning ser vi tillfälliga effekter i form av återuppbyggnad av lager hos våra kunder, efter ett svagt 2020. Men även, som en trolig konsekvens av ökade leveranstider för elektroniska komponenter, tillfälligt ökade säkerhetslager. Totalt bedöms dessa effekter påverkat orderingången positivt med ca 60-70 MSEK under kvartalet vilket vi bedömer inte är återkommande.

Även första kvartalets omsättning ökade starkt och uppgick till 455 MSEK, en ökning med 26%, varav organisk tillväxt med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.

Trots fortsatt valutamotvind och utmaningar på komponentsidan, som ökat våra inköpskostnader, så kan vi fortsatt visa en positiv utveckling av vår bruttomarginal som uppgår till 64,0% (62,4%) för kvartalet. Den största effekten bakom den starka bruttomarginalen är det program som genomfördes under 2020 med effektiviseringar inom operations samt selektiva prisökningar.

Kvartalets rörelseresultat uppgår till rekordnivån 114 MSEK, en signifikant förbättring med 70% jämfört med första kvartalet föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och fortsatt låga omkostnader, delvis drivet av minskat resande för våra medarbetare och minskade externa aktiviteter till följd av pandemin.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 132 MSEK (55) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,21 (1,13).

Stark återhämtning på våra huvudmarknader
Den största bidragande faktorn till det starka kvartalet har varit en fortsatt återhämtning på våra huvudmarknader – till stor del drivet av Kontinentaleuropa, men även Kina och Japan har fortsatt utvecklas starkt, och på ordersidan har även USA visat rekordnivåer. Maskinbyggare och device-tillverkare inom samtliga segment har visat på god efterfrågan av våra erbjudanden. 

Inom Anybus har den tyska fordonsindustrin, som är en viktig målgrupp för Anybus försäljning, stått för en stor del av tillväxten via sina investeringar i omställning till elbilsproduktion.

Även i Asien har Anybus drivit tillväxten, till stor del genom robot och vindkraftsindustrin, vilket tar Asien till nya rekordnivåer både avseende försäljning och orderingång.

Procentec, som förvärvades föregående kvartal, har fortsatt utvecklas mycket starkt med en organisk tillväxt om 75% och en omsättning om 52 MSEK, drivet av ett antal nya nyckelkunder inom logistik.

Utrullning av HMS 2025-strategi
Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att implementera HMS 2025-strategi mot våra nya mål som presenterades under senare delen av 2020. Bland annat har vi förstärkt våra resurser inom de viktiga funktionerna M&A och hållbarhet, två av huvudområdena i vår nya strategi. 

Efter ett 2020 som satte käppar i hjulet för en del av våra expansionsplaner, har vi nu påbörjat en vidare expansion i Kina och vidare satsningar på andra intressanta marknader i Sydostasien.

Vi kommer framöver även göra ytterligare förstärkningar för att driva vår långsiktiga organiska tillväxt inom Industrial ICT (Information & Communication Technology), mot våra mål 2025 med en omsättning på mer än ”π” (3,14) miljarder kronor, att vara nettopositiva kring CO2 utsläpp samt att uppnå högt ställda mål inom kund & medarbetarnöjdhet.

Positiva utsikter för 2021
Återhämtningen har gått något snabbare än vad vi tidigare räknat med, och även om första kvartalet har vissa positiva engångseffekter räknar vi med att se en fortsatt stark efterfrågan under 2021. Det finns naturligtvis fortsatt osäkerheter kring vad som sker i pandemins utveckling, men vi bedömer riskerna som lägre för varje månad som går med allt fler vaccinerade. Trots stark efterfrågan levererar vi enligt normala leveranstider, men vi ser att kombinationen av vår starka orderingång och marknadens allt längre ledtider på halvledarkomponenter gör att vi kan förvänta oss vissa leveranstidsökningar mot kund, även prisläget på halvledare förväntas öka framgent. Som tidigare kommunicerats ser vi ett ökat intresse för vårt erbjudande inom Remote Access, vilket vi tror kommer ha en fortsatt stark marknad även efter pandemin. Vi bedömer även att våra omkostnader successivt kommer öka under året med nya satsningar och stegvis bättre förutsättningar för resor och kundmöten. 


Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-04-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 23 april 2021.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på hu­vudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

New Management Appointments in Golar LNG Ltd.13.5.2021 15:05:36 CEST | Press release

The board of Golar LNG Limited ("Golar") is pleased to announce that they have appointed Mr. Karl Fredrik Staubo as the new Chief Executive Officer of the company in their board meeting on 13th May 2021. Mr. Staubo has since May 2020 been the Chief Executive Officer of Golar LNG Partners LP, recently successfully sold to New Fortress Energy. Since September 2020 Mr. Staubo has also been acting as Chief Financial Officer of Golar. Mr. Staubo has a broad shipping/energy background from Clarksons Platou Securities (2010-2018) and Magni Partners (2018-2020). He has a MA (Business Studies and Economics) from the University of Edinburgh. The board has in the same meeting also appointed Mr. Eduardo Maranhao to take over Mr. Staubo’s role as Chief Financial Officer of Golar. Mr. Maranhao has since 2015 been supporting Golar in different functions including as Chief Financial Officer of Golar Power/Hygo Energy Transition Limited until its recent sale to New Fortress Energy. Prior to joining the

Accumulus Synergy Appoint Francisco Nogueira as Chief Executive Officer13.5.2021 15:00:00 CEST | Press release

Accumulus is the first non-profit corporation designed to establish a relationship between technology, policy and collaboration between drug developers, NGOs, academic institutions and government agencies BURLINGAME, Calif., May 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, a non-profit corporation intended to support interactions between industry and health authorities worldwide to enable real-time collaboration and data exchange, today announced the appointment of Francisco (Frank) Nogueira as the new chief executive officer (CEO). Mr. Nogueira was previously a vice president of Regulatory Affairs at Roche and served as interim CEO at Accumulus since the fall of 2020. Accumulus Synergy was formed on July 13, 2020, to develop a cloud-based platform to facilitate data and information sharing with the potential to transform the way the biopharmaceutical industry interacts with health authorities. The common-platform approach to data sharing aims to make the regulatory process more eff

Notification on convocation of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Annual General Meeting of Shareholders13.5.2021 15:00:00 CEST | Press release

The Board of joint stock company “Latvijas Gāze”, registration number: 40003000642, legal address: Aristida Briana iela 6, Riga, LV-1001, Latvia (hereafter – the Company) calls up and announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company will take place on June 15, 2021 at 10.00 at the premises of the Company at Aristida Briana iela 6, Riga, LV-1001, Latvia using electronic means of communication. Agenda: Reports of the Board, the Council and the Audit Committee, and the certified auditor’s opinion.Approval of the Annual Report 2020.Distribution of the profit.Setting of remuneration to the members of the Council and the Audit Committee for the 2020 annual performance.Election of the auditor of the 2020 annual accounts and setting of remuneration to the auditor.Election of the Council and setting of remuneration to the Council. The record date for participation at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company is June 7, 2021. Only those persons who are shareho

Vertex Acquires Taxamo to Expand Global Commerce and Compliance Solutions13.5.2021 13:30:00 CEST | Press release

European specialist in tax automation for e-commerce and marketplaces KING OF PRUSSIA, Pa., May 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) (“Vertex” or the “Company”), a leading global provider of tax technology solutions, today announced it has acquired Taxamo, a cloud-based pioneer in tax and payment automation for global e-commerce and marketplaces. Taxamo, headquartered in Ireland, counts many of the leading, high-growth digital service providers among its global customers who rely on its unified platform of integrated capabilities to support indirect tax compliance, with a core focus on online sales, payments, and e-invoicing. “The fabric of today’s global commerce is more connected and complex than ever before,” said Vertex CEO David DeStefano. “Our mission is to enable every business to transact, comply and grow with confidence. We are incredibly excited to bring these new end-to-end solutions to our customers and partners around the world.” Taxamo’s cloud-based so

Results 2021 Annual General Meeting13.5.2021 08:30:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE: Amsterdam – 13 May 2021.Intertrust N.V. (“Intertrust”) [Euronext: INTER], a global leader in providing tech-enabled corporate and fund solutions to clients operating and investing in international business, announces that in the Annual General Meeting of 12 May 2021 (2021AGM) the shareholders adopted all voting items on the agenda. At the 2021 AGM a total of 73.59% of the total issued share capital was represented. The results of the votes for each item on the agenda, will be published on our website https://www.intertrustgroup.com/investors/shareholder-information/annual-general-meeting-may-2021/ . Draft minutes of the 2021 AGM will be published no later than three months after the end of the meeting, after which shareholders should have the opportunity to react in the following three months. About Intertrust Intertrust has 4,000+ employees who are dedicated to providing world-leading, specialised administration services to clients in over 30 jurisdictions. This is ampl

Update on Kurdistan Payments13.5.2021 07:51:03 CEST | Press release

Oslo, 13 May 2021 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today reported that Kurdistan’s Minister of Natural Resources has informed the international oil companies operating in the region of an intention to extend the payment period for arrears built up from non-payment of certain invoices in 2019 and 2020. As widely reported, last December the Prime Minister of Kurdistan announced a decision to pay the companies 50 percent of incremental revenue in any month in which Brent prices exceed USD 50 per barrel towards the arrears. The revised terms reduce the payment of the withheld amounts to 20 percent of incremental revenue above USD 50 per barrel. The Minister also advised that all international oil company invoices, including towards withheld amounts, will now be settled within 60 days of receipt. DNO is reviewing its position and will engage with Kurdistan to seek agreement regarding payment terms, interest on the arrears and revised lifting arrangements. – For further informa

Mandalay Resources Corporation Announces Financial Results for the First Quarter of 202113.5.2021 00:05:33 CEST | Press release

TORONTO, May 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" or the "Company") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) is pleased to announce its financial results for the quarter March 31, 2021. The Company’s condensed and consolidated interim financial results for the quarter ended March 31, 2021, together with its Management’s Discussion and Analysis (“MD&A”) for the corresponding period, can be accessed under the Company’s profile on www.sedar.com and on the Company’s website at www.mandalayresources.com. All currency references in this press release are in U.S. dollars except as otherwise indicated. First Quarter 2021 Highlights: Quarterly revenue of $52.6 million; highest since Q2 2016;Adjusted EBITDA of $26.1 million; third highest in Company’s history;Adjusted net income of $5.6 million ($0.06 or C$0.08 per share); andConsolidated net income of $25.5 million ($0.28 or C$0.35 per share). Dominic Duffy, President and CEO of Mandalay, commented: “Mandalay Resources is ple