GlobeNewswire

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Dela

ETT TREDJE KVARTAL MED ÖVER 100 MSEK I OMSÄTTNING OCH EBIT MER ÄN 9 MSEK
Med senaste förvärvet TEAM Hälso & Friskvård i Göteborg AB (TEAM) redovisar Stockwikkoncernen en omsättning på 426,6 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 39,4 MSEK proforma för de senaste 12 månaderna.

Förvärvet av TEAM utgör den enskilt största händelsen i det tredje kvartalet. TEAM har sedan starten år 1988 inriktat sig på att erbjuda hälsofrämjande friskvård till framförallt försäkringsbolag och företag. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. TEAM är experter inom hälsa och friskvård och erbjuder sina kunder ett helhetskoncept för att främja såväl fysisk som mental hälsa. TEAM har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig organisk tillväxt på 12 procent. Under det senaste räkenskapsåret presterade företaget ett justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på drygt 8 MSEK ur en omsättning som uppgick till 40 MSEK. TEAM har en obruten och lång historik med positiva resultat. TEAM utgör ett nytt segment; hälsa.

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 100,6 (29,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,5 (1,4) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 2,6 (-) MSEK uppgick EBITDA till 11,9 (1,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 11,3 (1,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,4 (-0,1) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,1 (-) MSEK uppgick EBIT till 9,3 (-0,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,0 (-0,7) MSEK, varav -5,2 (-1,5) MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 8,84 (-0,20) SEK och efter utspädning till 8,03 (-0,20) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 221,3 (92,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,0 (4,4) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 6,4 (-) MSEK uppgick EBITDA till 9,6 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 7,9 (3,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,0 (0,9) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,2 (-) MSEK uppgick EBIT till 2,8 (0,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,2 (18,5) MSEK, varav -13,0 (-3,6) MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (19,5) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie* för verksamheten före utspädning uppgick till 6,46 (5,32) SEK och efter utspädning till 5,85 (4,99) SEK

* Beräknat efter sammanläggning av aktier 1:500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Novo Nordisk reports weight loss of 14.9% (16.9% if taken as intended) in STEP 1 trial4.6.2020 19:10:28 CESTPress release

Bagsværd, Denmark, 4 June 2020 – Novo Nordisk today announced headline results from STEP 1, a phase 3a trial in the STEP programme. STEP 1 is a 68-week randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled weight management trial. The trial investigated the efficacy and safety of once-weekly subcutaneous (sc) semaglutide 2.4 mg on body weight over 68 weeks compared to placebo in 1,961 adults with obesity or overweight with comorbidities, both in conjunction with lifestyle intervention. The STEP 1 trial met both primary endpoints. In all people randomised1, a statistically significant and superior reduction in body weight was achieved with sc semaglutide 2.4 mg compared to placebo after 68 weeks. People treated with sc semaglutide 2.4 mg achieved a weight loss of 14.9%, from a mean baseline body weight of 105.3 kg, compared to a 2.4% weight loss with placebo. In addition, 86.4% of those who received sc semaglutide 2.4 mg reached a weight loss of 5% or more after 68 weeks, compared t

Scandinavian Tobacco Group A/S: Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities4.6.2020 18:00:00 CESTPress release

Company Announcement No. 15/2020 Copenhagen, 4 June 2020 Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Claus Gregersen 2. Reason for the notification a) Position/title Member of the Board of Directors b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Purchase of shares c) Price(s) and volume(s) Price(s)Volume(s)98.8

Scandinavian Tobacco Group A/S: Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar4.6.2020 18:00:00 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 15/2020 København, den 4. juni 2020 Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Claus Gregersen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI-kode 5299003KG4JS99TRML67 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument, (ii) hver type transaktion, (iii) hver dato og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode Aktier DK0060696300 – STG b) Transaktionens art Køb af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)Mængde(r)98,8849 aktier98

Maha Energy AB (publ) Announce May Production Volumes4.6.2020 17:00:00 CESTPress release

­­­Maha Energy AB (publ) Strandvägen 5A SE-114 51 Stockholm www.mahaenergy.ca Press release Stockholm June 4, 2020 Maha Energy AB (publ) Announce May Production Volumes Production Volumes The Company's aggregate sales production for the month of May totaled 106,2481 barrels of oil and 52.765 million scf of gas for a combined average production of approximately 3,711 BOE/day2, before royalties and taxes. The month of May saw increasing gas sales at Tie as a new gas end-user started taking deliveries allowing for higher oil production. Further at both Tie and Tartaruga stations, oil production was somewhat affected due to temporary surface jet pump maintenance issues which were resolved during the month. Despite the pump issues and continuing Covid-19 movement restrictions, production and off-take volumes in Brazil remain stable. 1 Subject to minor standard industry adjustments at the time of custody transfer. 2 Barrels of oil equivalent ("BOE") conversion ratio of 6,000 scf: 1 bbl is us

Cyber Security 1 AB: CYBER1 Confirms Publication Date for the 2019 Annual Report4.6.2020 16:45:00 CESTPress release

CYBER1 Confirms Publication Date for the 2019 Annual Report London United Kingdom – 04 June 2020, Cyber Security 1 AB (Publ) (“CYBER1”), (Nasdaq:CYB1, OTCQX:CYBNY), has announced a revised publication date of the 9th of June, for the 2019 Annual Report. The change in date brings the 2019 Annual Report publication in line with the Cyber Security 1 AB 2020 AGM, scheduled for Tuesday, 30 June 2020. Shareholders and key stakeholders in the interim may refer to the full year unaudited accounts, through the Q4 2019 report available on our website: www.cyber1.com The annual report once published will be available to view on the CYBER1 website. Certified Adviser Mangold Fondkommission AB is the Company’s Certified Adviser. Telephone: +46 (0)8 5030 1550 E-mail: ca@mangold.se FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: Investor Relations Contact: Tim Metcalfe / Zach Cohen CYBER1 Email: cyber1@investor-focus.co.uk ABOUT CYBER1 CYBER1 is engaged in providing cyber resilience solutions and conducts it