GlobeNewswire

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Dela

ETT TREDJE KVARTAL MED ÖVER 100 MSEK I OMSÄTTNING OCH EBIT MER ÄN 9 MSEK
Med senaste förvärvet TEAM Hälso & Friskvård i Göteborg AB (TEAM) redovisar Stockwikkoncernen en omsättning på 426,6 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 39,4 MSEK proforma för de senaste 12 månaderna.

Förvärvet av TEAM utgör den enskilt största händelsen i det tredje kvartalet. TEAM har sedan starten år 1988 inriktat sig på att erbjuda hälsofrämjande friskvård till framförallt försäkringsbolag och företag. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. TEAM är experter inom hälsa och friskvård och erbjuder sina kunder ett helhetskoncept för att främja såväl fysisk som mental hälsa. TEAM har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig organisk tillväxt på 12 procent. Under det senaste räkenskapsåret presterade företaget ett justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på drygt 8 MSEK ur en omsättning som uppgick till 40 MSEK. TEAM har en obruten och lång historik med positiva resultat. TEAM utgör ett nytt segment; hälsa.

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 100,6 (29,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,5 (1,4) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 2,6 (-) MSEK uppgick EBITDA till 11,9 (1,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 11,3 (1,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,4 (-0,1) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,1 (-) MSEK uppgick EBIT till 9,3 (-0,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,0 (-0,7) MSEK, varav -5,2 (-1,5) MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 8,84 (-0,20) SEK och efter utspädning till 8,03 (-0,20) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 221,3 (92,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,0 (4,4) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 6,4 (-) MSEK uppgick EBITDA till 9,6 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 7,9 (3,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,0 (0,9) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,2 (-) MSEK uppgick EBIT till 2,8 (0,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,2 (18,5) MSEK, varav -13,0 (-3,6) MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (19,5) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie* för verksamheten före utspädning uppgick till 6,46 (5,32) SEK och efter utspädning till 5,85 (4,99) SEK

* Beräknat efter sammanläggning av aktier 1:500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Leasinvest Real Estate SCA: 2019 Bond Private Placement20.11.2019 19:30:00 CETPress release

Bond private placement for an amount of EUR 100 million Leasinvest Real Estate SCA today successfully issued a 7-year private placement of bonds amounting to EUR 100 million, in denominations of EUR 100,000. The bonds offer a fixed annual coupon of 1.95% and have been placed with investors in Belgium, France and Luxembourg. BNP Paribas Fortis and Degroof Petercam were appointed as Global Coordinators of the transaction. BNP Paribas Fortis, Degroof Petercam and KBC acted as Joint Bookrunners of the transaction. The placement fits within Leasinvest Real Estate’s strategy to arrange financing sources best suited to carry out its investment strategy both through acquisitions and redevelopment of existing core assets. The proceeds will, amongst other things, serve to refinance the EUR 75 million public bond which matured on 9 October 2019 and will contribute to an increase of the average duration of the total debt of Leasinvest Real Estate and a diversification of its financing sources. MIC

IMCD expands Americas footprint by acquiring Colombian specialty distributor Unired Químicas20.11.2019 19:00:00 CETPress release

ROTTERDAM, The Netherlands (20 November 2019) – IMCD N.V. (“IMCD” or “Company”), a leading distributor of specialty chemicals and food ingredients, today announced that it has acquired 100% of the outstanding shares of the Colombia-based ingredient distributor, Unired Químicas SAS (“Unired”). With an office in Bogota, Colombia, Unired distributes specialty chemicals and ingredients to the pharmaceutical, food and personal care markets. In 2018, Unired generated a revenue of USD 8 million and has approximately 15 employees. The company will be fully integrated with IMCD’s organisation in 2020. Please find attached the full press release. Attachment PRESS RELEASE_IMCD expands Americas footprint by acquiring Colombian specialty distributor Unired Químicas

Agfa-Gevaert: Publication of a transparency notification (Axxioon) – Regulated information20.11.2019 17:40:00 CETPress release

(Article 14 of the law of May 2, 2007 on the disclosure of significant shareholdings) Mortsel, Belgium – November 20, 2019 – 5.40 p.m. CET According to Agfa-Gevaert NV’s bylaws, the threshold as from which a shareholding needs to be disclosed, has been set at 3%, 5% and a multiple of 5%. In conformity with the Law of May 2, 2007 regarding the disclosure of significant shareholdings in listed companies, Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) discloses the following declaration: On November 19, 2019, Axxion S.A. has announced that as per November 15, 2019, it holds a stake in Agfa-Gevaert of 5,598,000 shares or 3.26% (denominator is 171,851,042), thus crossing the 3% threshold upwards. Notifications of important shareholdings to be made according to the Law of May 2, 2007 or Agfa-Gevaert NV’s bylaws, should be sent to viviane.dictus@agfa.com. About Agfa The Agfa-Gevaert Group develops, manufactures and distributes an extensive range of analogue and digital imaging systems and IT solutions, mainly

Notice on Convocation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of AB Klaipedos nafta20.11.2019 15:02:00 CETPress release

Notice is hereby given that on the initiative and by the resolution of the Board of AB Klaipedos Nafta, legal entity code 110648893, with the registered office at Burių str. 19, Klaipeda (hereinafter - the Company), Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company will be held on 12 December 2019 at 1:00 p.m. The meeting will be held in the Company’s office at Buriu str. 19, Klaipeda, in the administrative office of the Company (in the hall of the meeting on the 2nd floor). Agenda of the meeting: Regarding the approval of the additional decision of the Board of AB Klaipėdos nafta to pledge from 2025 all current and future amounts receivable (the Security Component) of the Company for the benefit of the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania for the state guarantee granted by the Republic of Lithuania; Regarding the approval of the additional decision of the Board of AB Klaipėdos nafta to obtain and present up to EUR 20,000,000 (twenty million euros) annual bank gu

 Åland Index Solutions - a game changer tackling climate crisis at every transaction20.11.2019 14:10:00 CETPress release

Ålandsbanken Abp Pressrelease 20.11.2019 Åland Index Solutions - a game changer tackling climate crisis at every transaction Åland Index Solutions, a joint venture between Doconomy and Ålandsbanken, enables banks, payment providers and financial institutions to offer all customers transaction based impact calculations. Åland Index is the global index solution for CO2 emission calculations that guide consumers in their everyday consumption towards more sustainable choices. “With Åland Index Solutions we can engage all financial players in the fight against climate change. This collaboration is a milestone in creating a global standard for measuring the impact of consumption and totally changing the way we consume through connecting spending patterns with climate impact, says Nathalie Green CEO at Doconomy” The original Åland Index was developed in 2016 and the team has ever since been working to help consumers become aware of their impact on the planet. Åland Index is continuously being

Åland Index Solutions – en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion20.11.2019 14:10:00 CETPressemelding

Ålandsbanken Abp Pressmeddelande 20.11.2019 Åland Index Solutions – en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion Åland Index Solutions, ett samägt bolag mellan Doconomy och Ålandsbanken, skapar förutsättningar för banker, företag som erbjuder betaltjänster och finansiella institutioner att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade påverkansberäkningar. Åland Index är det globala index för beräkningar av koldioxidutsläpp som hjälper individer ställa om sin konsumtion till att bli mer klimatmässigt uthållig. ”Med Åland Index Solutions kan vi aktivera alla finansiella aktörer i kampen mot klimatförändringarna. Samarbetet är en milstolpe i skapandet av en global standard för att mäta konsumtionens klimatpåverkan och genom att koppla samman konsumtionsmönster med påverkan, i grunden, förändra det sätt vi konsumerar på”, säger Nathalie Green, vd på Doconomy. Åland Index lanserades 2016 och utvecklingsteamet har sedan dess arbetat med att hjälpa konsumente