Miljødirektoratet

Deisjøenparet fortsatt i Østfold

Del

Det er for tidlig å si om det flyttede ulveparet vil etablere seg og bli værende i området.

Et ulvepar ble 3. januar i år flyttet fra Østerdalen til Våler kommune i Østfold, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Les mer om oppdraget her.

Les mer om flyttingen her.

Miljødirektoratet har etter flyttingen fulgt med på dyrenes bevegelser ved hjelp av GPS-sendere. De har fram til nå oppholdt seg innenfor kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Dataene viser at paret stadig utforsker nye områder. Det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om de vil etablere seg å bli værende i områdene de har oppholdt seg i til nå.

Parringstid

Februar og mars regnes som parringstid for ulv, og tiden vi er inne i er avgjørende for om paret skal få valper kommende vår.

Paret har stort sett holdt sammen etter flyttingen, men det har vært noen tilfeller der de har kommet fra hverandre. Dette har vært sammenfallende med dager der de har forflyttet seg mye på dagtid, og vi anser det som sannsynlig at de ved disse tilfellene kan ha blitt forstyrret fra dagleie av mennesker.

Vi har per i dag ingen informasjon om status for parring.

Nøkkelord

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom