UiO - Det humanistiske fakultet

Debatt på Arendalsuka: Bærekraftig kulturarv i en globalisert verden

Del

At kultur og kulturarv har stor verdi som salgsvare har konsekvenser som forskere, forvaltningsapparat og politikere må ta stilling til.

Mange av våre eldste kulturrikdommer finnes i områder som i dag er preget av krig og konflikt. Terrorgrupper utfører strategisk ødeleggelse og plyndring av arkeologiske utgravningsfelter. Mens de får verdens oppmerksomhet ved å ødelegge kulturfunn og landemerker, tjener de samtidig gode penger på å selge stjålne gjenstander på illegale markeder i Vesten.

Her hjemme arbeider et regjeringsoppnevnt råd med en rapport som skal gi kulturnæringen forslag til tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. «Tourism Powered by Culture» har et stort kommersielt potensial og er ett av regjeringens satsningsområder innenfor kulturfeltet.

På Arendalsuka inviterer UiOs kulturarvssatsning HEI – The Heritage Experience Intitative sentrale forskere, politikere, kuratorer og fagfolk til debatt om hvordan skape en bærekraftig kulturarvsektor i en globalisert verden:

• Hvorfor får ødeleggelse og tyveri av kulturskatter fortsette, og hvordan kan det stoppes?
• Hvilket ansvar har vi i kampen mot ødeleggelse og omsetning av "egen", "andres" eller "felles" kulturarv?
• Hvordan kan vi jobbe med kulturarv på en måte som beriker samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt uten at kommersielle hensyn trumfer forskningen?

Kulturkriminalitet: Savner effektivt internasjonalt lovverk

Professor i arkeologi Christopher Prescott forsker på kulturkriminalitet og mener legal handel med kulturgjenstander er en virksomhet med uvanlig mye snusk og danner grunnlaget for den illegale handelen.

- Mye av problemet bunner i mangelen på et internasjonalt lovverk for handel med kulturgjenstander som kunne forhindre at plyndringsaktiviteten til IS og andre grupper med lignende ærend blir lønnsom. Et annet problem er at fagfolk bidrar til å gi gjenstander verdi ved å bekrefte opprinnelse, ekthet og datering.

Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av felles fortid:
16. august, kl. 10.00-10.40, veteranskipet MS Sunnhordaland ved Pollen.

Kulturturisme: Kulturarv som turistmagnet

Direktør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, ønsker regjeringens initiativ til å undersøke kulturturismens potensial velkommen, men advarer mot å innsnevre kultur- og kulturarvssektorens funksjon til å tilby produkter som har størst mulig publikumsappell.

- Satsing på humaniora og humanistisk forskning er et avgjørende grep for å utvikle Norge som en kulturdestinasjon. Gjennom kunnskap om kultur og kulturhistorie kan interessen flyttes fra materielt forbruk til opplevelser og dermed legge grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Fortid som forretning: Kulturarvens rolle i lokal og norsk næringsutvikling:
16. august, kl. 10.40-11.20, veteranskipet MS Sunnhordaland ved Pollen.

---

HEI – The Heritage Experience Initiative er en utdannings- og forskningssatsning ved Universitetet i Oslo som utforsker kulturarv, og hvordan kulturarven spiller en rolle i globale utfordringer som migrasjon, integrasjon, konflikt, klimaendringer og raskt endret teknologi. 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Førstelektor Vibeke M. Viestad
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Epost: v.m.viestad@iakh.uio.no
Tlf: 41467354

Om UiO - Det humanistiske fakultet

UiO - Det humanistiske fakultet
UiO - Det humanistiske fakultethttp://www.hf.uio.no/

Følg saker fra UiO - Det humanistiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det humanistiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det humanistiske fakultet

Einar Haugen-forelesningen 201911.9.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Nick Evans: “The many roads to becoming multilingual: Lessons from small-scale speech communities” 26. september 14.15-16:00 Blindern, Helga Engs hus, auditorium 3 Forelesningen holdes på engelsk og er åpen for alle. I løpet av det neste århundret vil halvparten av verdens ca. 6000 språk forsvinne fra daglig bruk, og de fleste av disse vil bli borte før de blir godt dokumentert. Hva taper menneskeheten på det? Det er et av spørsmålene språkforskeren Nicholas Evans (Australian National University) tar for seg i årets Einar Haugen-forelesning. Professor Evans’ bidrag er av stor betydning for språkvitenskapen. Gjennom sitt utstrakte feltarbeid har Evans jobbet med å kartlegge og dokumentere urspråk og flerspråklighet, og han er spesielt kjent for sitt arbeid med å dokumentere små urspråk i Papua Ny-Guinea og Australia. Evans har også forsket på hvilke følger disse språkenes død har for fagfeltene lingvistikk, psykologi, antropologi og urhistorie. Om Einar Haugen-forelesingen MultiLing – S

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom