Fremtind

De yngste preges mest av koronapandemien

Del

Koronapandemien har preget nordmenns psykiske helse, viser en ny undersøkelse. Det er de yngste som i størst grad opplever dette.

Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.

Nesten 1 av 5 oppgir at pandemien har påvirket deres psykiske helse i stor grad. 42 prosent av de spurte under 25 år oppgir at covid-19 har påvirket de i noen grad, mens 17 prosent oppgir at det har påvirket dem i stor grad. Det viser en undersøkelse Respons analyse som har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette. Vi vet at ulike psykiske lidelser utgjør om lag 60 prosent av tilfellene for dem under 40 år som blir uføre, sier Grethe Holltrø, leder for person- og livsforsikringer i Fremtind.

Hele 86 prosent av de som har blitt påvirket psykisk har ikke oppsøkt hjelp, og blant de som i stor grad har blitt påvirket psykisk av covid-19 oppgir 26 prosent at de har søkt hjelp.

Jo større by, dess mer har pandemien påvirket de som har respondert. 67 prosent av innbyggerne i Oslo oppgir at pandemien har påvirket deres psykiske helse. De som i minst grad opplever dette er innbyggerne i Nordland, hvor 65 prosent oppgir at pandemien ikke har påvirket dem i det hele tatt.


Én ung ufør koster samfunnet 12 millioner

De siste fem årene har det blitt 7000 flere unge uføre i Norge. Pandemien kan forsterke dette i negativ grad, og myndighetene opererer med et overslag på at hver eneste unge som blir varig ufør koster samfunnet over 12 millioner kroner i nåverdi.

– Dette er ikke bærekraftig for samfunnet, og vi som forsikringsselskap har både et ansvar for og en mulighet til å bidra til å bremse denne utviklingen, sier Holltrø.

Nå vil Fremtind og lyk-z & døtre gi unge uføre muligheten til å komme tilbake til samfunnet. Målet er å redusere antall unge uføre.

– Utenforskap er en stor samfunnsutfordring som er smertefullt for den det gjelder og kostbart for samfunnet, sier Ingeborg Lykseth, daglig leder i lyk-z & døtre.


Vil spare samfunnet for over 100 millioner årlig

– Om vi lykkes vil vi kunne tilby de som ikke har mulighet å komme aktivt tilbake i samfunnet, en sårt tiltrengt uføreforsikring de faktisk har råd til. For hvert program vi kjører kan vi potensielt spare samfunnet for 100 millioner kroner, samtidig som det blir mindre utbetalinger for oss, sier Therese Barski, ansvarlig for piloten i Fremtind.

Resultatene fra lyk-z sine gjennomføringer viser at 75 prosent av de som har tatt FROG-kursene har kommet i gang med jobb, utdanning eller annen selvvalgt aktivitet.

– Flere rapporterer om reduksjon i symptomer og i flere tilfeller har deltakerne fått avskrevet sine diagnoser, sier Ingeborg Lykseth.


Flere funn fra undersøkelsen

 • Det er flest kvinner som oppgir at pandemien har påvirket dem. 64 prosent av kvinnene oppgir det, 49 prosent av mennene.

 • De eldre er minst påvirket. 57 prosent over 65 år oppgir at pandemien ikke har påvirket dem i det hele tatt.

 • Jo lavere inntekt, dess mer har pandemien påvirket den psykiske helsen til de som har påvirket. De med høy inntekt, både privat og i husstand, oppgir i større grad at pandemien ikke har påvirket dem. Jo høyere utdanning, dess mindre har pandemien påvirket den psykiske helsen.


Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fremtind Forsikring, med 1061 respondenter mellom 18 og 87 år i perioden 5. til 16. november. 


Uførhet i Norge

 • I 2018 var 350 400 personer i alderen 18-67 år (10,1 prosent) i Norge uføretrygdet. Det er 13 000 flere enn året før (0,3 prosentpoeng økning). Trenden med økende uføreandel blant de yngste, og fallende blant de eldste, fortsetter.

 • Ifølge SSBs levekårsundersøkelse er uføre, sammen med arbeidsledige, den gruppen i samfunnet som har mest problemer som kan gi lavere livskvalitet. Undersøkelsen er vurdert etter syv levekårskomponenter: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø og bolig.

 • I følge NORCE er psykiske lidelser den viktigste årsaken til uføretrygd for de mellom 18-29 år, og ulike psykiske lidelser utgjør om lag 60 % av tilfellene for dem under 40 år som blir uføre.

 Lyk-z -metoden og FROG

 • Lyk-z & døtre as ble etablert i 2011. Selskapet ble året etter kåret til årets sosiale entreprenør av Ferd. Lyk-z har hjulpet flere tusen unge med ulike utfordringer i Norge og i flere andre land i Europa. De har vunnet mange priser både nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid.

 • De har utviklet en metode, FROG, som hjelper ungdom og unge voksne til å bli økonomisk selvstendige og få gode, aktive liv med mestring og livsglede. Gründeren bak metoden er Ingeborg Lykseth, daglig leder i Lyk-z og døtre, utdannet innen psykiatri, regissør, sertifisert co-active coach, leadership-trener og foredragsholder.

 • Metoden, som er utprøvd over mange år, er bygget på anerkjente fagområder; nevrofysiologi, tradisjonell psykologi, den kognitive lære og forståelse, leadership, kommunikasjon og co-active coaching. Metoden er hverken medisinsk behandling eller terapi, men har som mål å styrke mennesker til å tåle og mestre eget liv, fremme en trygg selvfølelse,handlekraft og livsglede – med mål om aktivitet og økonomisk selvstendighet.

 • FROG-kursene er en metodisk prosess over 25 dager – 5 moduler med 42 øvelser satt i system. Metoden setter fokus på det friske og ressursene i mennesket.

 • Lyk-z samarbeider med NAV og leger/psykologer. 75 prosent av de som har tatt kursene med lyk-z har kommet i gang med jobb, utdanning eller annen aktivitet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Last ned bilde
Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Last ned bilde
Grethe Holltrø, leder for person- og livsforsikringer i Fremtind.
Grethe Holltrø, leder for person- og livsforsikringer i Fremtind.
Last ned bilde
Ingeborg Lykseth, daglig leder i lyk-z & døtre.
Ingeborg Lykseth, daglig leder i lyk-z & døtre.
Last ned bilde
Therese Barski, ansvarlig for piloten med lyk-z i Fremtind
Therese Barski, ansvarlig for piloten med lyk-z i Fremtind
Last ned bilde
Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette.
Last ned bilde

Om Fremtind

Fremtind
Fremtind
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

http://www.fremtind.no

Fremtind – et nytt forsikringsselskap med lang erfaring
Fremtind Forsikring er eiet av SpareBank 1 og DNB. Selskapet er et resultat av fusjon mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Fremtind er landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon gjennom bank. Fremtind vil tilby alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Med solid erfaring og kunnskap om forsikring utvikler Fremtind nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vi var de første til å utnytte teknologi for å gjøre bilforsikringen smart. Vi var også de første som gjorde helsevurdering selvbetjent og enkel. Slik vil vi fortsette å bruke digital innovasjon og fornyelse for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk og bedrifter flest.

Følg saker fra Fremtind

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fremtind på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fremtind

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom