Mattilsynet

De to revene som ble avlivet i Alta hadde ikke rabies

Del

Etter at en rev angrep en baby i en barnevogn i Alta i forrige uke har viltnemda avlivet to rever. Begge var hardt angrepet av hudsykdommen reveskabb, men ingen av revene hadde rabies.

Det ble avlivet en rev på Aronnes og en i Tverrelvdalen som ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse og rutinemessig prøvetakning av rabies.

- Ingen av revene hadde rabies, og det er vi veldig glade for. Obduksjonen Veterinærinstituttet har gjennomført viser at revene som ble avlivet var avmagret. De hadde mistet mye av pelsen, og hadde store områder med skorpedannelser i huden. Tilstanden til revene kan forklare den unormale oppførselen, sier Siv June Hansen, avdelingssjef i Mattilsynet i Finnmark

Mattilsynet vil ha melding om avlivet og selvdød rev på Aronnes

Det ekstraordinære uttaket av rev er nå avsluttet, men for å være på den sikre siden ønsker Mattilsynet fortsatt å bli varslet dersom noen avliver eller finner en selvdød rev i området.

Meld fra hvis du ser ville dyr som er syke eller skadet

Det er miljømyndighetene som har ansvaret for forvaltningen av ville dyr. Hvis du for eksempel ser en rev som har skabb, eller ser en rev som er syk eller skadet kan du ta kontakt med viltnemda i kommunen der du bor.

Fakta om reveskabb:

Reveskabb er forårsaket av en midd (sarcoptes scabiei var vulpes) som graver ganger i huden til reven. Det fører til sterk kløe, skorpedannelser og håravfall. Reven vil etterhvert se pjuskete ut, og blir mindre sky og trekke mot bebyggelse. De fleste rever som blir smittet med reveskabb dør etter en tid.

Midd som faller av verten kan leve noen få dager i miljøet hvis klimaet er gunstig. Frost dreper midden. Den mest vanlige smitteveien er direkte kontakt, men smitte kan også skje indirekte, for eksempel dersom en rev klør seg på et tre, og et annet dyr kommer i kontakt med treet kort tid etterpå.

Hvordan merker jeg at hunden er smittet av reveskabb, og hva gjør jeg?

Hunder kan bli smittet med reveskabb dersom de kommer i kontakt med steder der en rev med skabb har oppholdt seg, for eksempel der den har ligget, rullet seg eller klødd seg.

En hund som har blitt smittet av reveskabb vil få sterk kløe som vanligvis starter i hoderegionen. Det kan etter hvert danne seg skorper og huden blir fortykket, tørr og rynkete.

Har du mistanke om at hunden din har blitt smittet med skabb bør du ta kontakt med dyrlegen for undersøkelse og eventuelt behandling med reseptbelagte antiparasittmidler.

Smitter reveskabb til mennesker eller andre dyr?

Mennesker som håndterer dyr med reveskabb kan oppleve å få et kløende utslett etterpå. Midden kan ikke formere seg på mennesker, så kløen og utslettet vil forsvinne av seg selv etter hvert.

Katter kan en sjelden gang bli smittet av reveskabb. Da vil den klø, særlig på ørene, og etter hvert vil huden få lignende forandringer som de vi ser på hund.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom