Handelshøyskolen BI

De rikeste må betale klimakrisen

Del

Omfordeling av inntekt i alle land, rask utfasing av kull, olje og gass, og endring av verdens matsystemer, er blant de viktigste snuoperasjonene verden må gjøre for å unngå at velferden synker og temperaturen stiger over 2°C, ifølge et internasjonalt team av forskere og økonomer.

Per Espen Stoknes har vært med å lede prosjektet Earth4all som anbefaler 5 snuoperasjoner for å nå klimamålene og sikre global velferd i fremtiden. (Foto: Torbjørn Brovold)
Per Espen Stoknes har vært med å lede prosjektet Earth4all som anbefaler 5 snuoperasjoner for å nå klimamålene og sikre global velferd i fremtiden. (Foto: Torbjørn Brovold)

Om intet gjøres, vil vi i tiårene fremover oppleve at velferden synker og at økt sosial ulikhet fører til et stadig mer dysfunksjonelt samfunn. I en slik verden vil også samarbeidet for å håndtere verdens klimaendringer bli stadig vanskeligere, ifølge boken Earth for All: A Survival Guide for Humanity som lanseres i dag.

- Det trengs dramatiske tiltak, og kostnaden ved omstillingen må betales av verdens rikeste 10%, som for tiden mottar 50% av verdens inntekter. Effektiv progressiv beskatning, inkludert formuesskatt, kan enkelt gi midlene som trengs, sier Jørgen Randers som er én de seks forfatterne av boken og forsker ved Handelshøyskolen BI.  

- Ved en målrettet innsats betalt av de rikeste, kan vi i løpet av århundret unngå at velferden synker, oppnå mindre ulikhet og sikre sosial stabilitet, sier Per Espen Stoknes én av de andre medforfatterne av boken, han også forsker ved Handelshøyskolen BI.  

Fem snuoperasjoner

For å bygge økonomier som sikrer velferd for alle, samtidig som vi beskytter planeten, skisserer de sammen med forskere fra Stockholm Resilience Centre, Potsdam Institute for Climate Impact Research og Romaklubben en omfattende satsning på fem ekstraordinære snuoperasjoner som bryter med dagens trender.

  1. Alle land hjelpes til å nå en årsinntekt på USD 15 000 per person (som er det produktivitetsnivået som trengs for å nå FNs bærekrafts-mål).
  2. Inntekten til verdens 10 % rikeste begrenses til 40 % av nasjonalinntekten.
  3. Global likestilling tilstrebes for å øke velferden og bidra til å stabilisere befolkningsveksten innen 2050.
  4. Matsystemet må transformeres til regenerativt og bærekraftig landbruk som gir nok sunn mat til alle innenfor planetens tålegrenser.
  5. Bruken av kull olje og gass halveres hvert tiår for å bidra til netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

To scenarier som gir verdifulle innsikter

Earth for All presenterer resultatene av det toårige forskningsprosjektet Earth4all som tar i bruk en moderne systemdynamisk datamodell for å simulere hvordan verden kan utvikle seg over tid.

I boken beskrives to scenarier som begynner i 1980 og slutter i 2100. Disse scenariene viser hvordan befolkning, økonomier, ressursbruk, forurensning, velferd og sosiale spenninger kan endre seg dette århundret avhengig av hvilken politikk man velger å følge. 

The Giant Leap – scenario

Dette scenarioet viser hva som vil skje om vi gjennomfører de fem snuoperasjonene i høyt tempo frem mot 2050. Med endringen vil vi holde temperaturøkningen under 2°C (over førindustrielt nivå), stabilisere befolkningen på godt under ni milliarder mennesker, redusere forurensingen, bevare mer biodivers skog og nærme oss en slutt på ekstrem global fattigdom.

Too Little, Too Late – scenario

Dette scenariet viser derimot hva som vil skje om vi ikke foretar oss noe, kun viderefører den økonomiske politikken vi har hatt de siste 40 år. Selv om bruttonasjonalproduktet (BNP) vil øke og alle bli rikere, så vil ulikheten øke, sammen med temperaturen, og føre til stadig intensere sosial uro og mer konflikt.

- Vi står foran stupet. Vi kan allerede se hvordan ulikhet gjør forholdene mer ustabile både for planeten og alle vi som lever på den. Dersom man ikke går til ekstraordinære tiltak vil vi oppleve et vedvarende fall i velferden for folk flest, selv i velstående stater, poengterer Stoknes.

- Uten slike tiltak er det en økende sjanse for lokal sosial kollaps, lokale varianter av den typen globale miljøkollaps som ble beskrevet i The Limits to Growth, den første rapporten til Romaklubben fra 1972, sier Randers som også var medforfatter av sistnevnte rapport for 50 år siden.

Mer info: 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Per Espen Stoknes har vært med å lede prosjektet Earth4all som anbefaler 5 snuoperasjoner for å nå klimamålene og sikre global velferd i fremtiden. (Foto: Torbjørn Brovold)
Per Espen Stoknes har vært med å lede prosjektet Earth4all som anbefaler 5 snuoperasjoner for å nå klimamålene og sikre global velferd i fremtiden. (Foto: Torbjørn Brovold)
Last ned bilde
Jørgen Randers kommer nå med en ny fremtidsstudie, 50 år etter at Limits to Growth kom ut. (Foto: BI)
Jørgen Randers kommer nå med en ny fremtidsstudie, 50 år etter at Limits to Growth kom ut. (Foto: BI)
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

46 41 00 00https://www.bi.edu/

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Følg pressemeldinger fra Handelshøyskolen BI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handelshøyskolen BI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handelshøyskolen BI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom