Viggo

De første hydrogendrosjene på plass i Oslo

Del

(Oslo 19.09.21): For første gang kan man nå ta en hydrogendrosje i Oslo. Det er drosjeselskapet Viggo som nå er først ute med å tilby klimavennlige drosjer som går på hydrogen. Selskapet mener at hydrogen svært godt egnet som klimavennlig drivstoff for drosjer og tror vi nå ser starten på en hydrogenrevolusjon innen drosjenæringen.

- Dette er starten på en hydrogenrevolusjon for drosjenæringen. Det haster med å redusere utslippene fra biltrafikken og hydrogendrosjer vil være en viktig del av løsningen. Det er et stort sug blant kundene etter klimavennlige løsninger, og Viggo er stolte over å ha Norges første hydrogendrosje på veien, sier Joar Tennfjord administrerende direktør i Viggo.

Viggo ble lansert i august i år, og kjører bare klimavennlige drosjer. Selskapet planlegger å ha 100 el- og hydrogendrosjer i virksomhet før neste sommer. 

God løsning for drosjenæringen

Hydrogen er et svært egnet drivstoff for drosjenæringen og Viggo ser et stort potensiale i å kunne bruke hydrogenbiler. 

- Hydrogen er veldig godt egnet for drosjer som skal kjøre langt og stå minst mulig i ro. Med hydrogen kan man fylle tanken på noen få minutter og kjøre mange hundre kilometer før neste fylling. Dette gjør at man kjører klimavennlig og slipper å bruke mye tid på å lade. Dette gjør at hydrogen er bra for både klimaet og økonomien i drosjenæringen, sier Tennfjord. 

Behov for flere fyllestasjoner

Innen 2024 skal alle drosjene i Oslo være utslippsfrie. Dette må skje gjennom en overgang til elektrisitet eller hydrogen. I Oslo-området er det i dag bare fyllestasjoner for hydrogen på Lillestrøm og Høvik. Viggo håper nå på en betydelig utbygging i tiden som kommer.

- Viggo satser knallhardt på klimavennlige drosjer og våre biler går utelukkende på elektrisitet eller hydrogen. Når hele drosjenæringen skal bli klimanøytral er vi avhengig av at det både er nok ladeterminaler og fyllestasjoner til hydrogen. Hvis politikerne kommer på banen og sikrer god infrastruktur, skal vi levere på nullutslipp, sier Joar Tennfjord i Viggo Norge.  

Med hydrogen på tanken

De nye hydrogendrosjene er produsert av Toyota og har en rekkevidde på hele 650 kilometer med full tank.  

- Viggo bruker Toyota Mira som er den ledende hydrogenbilen. Drosjene som går på hydrogen, fungerer omtrent på samme måte som de som går på elektrisitet og slipper ikke ut klimagasser. Den store forskjellen er at man har hydrogentanker istedenfor batterier. For kundene vil imidlertid komfort og kvalitet være den samme, uavhengig om man tar en Viggodrosje på hydrogen eller elektrisitet, sier Joar Tennfjord.    

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Viggo

Viggo
ViggoViggo er et dansk selskap som ble lansert i København i 2019. Selskapet er nå rangert som det beste mobilitet selskapet i Danmark, med 4,9 stjerner i AppStore.I tillegg til København, har Viggo biler i Århus og blir bruk av over 70.000 kunder. Når kundene bruker Viggo vil man få en oversik t på forskjellene i CO2 utslipp som følge av at man bruker en nullutslipps bil sammenliknet med en fossildrevet drosje.