Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

De forente arabiske emirater (UAE) avslører nye investerings- og utviklingsinitiativer for å bidra til å bygge et tilkoblet og ‘turboladet’ nytt Afrika drevet av ungdom

Del
  • ”Consortium for Africa” vil kombinere ambisjoner og ressurser for å støtte fremgang
  • USD 500 millioner investert for å fokusere på ungdom og digitalisering
  • Den afrikanske union hører hvordan Consortium demonstrerer UAEs nådeløse engasjement for kontinentet

ADDIS ABABA, 8. februar 2020 – De forente arabiske emiratenes Consortium for Africa, et nytt initiativ med en forpliktet investering på 500 millioner dollar for å oppfylle visjonen om et 'turboladet' og koblet nytt Afrika, drevet av ungdommen, har blitt avdekket hos Den afrikanske union (AU).

UAEs Minister for Internasjonalt Samarbeid og Direktøren for Expo 2020 Dubai, Hennes Eksellense Reem Al Hashimy, fortalte medlemmene at konsortiet vil være en langsiktig utvikler av menneskelig kapital på kontinentet med to umiddelbare prioriteringer: digitalisering og ungdom.

Hun sa at konsortiet vil innrette UAE-regjeringen og deres private sektors forpliktelse overfor Afrika, kombinere ambisjon for fremgang og sette inn ressurser for å støtte den, til en fokusert enhet for å bistå utvikling og investering, og bidra til en optimistisk ny fremtidsvisjon for Afrika sammen med afrikanere.

Hennes Eksellense Reem Al Hashimy sa fra talestolen: “Mer enn bare giver eller leverandør av konsesjonelle lån, forstår UAE at virkelig verdi ligger i langsiktig bygging av menneskelig kapital. Og vi er opptatt av å bidra til å levere apparater hvor nyetableringer kan lykkes, gründere kan lede, og unge mennesker kan se fremover med optimisme til en fremtid som er godt under deres kontroll”.

Fokuset på digitalisering og ungdom vil sikre at “våre unge og talentfulle befolkninger ikke blir overveldet av, men omfavne fremtidens muligheter”, la hun til.

Hennes Eksellense Reem Al Hashimy sier videre: "Vi har lyttet nøye til det dere har fortalt oss, som et kontinent representert av Den afrikanske union, og som nasjoner som utgjør dens medlemsland. Og vi har hørt din oppfordring til UAE: å trekke på lærdommer som er lært gjennom vår egen utvikling, og å målrettet UAEs investering mot Afrikas digitale økonomi”.

De forente arabiske emirater har vært en aktiv samarbeidspartner på kontinentet gjennom sin 49 år lange historie, og investert milliarder i løpet av den tiden og var i 2016 det nest største investorlandet i Afrika, med støtte for en lang rekke prosjekter, inkludert veier, broer og havner, skoler, klinikker og sykehus.

Consortium for Africa vil sikre en mer konsolidert, tilpasningsdyktig og virkningsfull støtte i fremtiden, sa Hennes Eksellense Reem Al Hashimy, som var den første UAE-ministeren som talte AU med en tale til sitt eksekutivråd ved hovedkvarteret.

Hennes Eksellense innkalte også den første deltakelsen fra Den afrikanske union til en verdensutstilling, og viste frem kontinentets rike historie og mange prestasjoner innenfor sin egen paviljong. For første gang i World Expos 169-årige historie, vil hver enkelt deltakende nasjon - en rekordstor 192 - bli representert med en egen paviljong av seg selv på verdens største showcase med menneskelig glans og prestasjoner.

Det forventes om lag 25 millioner besøkende ved den første World Expo i Midtøsten, Afrika og Sør-Asia (MEASA). Utstilt på Expo 2020s Opportunity District, vil African Union Pavilion utforske talene til Afrikas store ledere, og illustrere hvor mye institusjonen har oppnådd siden den ble etablert som Organisasjonen for afrikansk enhet i 1963.

Millioner av besøkende vil trå til et fargerikt, grenseløst rom, der de vil oppdage Afrikas enorme potensial og optimisme for fremtiden, gjenspeiles i Agenda 2063-ambisjonene som omhandler landbruk, transport, vitenskap og teknologi, og helse.

I seks måneder fra 20. oktober 2020 til 10. april 2021, vil De forente arabiske emirater være vert for verdens største møte av kloke hoder, og ønske kreative kritiske tenkere velkommen til en kraftig plattform som vil forme vår fremtid og avsløre en rekke muligheter som skal utforskes av - og i - Afrikanske land.

Om Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

Embassy of The United Arab Emirates in Oslo
Embassy of The United Arab Emirates in Oslo
Bygdøy allé 78
0268 Oslo

22 12 24 22https://www.embassypages.com/missions/embassy2825/

Følg saker fra Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Embassy of The United Arab Emirates in Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

UAE develops a Rapid Coronavirus laser testing technology22.5.2020 12:24:40 CESTPressemelding

Laser beam technology identifies the virus as soon as blood cells are infected Camera detects morphological change in blood cells Tests and instant results can be provided in public places Introducing this technology reinforces the UAE’s position as a center for research, innovation and technology (ABU DHABI, May 18, 2020): – QuantLase Imaging Lab, the medical-research arm of the Abu Dhabi Stock Exchange-listed International Holdings Company (IHC), announced that it has developed novel equipment which enables for much faster mass screenings, with test results available in seconds and allowing testing on a wider scale. The technology will reinforce the UAE’s position as a hub of research and innovation, as scientists around the world scramble to devise a faster method of testing for patients suspected to have been infected with the coronavirus and potentially identifying carriers before they become infectious. This break-through will enable ‘Mass-scale screening’, changing the whole dim

An innovative treatment for the virus (Covid-19) developed by the UAE Stem Cell Center with promising results4.5.2020 14:50:27 CESTPressemelding

Abu Dhabi on May 1st. A patent has been granted by the Ministry of Economy for an innovative and promising stem cell therapy for infections of the emerging coronavirus (Covid-19). This treatment was developed by a team of doctors and researchers at the Abu Dhabi Stem Cell Center, which includes extracting stem cells from the patient's blood and re-entering them after activation. Patent granted for the innovative way in which stem cells are collected.

En innovativ behandling for viruset Covid-19 utviklet av UAE Stem Cell Center med lovende resultater4.5.2020 14:50:01 CESTPressemelding

Abu Dhabi 1. mai. Økonomidepartementet i UAE har gitt patent på en innovativ og lovende stamcellebehandling for infeksjoner forårsaket av viruset Covid-19. Denne behandlingen ble utviklet av et team med leger og forskere ved Abu Dhabi stamcelle senter (ADSCC). Behandlingen omfatter utvinning av stamceller fra pasientens blod og sette dem inn igjen etter aktivering. Patentet ble gitt for den innovative måten stamceller samles på.

UAE unveils new investment and development initiative to help build a connected and ‘turbocharged’ new Africa driven by youth12.2.2020 11:35:59 CETPress release

‘Consortium for Africa’, will combine ambition and resources to support progress USD 500m investment to focus on youth and digitisation African Union hears how Consortium demonstrates UAE’s relentless commitment to the continent ADDIS ABABA, 8 February 2020 – The UAE’S Consortium for Africa, a new initiative with a committed investment of USD 500 million to help fulfil the vision of a ‘turbocharged’ and connected new Africa, driven by its youth, has been unveiled at the African Union (AU). The UAE Minister for International Cooperation and Director General of Expo 2020 Dubai, Her Excellency Reem Al Hashimy, told members that the Consortium would be a long-term builder of human capital on the continent with two immediate priorities: digitisation and youth. She said the Consortium would align the UAE government and its private sector’s commitment to Africa, combining ambition for progress, and resource to support it, into one focused entity to assist development and investment, contribut

The 48 th UAE National Day2.12.2019 10:00:00 CETPressemelding

On 2 December 2019, the UAE will celebrate the 48 th anniversary of the union of the seven emirates. This occasion marks a sincere reflection of the federation´s journey over 48 outstanding years of monumental events and achievements, building on the foundation that was first laid down by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and his brothers, the fellow founding fathers. Since then, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, has followed in their footsteps, leading our nation on a journey of continuous progress and prosperity at all levels.