Fortidsminneforeningen

De 100 milliardene ingen snakker om i valgkampen

Del

Nytt regjeringskvartal er overhodet ikke et tema i valgkampen, til tross for store miljøkonsekvenser og en framtidig gigantregning til skattebetalerne.

Dagens regjeringskvartal: Y-blokken med Picasso-motivet "Fiskerne" (1969), Høyblokken (1958) og lengst til høyre Den gamle regjeringsbygningen (1906). Foto: Trond Rødsmoen
Dagens regjeringskvartal: Y-blokken med Picasso-motivet "Fiskerne" (1969), Høyblokken (1958) og lengst til høyre Den gamle regjeringsbygningen (1906). Foto: Trond Rødsmoen

Hva skyldes partienes øredøvende stillhet rundt nytt regjeringskvartal, spør Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Utbyggingen vil bli vår tids største offentlige byggeprosjekt. Planene som ligger på bordet vil få omfattende konsekvenser for klima, bymiljø og kulturminner. Og ikke minst vil det koste et ukjent antall milliarder. Bare forprosjektet har en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner, og det er ikke urimelig å anta en sluttregning på 50 til 100 milliarder kroner. Vi snakker om svimlende summer som knapt blir debattert. Og det i en tid da det er bred politisk enighet om at offentlig pengebruk må ned, og hvor flytting av noen få hundre millioner kroner i et statsbudsjett kan føre til regjeringskrise.

Fortidsminneforeningens anliggende er prosjektets konsekvenser for kulturminner og for Oslo by. Vi har lenge engasjert oss for bevaring av Y-blokken, både nasjonalt og internasjonalt ansett som svært verneverdig. Denne er vedtatt revet på sviktende faglig grunnlag, i et prosjekt for nytt regjeringskvartal som i liten grad er forankret i demokratiske prosesser. Det totale fraværet av debatt rundt nytt regjeringskvartal i denne valgkampen kan få en til å tro at det ligger en hestehandel bak. Ble Y-blokken forhandlet vekk i bytte mot et UD beliggende i Victoria terrasse også i framtiden, spør Ola H. Fjeldheim. 

Det nye regjerningskvartalet slik det framstår nå burde få alle partier til å kaste seg inn i viktige debatter: 

Hvor er Sosialistisk Venstreparti og Audun Lysbakken når det planlegges så store klimautslipp som byggeprosessen vil gi?

Hvor er Fremskrittspartiet og Siv Jensen som vel bør reflektere over om dette er god bruk av skattebetalernes penger?

Hvor er Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, som skal mane til mer demokrati og mer åpenhet? Eller Rødt og Bjørnar Moxnes, som ellers står på barrikadene for økt åpenhet og innsyn.

Venstres Ola Elvestuen har tidligere stått frem og advart mot prosjektet, og mot riving av Y-blokken. Hvor er Venstre nå, som saken med stor tyngde kan settes på dagsordenen?

Hvor er Miljøpartiet de Grønne og Rasmus Hansson, når staten selv legger opp til riving og utfasing av fullt brukbare bygg, for å gjennomføre tidenes enkeltutslipp av klimagasser i Oslo?

Hvor er Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum når en økning i Oslo-baserte byråkrater uten sidestykke burde vært heftig debattert?

Hvorfor sitter Kristelig folkepartis Knut Arild Hareide passiv til både miljøaspektet og sentraliseringen? 

Og Høyre, hvorfor lytter ikke partiet til Kåre Willoch som flere ganger har advart mot samlokalisering.   

Fortidsminneforeningen utfordrer med dette landets politikere til å vise velgerne kortene i denne viktige saken.

Hele Ola H. Fjeldheims innlegg er vedlagt.

Bilder

Dagens regjeringskvartal: Y-blokken med Picasso-motivet "Fiskerne" (1969), Høyblokken (1958) og lengst til høyre Den gamle regjeringsbygningen (1906). Foto: Trond Rødsmoen
Dagens regjeringskvartal: Y-blokken med Picasso-motivet "Fiskerne" (1969), Høyblokken (1958) og lengst til høyre Den gamle regjeringsbygningen (1906). Foto: Trond Rødsmoen
Last ned bilde
Y-blokken og Høyblokken, begge tegnet av Erling Viksjø. Foto: Trond Rødsmoen
Y-blokken og Høyblokken, begge tegnet av Erling Viksjø. Foto: Trond Rødsmoen
Last ned bilde
Fortidsminneforeningen har lenge engasjert seg i bevaringen av Y-blokken. Bildet er fra markeringen "Slå ring om Y" høsten 2016. Foto: Trond Rødsmoen
Fortidsminneforeningen har lenge engasjert seg i bevaringen av Y-blokken. Bildet er fra markeringen "Slå ring om Y" høsten 2016. Foto: Trond Rødsmoen
Last ned bilde
Pablo Picassos motiv "Fiskerne", utført i naturbetong av Carl Nesjar. Foto: Trond Rødsmoen
Pablo Picassos motiv "Fiskerne", utført i naturbetong av Carl Nesjar. Foto: Trond Rødsmoen
Last ned bilde
Den gamle regjeringsbygningen var det første monumentalbygget etter Unionsoppløsningen. Foto: Trond Rødsmoen
Den gamle regjeringsbygningen var det første monumentalbygget etter Unionsoppløsningen. Foto: Trond Rødsmoen
Last ned bilde
Inngangen til Den gamle regjeringsbygningen fra 1906, tegnet av arkitekt Henrik Bull. Foto: Trond Rødsmoen
Inngangen til Den gamle regjeringsbygningen fra 1906, tegnet av arkitekt Henrik Bull. Foto: Trond Rødsmoen
Last ned bilde

Dokumenter

Om Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen
Fortidsminneforeningen
Dronningens gt. 11
0152 Oslo

http://www.fortidsminneforeningen.no

Fortidsminneforeningen er den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Vi kjemper både politisk og praktisk gjennom konkrete vernesaker og kursing for at verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden.

Foreningen ble stiftet i 1844, og er med det verdens eldste innen kulturminnevern.

Foreningen eier 40 fredede eiendommer, blant dem åtte stavkirker.

Foreningen har rundt 7000 medlemmer, fordelt på 18 fylkesavdelinger og 43 lokallag.