Fafo

Dårligere ytringsbetingelser for offentlig ansatte

Del

Fire av ti offentlig ansatte sier at de risikerer å bli møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål om forhold på jobben, ifølge en ny spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere som Fafo har gjennomført. Dette er en større andel enn i 2016, og større enn i privat sektor. Videre svarer fire av ti offentlig ansatte at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om, av hensyn til virksomhetens omdømme.

Arbeidstakerne ble spurt hvor stort spillerom de bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har. Sammenlignet med tidligere undersøkelser finner vi en negativ utvikling.

- Undersøkelsen tyder på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, og særlig for offentlig ansatte. Våre funn viser hvor viktig det er at arbeidsgiverne legger til rette for et ytringsrom som er i tråd med Grunnloven. Kritiske ytringer bør i større grad tolkes som informasjon som kan utvikle arbeidsplassen i positiv retning, sier forskningssjef i Fafo, Sissel C. Trygstad.

Mest retningslinjer i offentlig sektor
Tidligere undersøkelser har vist at offentlig ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor. Det er også i offentlig sektor at retningslinjer for hvem som kan uttale seg til journalister, hva man kan si offentlig og bruk av sosiale medier er mest utbredt.

Hva man bør og hva man har
Det er forskjeller i hvordan man vurderer hva slags spillerom man bør ha, og hva som er realiteten. Forskjellene mellom bør og har er mest markante blant ansatte i offentlig sektor. Særlig stor er forskjellen når det gjelder spillerommet for å ytre seg offentlig om forhold på egen arbeidsplass: 46 prosent mener at spillerommet bør være svært eller ganske stort, mens 26 prosent svarer at de faktisk har svært eller ganske stort spillerom for å ytre seg offentlig om forhold på egen arbeidsplass.

Om undersøkelsen
Denne undersøkelsen fra Fafo er del av et større prosjekt «Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv» som ferdigstilles i 2022. Fafos forskere er Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård- Prosjektet er finansiert av Fritt Ord og er del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge.

En presentasjon av denne siste undersøkelsen finner du på Fafos nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?22.6.2021 14:34:12 CEST | Presseinvitasjon

Vi lanserer sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret overrekkes evalueringsrapporten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom