NAF

Dårlige veier slår ut førerstøttesystemene

Del

Én av fem bilister har opplevd at systemene som skal hjelpe sjåføren ikke virker som de skal på grunn av forhold ved veien. Andelen er høyest blant elbilister. - Bedre veistandard er viktig for trafikksikkerheten, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)
Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)

Moderne biler får stadig mer avanserte systemer som leser trafikk, veibane og gir hjelp til sjåføren. Likevel har så mange som én av fem bilister (19 prosent), og hele 34 prosent av elbilistene, opplevd at systemene ikke har virket som de skal. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF.

Økt satsing på vedlikehold og fornying

- God førerstøtte forutsetter gode veier. Smale veier der oppmerkingen smuldrer vekk, eller mangler helt, kan gjøre det vanskelig for moderne biler å «lese veien». Som sjåfør har du ansvar for å kjøre trygt uansett hvilken hjelp bilen gir deg, men skal vi nå målet om å få ned ulykkene må alle tiltak for å øke trafikksikkerheten virke sammen, sier Handagard.

NAF mener økt satsing på vedlikehold og fornying av veinettet er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Forfallet på veinettet vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre, og mesteparten av midlene trengs til utbedring av fylkesveiene.

- Bedre vedlikehold av veiene, flere strekninger med møtefri vei og midtoppmerking er noen av tiltakene som kan beskytte trafikantene og bidra til at ulykker unngås, sier Handagard.

Flest elbilister har opplevd svikt

Hele 34 prosent av elbilistene i undersøkelsen har opplevd at førerstøttesystemene svikter på grunn av veiens utforming.

- Elbiler er i hovedsak nye biler, gjerne med avansert teknologi om bord. Derfor er vi ikke overrasket over disse resultatene. Tvert om mener vi det understreker behovet for at veiene oppgraderes i takt med at bilene blir mer avanserte, sier Handagard.

Ikke flere alvorlige ulykker med elbil 

NAF har sett på andelen ulykker med personskade som involverer elbiler sammenliknet med andre drivlinjer for 2020 og 2021. Tallene (fra Statens Vegvesen) viser at det ikke var en overrepresentasjon av elbiler blant ulykkesbilene, heller ikke blant dødsulykkene. Tvert om var elbiler noe underrepresentert, sammenliknet med elbilenes andel av bilparken.  

- Nyere, tryggere biler er en viktig del av å nå nullvisjonen. Derfor er vi opptatt av både bilenes innebyggede sikkerhet, og den sikkerheten som et godt vedlikeholdt veimiljø, tilpasset trafikken som kjører på det utgjør, sier Handagard.  

Bakgrunn:

Undersøkelse utført av Norstat for NAF, mars 2022, 1000 personer spurt. Landsrepresentativt vektet.

Har du opplevd at førerstøttesystemer i bilen ikke fungerer som de skal som følge av forhold ved veien? (Bileierskap)

BILEIERSKAP

TOTAL

Elbil

Diesel/Bensinbil

Hybrid

Bruker bildeling

Annet

Eier ikke bil

BASE

1000

221

622

131

9

6

157

Ja

19 %

34 %

17 %

21 %

35 %

51 %

13 %

Nei

64 %

54 %

69 %

66 %

40 %

39 %

50 %

Vet ikke

17 %

12 %

14 %

13 %

26 %

10 %

37 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)
Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom