Statens vegvesen

«Dansk sykkelsti» inn i vegnormalen

Del

Envegsregulert sykkelveg med fysisk skille som skiller syklende fra gående og kjørende med kantstein er nå inkludert i normalen for veg- og gateutforming.

Envegsregulert sykkelveg med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo. (Foto: Jan Sverre Asmyr)
Envegsregulert sykkelveg med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo. (Foto: Jan Sverre Asmyr)

Envegsregulerte sykkelveger er vanlig blant annet i Danmark og Nederland, mens normert løsning i Norge har til nå vært tovegs sykkelveg der man sykler i begge retninger. 

Vellykket Oslo-test

Envegsregulert sykkelveg er testet ut og evaluert i Oslo. Erfaringer herfra var gode og tilsa at løsningen burde inkluderes i vegnormalene.

Vegdirektoratet har nå vedtatt nye normalbestemmelser for utforming, skilting og oppmerking av envegsregulert sykkelveg med fortau. Dette har vært en etterspurt løsning i norske byer, og det var derfor viktig å få på plass et regelverk for løsningen i henhold til norske trafikkregler og øvrig regelverk

Pilotprosjekt

- Envegsregulert sykkelveg med fortau er ikke egnet overalt, men kan være et godt alternativ på utfordrende strekninger med mye biltrafikk og fartsgrense 40-50 km/t. Ved å skille syklende fysisk fra både motorisert trafikk og gående, kan tiltaket føre til økt trygghet og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Tiltaket er arealkrevende og kan derfor kun brukes i relativt brede gater. Tiltaket er mest aktuelt der det er potensial for mange syklende og som en del av en sammenhengende sykkelrute, heter det i Vegvesenets vegnormal.

Envegsregulert sykkelveg er et av seks pilotprosjekter for sykkel, som Statens vegvesen tester ut i en rekke byer for å få mer kunnskap og konkrete erfaringer med nye sykkeltiltak.

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Envegsregulert sykkelveg med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo. (Foto: Jan Sverre Asmyr)
Envegsregulert sykkelveg med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo. (Foto: Jan Sverre Asmyr)
Last ned bilde
Slik er prinsippet med envegsregulert sykkelveg med fortau. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Slik er prinsippet med envegsregulert sykkelveg med fortau. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom