Kulturminnefondet

Dampsentralen i Ilsviken mottar Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid

Del

Den monumentale bygningen var opprinnelig oppført som reservekraftverk for Trondheim Elektrisitetsverk i 1915. Anlegget bestod av apparatavdeling, kjelhus, kullskur, 2 dieselmotoraggregater og maskinsal. Under 2.verdenskrig brukte tyskerne kullageret til avlusning av soldater og fanger.

Dampsentralen i Ilsviken med eier Hilde Holck, direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen og eier Morten Holck
Dampsentralen i Ilsviken med eier Hilde Holck, direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen og eier Morten Holck

Dampsentralens karakteristiske porter var i svært dårlig forfatning da eierne Hilde og Morten Holck søkte om tilskudd til å sette de i stand. Til dette arbeidet fikk de 265.000 kroner av Kulturminnefondet.

I det historiske bygget er det nå treningssenter. Dampsentralen er derfor et godt eksempel på vern gjennom bruk, hvor kulturminnet kommer allmennheten til gode.

«Det er prisverdig at eierne av Dampsentralen har satt i stand de originale portene. Prosjektet er et godt eksempel på at store bygninger i by kan få ny bruk, samtidig som eldre bygningsdeler bevares.», sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

Pressen inviteres: For det gode arbeidet som er lagt ned i å bevare den originale porten kommer styreleder for Kulturminnefondet Tine Sundtoft og direktør Simen Bjørgen den 11. september kl. 13 for å overrekke Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Plaketten utdeles til et fåtall prosjekter, støttet av Kulturminnefondet som har utmerket seg særskilt i både bevarings og formidlingsarbeid av sitt privateide kulturminne.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dampsentralen i Ilsviken med eier Hilde Holck, direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen og eier Morten Holck
Dampsentralen i Ilsviken med eier Hilde Holck, direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen og eier Morten Holck
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom