Handelshøyskolen BI

Dalende interesse for klimatiltak etter fylte 45

Del

En aldrende befolkning er dårlig nytt for innføring av klimavennlig politikk, viser forskning fra Handelshøyskolen BI.

Vil eldre heller nyte livet de har igjen enn gjøre investeringer i klimatiltak for fremtidens generasjoner?
Vil eldre heller nyte livet de har igjen enn gjøre investeringer i klimatiltak for fremtidens generasjoner?

Mens den aldrende Donald Trump (74 år) hevder at «global warming is a total and very expensive, hoax”, kjemper Greta Thunberg (17 år) for å innføre umiddelbare klimatiltak på vegne av den yngre generasjon. Er det generelt slik at eldre ikke bryr seg om klima?

Ny forskning fra Benny Geys, Tom-Reiel Heggedal and Rune Sørensen fra Handelshøyskolen BI, viser at etter fylte 45 synker engasjementet for å ta vare på klima og natur. I landene med aldrende befolkning er faren stor for at fremtidens politikk i liten grad vil omfavne klimatiltak. Dette vil skje til tross for nyere generasjoners økte klimaengasjement.

Alder og stadium i livet har betydning

Miljøinvesteringer er kostbare, og gevinstene kan først høstes etter lang tid. Eldre har kortere tid igjen å leve og får dermed lite eget utbytte av investeringene. personer vektlegger beskyttelse av klima ulikt avhengig av deres alder og stadium de er i livet

- Vår forskning viser at holdningene til miljøtiltak kan følge en livssyklus; viljen til å betale for miljøet avtar med alderen, forklarer Rune Sørensen som er professor ved BIs institutt for samfunnsøkonomi.

Jo eldre, jo mindre engasjert

Selv om det finnes besteforeldre som er engasjerte klimaaktivister, er en stor andel av den eldre befolkningen mindre opptatt av å bekjempe klimaødeleggelser.

- Aldring svekker preferansene for å beskytte miljøet. Alder reduserer i snitt miljøpreferansene til 72-åringer med 11% sammenliknet med 60-åringer, sier Sørensen.

Synkende interesse blant fremtidens seniorer

Tidligere forskning har tolket aldersforskjeller i miljøengasjement som et generasjonsfenomen. I så fall kunne en forvente at støtten til kostbare miljøtiltak vil øke etter som de eldste faller fra.

BIs forskning viser at det altså at det eksisterer en livssykluseffekt, noe som betyr at engasjementet for klima avtar mot slutten av livet også for kommende generasjoner. Spørsmålet er hva dette på sikt betyr for sjansene for å innføre politiske klimatiltak i land med aldrende befolkning – spesielt når vi vet at eldre er mer aktive velgere enn unge.

Nøkkelord

Kontakter

Professor Rune Jørgen Sørensen ved Institutt for samfunnsøkonomi, e-post rune.sorensen@bi.no, tlf +47 46 41 05 95 https://www.runesorensen.org/public-policy-political-economics

Kommunikasjonsrådgiver: Linn Meidell Dybdahl, e-post linn.dybdahl@bi.no, tlf +47 98 65 27 79

Bilder

Vil eldre heller nyte livet de har igjen enn gjøre investeringer i klimatiltak for fremtidens generasjoner?
Vil eldre heller nyte livet de har igjen enn gjøre investeringer i klimatiltak for fremtidens generasjoner?
Last ned bilde
Professor Rune Sørensen ved Handelshøyskolen BI har avdekket at holdningene til miljøtiltak kan følge en livssyklus.
Professor Rune Sørensen ved Handelshøyskolen BI har avdekket at holdningene til miljøtiltak kan følge en livssyklus.
Last ned bilde

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

46 41 00 00https://www.bi.edu/
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

46 41 00 00https://www.bi.edu/

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Følg pressemeldinger fra Handelshøyskolen BI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handelshøyskolen BI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handelshøyskolen BI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom