Norges Blindeforbund

Dagens gladmelding – tildeling av midler til utvidet TT-ordning

Del

I dag kom det en skikkelig gladmelding fra Samferdselsdepartementet: Fem nye fylkeskommunar får utvidet TT-ordning

- Regjeringa ønsker eit godt og enkelt tilgjengelig tilbod for alle. Derfor blir no Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland ein del av den utvida ordninga med tilrettelagt transport for personar med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga). Dette gir ein enklare kvardag for over 4.500 nye personar, det er særs gledelig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De fem fylka får totalt 64,2 millioner kroner for 2. halvår 2019. Tildelingen er fordelt slik:

Hedmark: 10 300 000 kroner

Oppland: 8 520 000 kroner

Hordland: 28 500 000 kroner

Telemark: 7 303 519 kroner

Nordland: 9 600 000 kroner

Tildelingsbeløpet er fordelt etter søknad frå fylkeskommunane. 

- Alle fylka skal med

Totalt 13 fylke er no ein del av den utvida TT-ordninga. Dette er ein statleg ordning som kjem i tillegg til TT-ordningar fylka allereie har sjølve. Den utvida ordninga skal, saman med fylkeskommunane sitt tilbod, sikre totalt 200 fritidsreiser for blinde/svaksynte og rullestolbrukarar.

- Vi har eit mål om at alle fylka skal bli ein del av ordninga. På den måten sørger vi for at TT-brukarar med særlege behov får betre tilgang til transporttenester, sier samferdselsministeren. 

Med denne tildelingen blir over 4.500 personer en del av ordningen:

Hedmark: 599

Oppland: 500

Hordaland: 2 458

Telemark: 635

Nordland: 362

Fra neste år får disse fem fylkene tildeling for hele året.

Jubel i Blindeforbundet
- Det er kjempegledelig at 5 nye fylker har kommet med i ordningen. Nå håper jeg at resten av landet også får denne løsningen som for blinde og svaksynte gir muligheten til et aktivt liv, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud som har stått på sent og tidlig for dette. 

I Blindeforbundet i Hedmark og Oppland står jubelen i taket: 

- Hurra! Detta var grådig gode nyheter, sier Jo Øvergaard fra Stor-Elvdal og Sven Terje Garmo fra Lom.

Etter flere års jobbing slo vi endelig gjennom i Innlandet. 1099 personer vil få en langt bedre og forutsigbar hverdag. Hittil har mange svaksynte og blinde måtte prioritere vekk aktiviteter funksjonsfriske tar for gitt!

TT betyr ...

Kontakter

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 23 21 50 45 / +47 958 74 292
Epost: mia.jacobsen@blindeforbundet.no

Bilder

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke. 

Følg saker fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Blindeforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom