OsloMet

Curt Rice blir NMBU-rektor

Del

Universitetsstyret ved NMBU ansatte 4. mai Curt Rice som ny rektor. Den nåværende OsloMet-rektoren tiltrer stillingen 1. august 2021. Prorektor Nina Waaler vil fungere som rektor ved OsloMet.

Curt Rice startet som rektor ved OsloMet 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til OsloMet – storbyuniversitetet.
Curt Rice startet som rektor ved OsloMet 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til OsloMet – storbyuniversitetet.

Rektor ved OsloMet, Curt Rice, ble 4. mai ansatt som ny rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Rice tiltrer stillingen 1. august 2021, etter da å ha sittet seks år som rektor ved OsloMet. 

– Det er ikke uten vemod jeg forlater OsloMet. Jeg er veldig glad i universitetet vårt, og stolt av alt vi har fått til sammen. Jeg skulle gjerne ha vært rektor her mye lenger, men mitt åremål går ut om to år, og muligheten ved NMBU kom nå.

– Jeg er glad for å få jobbe videre som leder i kunnskapssektoren, og det blir spennende å bli kjent med nye fagområder på et universitet som også er i stor utvikling, sier Curt Rice.

Nina Waaler skal fungere som rektor

Prorektor Nina Waaler er rektors stedfortreder, og vil dermed fungere i stillingen som rektor fra Rice går av og fram til ny rektor er ansatt av universitetsstyret ved OsloMet. I perioden Waaler fungerer som rektor, vil det konstitueres en fungerende prorektor for utdanning.

I henhold til Universitets- og høgskoleloven skal stillingen som rektor lyses ut når det gjenstår mer enn ett år av perioden. OsloMet sitt universitetsstyre vil derfor på sitt møte i juni få presentert forslag til videre prosess for ansettelse av ny rektor. 

Styreleder Trine Syvertsen fremhever Curt Rice som en spennende, kreativ og energisk leder for OsloMet. 

– Det har vært både hyggelig og lærerikt å samarbeide med Curt. Han har vært avgjørende for å bli universitet, og for utvikle og profilere OsloMet til den institusjonen den er i dag, sier Syvertsen.  

Stor utvikling

Curt Rice startet som rektor ved OsloMet 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til OsloMet – storbyuniversitetet.

Det nye universitetet har tatt store steg innenfor både forskning, utdanning, og det å videreutvikle en effektiv og fremoverlent organisasjon. OsloMet har økt sin synlighet betydelig ved å ha tatt en større plass i den offentlige debatten som formidler av kunnskap og premissleverandør for utvikling av samfunnet. 

Les rektor Curt Rice sin gratulasjonstale til OsloMet da universitetet fylte 3 år i januar.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Curt Rice startet som rektor ved OsloMet 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til OsloMet – storbyuniversitetet.
Curt Rice startet som rektor ved OsloMet 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til OsloMet – storbyuniversitetet.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.