Cruise Lines International Association (CLIA) Europe

Cruiseindustrien forplikter seg til å redusere globale karbonutslipp med 40 prosent innen 2030

Del

Cruise Lines International Association (CLIA) annonserte denne uken en historisk forpliktelse for cruisenæringen om å redusere flåtens karbonutslipp med 40 prosent innen 2030.

«Dagens annonsering er en hyllest av samarbeid på tvers av næringer og et delt engasjement for miljømessig bærekraft», sier Arnold Donald, CLIAs globale styreleder og president og administrerende direktør for Carnival Corporation og PLC. «Vår ambisjon er å oppnå den internasjonale sjøfartsorganisasjonens mål om en karbonfri skipsfartindustri innen slutten på århundret. Vår forpliktelse til en 40 prosents reduksjon i karbonutslippene innen 2030 er et solid første steg i retning av å oppnå dette målet».

«Dette viser at cruisenæringen tar klimautfordringen på alvor. Cruisenæringen er allerede godt i gang med sitt energieffektiviseringsarbeid men vil også sammen med resten av skipsfarten bidra til kraftige utslippsreduksjoner de nærmeste årene og gjøre skipsfarten karbonfri i løpet av dette århundret. Dette kan vi ikke gjøre alene, men er avhengig av forskning og utvikling på miljøvennlige maritime nullutslippsløsninger som gjøre denne ambisjonen mulig.» sier Tor Christian Sletner, Vice President CLIA Europe.

Forpliktelsen om å redusere de globale flåteutslippene med 40 prosent er resultatet av en
samarbeidsprosess blant de ledende aktørene i cruisenæringen. Arbeidet med å nå 40
prosentmålet vil bli målt mot en 2008 grunnlinje for flåten. Utslippsratene vil bli beregnet med utgangspunkt i de totale karbonutslippene til flåten, sammenlagte skipsfortøyninger og den samlede avstanden som ferdes. CLIA planlegger å rapportere årlig på industriens fremgang mot oppnåelsen av denne forpliktelsen.

Selv om medlemmene av CLIA Cruise Lines har egne bærekraftsprogrammer for å redusere avfall og å bevare og beskytte verdenshavene, så er forpliktelsen om å redusere karbonutslipp et viktig initiativ som de har tatt sammen for å minske utslipp av klimagasser. Reduksjonen kommer til å bli drevet frem av teknologisk nyskaping innenfor energieffektivitet relatert til skipsdesign og fremdrift. Industriens første skip drevet av flytende naturgass (LNG) ble sjøsatt forrige uke, og rundt 25 slike skip kan bli operasjonelle innen 2025. Selv om LNG-skip hovedsakelig retter seg mot reduksjon av forurensning, så er de også tilsvarende fordelaktige med hensyn til reduksjon av karbonutslipp.

Cruisenæringen er stolt over å være en leder innen den maritime næringen gjennom å lansere en felles forpliktelse for karbonutslipp og bærekraftighet til sjøs.

Om Cruise Lines International Association (CLIA)
CLIA er stemmen og representanten for den globale cruiseindustrien. Vi samkjører styrken til våre medlemmer for å fremme handlinger som støtter trygge, sunne, sikre og bærekraftige miljøer for cruiseskip å ferdes i. CLIA sine medlemmer jobber årlig for mer enn 24 millioner gjester og inkluderer verdens mest prestisjetunge hav-, elv- og spesialcruise; et høyst erfaren og sertifisert fellesskap for reisebyrå; og leverandører og partnere til cruiselinjer. Den globale cruiseindustrien skaper årlig 1 billion NOK i økonomisk påvirkning i lokalsamfunn og støtter mer enn 950 000 arbeidere og tusenvis av virksomheter og leverandører. CLIA har 15 kontorer over hele verden, i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia og Australasia. Vårt mål er å kjempe for, opplyse om, og fremme interessene til cruiseindustrien for å sikre at industrien vokser og har fremgang. Mer informasjon er tilgjengelig på: http://www.cruising.org.

For mer informasjon, kontakt:
Tor Christian Sletner
VP European Government Affairs and Maritime policy
Cruise Lines International Association (CLIA) Europe

Rue Montoyer 40 | Brussels 1000
 
tcsletner@cruising.org | T +32 (0)2 709 01 35 | M +32 (0) 474 98 19 42
www.cliaeurope.eu | FacebookTwitter | LinkedIn

Om Cruise Lines International Association (CLIA) Europe

Cruise Lines International Association (CLIA) Europe
Cruise Lines International Association (CLIA) EuropeFølg saker fra Cruise Lines International Association (CLIA) Europe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Cruise Lines International Association (CLIA) Europe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.