COWI AS

COWI valgt som rådgiver på biokarbonfabrikk i Follum

Del

Selskapet VOW Green Metals vil produsere biokarbon ved bruk av trevirke fra rivning og treavfall. Metoden vil bidra til at metallurgisk industri kan kutte utslipp ved å erstatte fossilt kull med kull produsert fra biomasse.

Illustrasjonsfoto: Foto: Oregon Department of Forestry / Creative Commons
Illustrasjonsfoto: Foto: Oregon Department of Forestry / Creative Commons

Fabrikken i Follum er planlagt bygget i 2023 og vil i første omgang kunne produsere rundt 10 000 tonn biokarbon årlig. Det tilsvarer ca. 1 % av alt kull som blir brukt i metallurgisk industri i Norge. VOW Green Metals har en ambisiøs vekstplan både nasjonalt og internasjonalt.

– Fabrikken blir et bevispunkt på metallurgisk industris grønne omstilling. Vi vil starte produksjonen i Follum, men vi har sett oss ut flere steder i Norge og i Europa hvor vi kan utvide, sier Cecilie Jonassen, administrerende direktør i VOW Green Metals.

COWI detaljprosjekterer de tekniske løsningene på anlegget på oppdrag fra Scanship – et selskap i VOW ASA. COWI er også rådgiver for design av bygningen.

Rådgiverne bistår blant annet med prosessdesign og mekanisk design, 3D modellering, elektro og automasjon, rør- og strukturdesign, og innkjøp og prosjektstøttefunksjoner som planlegging.

Reduksjon av utslipp

Norges utslipp knyttet til metallurgisk industri utgjør ca. 3,6 millioner tonn CO₂ årlig. Fabrikken på Follum vil starte med å redusere 36 000 tonn av dette. Til sammenlikning slipper avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo ut ca. 400 000 tonn CO₂ i året.

Metallurgisk industri er ansvarlig for ca. syv prosent av Norges totale CO₂-utslipp. Globalt utgjør andelen nesten ti prosent. Disse utslippene regnes som vanskelig å kvitte seg med da kull og koks er en nødvendig bestanddel i produksjonsprosessen.

– Det er helt opplagt at når vi snakker om fremtidig bærekraftig omstilling i Norge, er dekarborisering av metallurgisk industri veldig viktig. Det finnes ulike teknologier for dette, men de fleste krever store investeringer. Ved å erstatte fossilt kull med biokarbon får man en direkte effekt uten at man trenger å bygge om smelteverkene, sier Alert Holtman, prosjektsjef i COWI.

VOW Green Metals har allerede en samarbeidsavtale med silisiumprodusenten Elkem. Silisium er en viktig komponent i mobiltelefoner, datamaskiner og solcellepaneler.

Figur 1: Biokarbon, biokull og pyrolyse til ulike formål. Kilde: VOW Green Metals

Varme av restgass

Et pyrolyseanlegg som brukes i produksjonen av biokarbon produserer også fornybar gass og kondensat som kan brukes til andre formål, som varme eller elektrisitet. Dette skaper fordeler for fabrikken i Follum.

– Den grønne pyrolysegassen og kondensatet, som er biprodukter fra produksjon av biokull, kan brennes for å produsere fornybar varme og strøm som blir gjenbrukt i prosessen. Restvarme blir da gjenbrukt i fjernvarmenettet. Slik skaper vi en sirkularitet i fabrikken som fører til en høy energieffektivitet og en lavest mulig produksjonskostnad for biokarbonet, forklarer Holtman.

Biokarbon har også andre mulige bruksområder, som for eksempel jordforbedringsmiddel. COWI er involvert i flere prosjekter hvor man vurderer bruken av pyrolyseteknologi, som i behandling av biorest fra biogassproduksjon i VA- og avfallsbransjen.

Om biokarbon

Biokarbon kan erstatte fossilt kull i mange ulike prosesser. Det lages ved at et materiale, for eksempel trevirke, varmes opp til en temperatur på omtrent 400-450 grader. Denne prosessen kalles pyrolyse. Produktet kan brukes direkte inn i ulike eksisterende industriprosesser uten store investeringer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Foto: Oregon Department of Forestry / Creative Commons
Illustrasjonsfoto: Foto: Oregon Department of Forestry / Creative Commons
Last ned bilde
Alert Holtman, prosjektsjef i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim
Alert Holtman, prosjektsjef i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim
Last ned bilde
Cecilie Jonassen, administrerende direktør i VOW Green Metals. Foto: VOW Green Metals
Cecilie Jonassen, administrerende direktør i VOW Green Metals. Foto: VOW Green Metals
Last ned bilde
Figur 1: Biokarbon, biokull og pyrolyse til ulike formål. Kilde: VOW Green Metals
Figur 1: Biokarbon, biokull og pyrolyse til ulike formål. Kilde: VOW Green Metals
Last ned bilde

Om COWI AS

COWI AS
COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

http://www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann. 

Følg pressemeldinger fra COWI AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom