COWI AS

COWI samarbeider med Stavangerregionen havn om elektrifisering

Del

Stavangerregionen havn vil i fremtiden ta imot cruisebåter, hurtigbåter, offshore-fartøy og småbåter som trenger strøm. Da trenger de både teknologiske løsninger og energi – veldig mye energi.

Foto: Bitmap/Dag Myrestrand
Foto: Bitmap/Dag Myrestrand

At Norge er et land som er velsignet med god tilgang på energi, er det levnet liten tvil om. Likevel er det slik at mye av den fornybare energien ikke er tilgjengelig langs kystlinjen. Havneområdene har historisk sett lent seg på fossil energibruk. COWI bidrar nå med løsninger innen batteriteknologi og energilagring til elektrifiseringen av havnen.

– Utfordringene med elektrifisering av havner er tilgjengelig strømkapasitet og kostnader. Det er en dyr infrastruktur og kostbare anlegg som skal bygges. I tillegg er det plasskrevende med alt som kreves av bygg og infrastruktur. I grunn kan egentlig det meste av fartøy bli elektrifisert. Å legge til rette med landstrøm og ladestasjoner med tilstrekkelig kapasitet er en utfordring. Dette er noe vi jobber med å løse, sier Odd Bjørn Bekkeheien, daglig leder i Stavangerregionen Havnedrift AS.

Utilgjengelig energi

I forbindelse med det Enova- støttede prosjektet Elnett21 skal havnen installere ladeinfrastruktur, solceller, batterilagring og system for styring av elektriske laster. «Dumme» enkeltaktiviteter (lading, viftedrift, energiproduksjon, lagring, etc.) skal bli en del av en smart helhet med digital energistyring. Prosjektet skal sentreres i og rundt det eksisterende Utenriksterminalbygget (Fjord Line) i Risavika.

– Selve elektrifiseringen er ikke alt for komplisert, det som er utfordringen er at vi ikke har energien tilgjengelig lokalt. Da må vi se på muligheter for smarte nett hvor flere lokasjoner deler på og distribuerer energien etter behov. Vi ser også på batteribanker hvor vi kan lagre energi, og gjør nå alt dette i et pilotprosjekt for Stavangerregionen havn, sier Jørn Einar Berg, direktør for forretningsutvikling i energiseksjonen til COWI.

En internasjonal utfordring

I et EU-støttet prosjekt ved navn «TrAM», som skal sikre blå og bærekraftig vekst langs Europas havner, vil Stavanger få sin første helelektriske hurtigbåt i rute fra 2022. Det er heller ikke bare Stavangerregionen havn som møter elektrifiseringsutfordringer. Over alt i Nord-Europa er det et stort press på å elektrifisere for å kutte klimagassutslipp.

– Tyskland, Storbritannia, Sverige og Danmark har de de samme utfordringene - i tillegg til veldig mange andre land. Det er mange aktører som ønsker å se på smarte energiløsninger for å slippe voldsomme utbygginger av strømnettet. Strømleverandører har leveringsplikt, og det kan bli vanskelig å finne gode løsninger på dette i fremtiden som gjør at forbrukerne ikke sitter med for høye strømregninger når så mye skal elektrifiseres, sier Jørn Einar Berg.

Utfordringer til tross, Odd Bjørn Bekkeheien i Stavangerregionen havn ser positivt på havnenes rolle i fremtiden som energiknutepunkter.

– Per i dag kan vi levere LNG til skip fra flere av våre havneanlegg. Vi har også flere landstrømanlegg og i fremtiden kan det bli aktuelt å levere hydrogen og ammoniakk.

Smarte nett i større skala

Flere aktører er interesserte i elektrifiseringen av havnen og ser på løsninger for smartere energibruk ved bruk av en mikrogridløsning mellom flere lokasjoner.

– Vi jobber sammen med Lyse for å finne smarte styringsmodeller. I tillegg skal vi ha et mikrogrid, batterisystem og solceller. Vi håper at vi kan finne ut hvordan dette kan videreføres til andre kaiområder i havna, slik at vi kan benytte oss av denne typen løsninger i større skala. Dette er et nybrottsarbeid vi enda ikke ser konsekvensene av, sier Odd Bjørn Bekkeheien.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Bitmap/Dag Myrestrand
Foto: Bitmap/Dag Myrestrand
Last ned bilde
Last ned bilde
Jørn Einar Berg, direktør for forretningsutvikling energi i COWI. Foto: COWI
Jørn Einar Berg, direktør for forretningsutvikling energi i COWI. Foto: COWI
Last ned bilde
Risavika havn. Illustrasjon: Birken & Co.
Risavika havn. Illustrasjon: Birken & Co.
Last ned bilde
Odd Bjrøn Bekkehein, daglig leder Stavangerregionen havnedrift AS.
Odd Bjrøn Bekkehein, daglig leder Stavangerregionen havnedrift AS.
Last ned bilde

Om COWI AS

COWI AS
COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

http://www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann. 

Følg saker fra COWI AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom