Cosmetic Group begjærer oppbud

Del

Oslo, 21. oktober 2019 - Styret i Cosmetic Group AS, som eier og driver de to kosmetikkjedene VITA og Loco, har innlevert konkursbegjæring til Oslo Byfogdembete.

Varehandelen i Norge er i rask endring, og kosmetikkjedene VITA og Loco har opplevd svakere vekst og fallende lønnsomhet. Cosmetic Group har jobbet iherdig for å snu trenden og øke konkurransekraften.


- Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder. Det siste året har vi reposisjonert VITA, etablert lavpriskonseptet Loco, samt intensivert satsningen på netthandel og digitalisering. Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide. Store omstillingsprosesser er kapital– og tidkrevende. Når markedskreftene i tillegg jobber imot oss, blir det vanskelig å lykkes, sier Kristina Johansson, som overtok som CEO i Cosmetic Group høsten 2018.


Utover i 2019 har likviditeten i selskapet blitt strammere og det har blitt tilført kapital underveis. Ledelsen, styret, eiere og långiver har arbeidet med ulike alternativer for å redde selskapet, uten at noen av disse har ført frem.


Styret i Cosmetic Group AS har nå konkludert med at forutsetningene for videre drift ikke lenger er tilstede. Dette vil berøre kjedene Vita og Loco, med 300 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og logistikkvirksomheten i Mjøndalen, samt i de 23 egeneide Loco-butikkene. I tillegg rammes driften i 207 franchisedrevne VITA-butikker i hele Norge med i alt 1000 ansatte. Cosmetic Group AS hadde i 2018 en omsetning på 1,35 milliarder kroner.


- Her har både ansatte og butikkmedarbeidere jobbet hardt for å gjenvinne lønnsomheten i Vita og Loco. Långiver har vært løsningsorientert og sammen med eierne tilført kapital. Vi har alle jobbet med å finne løsninger, men dessverre uten å komme i mål. Det er mange som blir berørt av denne vanskelige situasjonen, og det beklager vi, sier Patrice Jabet på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital IV som er hovedaksjonær i selskapet.


Styret håper det kan være grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan drives videre etter konkursen.

Kontakter

For ytterligere informasjon:

Kristina Johansson, administrerende direktør Cosmetic Group AS
Patrice Jabet, representant for FSN Capital Partners, rådgiver til FSN Capital IV

Mediehenvendelser kan rettes til:

Kari Holm Hejna, First House, tlf 90 66 92 84
Cecilie Ditlev Simonsen, First House, tlf 41 55 92 50

Om Cosmetic Group AS

Cosmetic Group AS
Haslevangen 15
0579 Oslo

Cosmetic Group eier kosmetikkjedene VITA og Loco. VITA består av 207 butikker med omkring 1000 ansatte, med en samlet omsetning på 1,2 milliarder kroner. Alle VITA butikkene er drevet av franchisetakere. Lavpriskonseptet Loco består av 23 egeneide butikker med en samlet omsetning på omkring 120 millioner kroner. Cosmetic Group er eid av det norske selskapet FSN Capital og NorgesGruppen. Cosmetic Group AS med datterselskaper har 300 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 1,35 milliarder kroner.

Følg saker fra Cosmetic Group AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Cosmetic Group AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.