GlobeNewswire

Corline ingår avtal med amerikanskt bolag inom strokevård

Dela

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) meddelar idag att man tecknat leverans- och supportavtal med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av bolagets antitrombotiska ytbehandling CHS för produkter inom strokevård. Avtalen ger Imperative Care rätten att dels erhålla leverans av CHS™-behandlade produkter för strokevård, dels regulatorisk och teknisk support för att registrera en produkt inför lansering och försäljning. Avtalen sträcker sig i en första fas fram till december 2021. Betalning sker per levererad produkt och som löpande supportkostnader. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.

Stroke är en sammanfattande benämning på infarkt (propp) och blödning i hjärnan. I USA får mer än 800 000 personer stroke varje år, motsvarande siffra för Sverige är 25 000. Stroke är på global basis den främsta orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till dödsfall. Risken för en individ att drabbas av stroke någon gång efter att denne fyllt 25 år är ca 25 procent, för både män och kvinnor. Även om strokebehandlingen har gått framåt under senare år är behovet fortsatt stort att öka både behandlingseffekt och kostnadseffektivitet.

Imperative Care bedriver sin verksamhet från huvudkontoret i Kalifornien, USA och är fokuserat kring produkter för att förbättra strokevård. För närvarande säljer Imperative Care katetrar, men utvecklar även en bred plattform av nya produkter inom området. Det är för en av dessa nya produkter som avtal nu slutits mellan bolagen. Nya produkter för förbättrad strokevård är viktiga men kan också innebära signifikanta patientrisker, bland annat genom att behandlingen i sig kan ge upphov till blodproppsbildning. CHS™-ytan har potential att reducera dessa risker och bidrar då med kritisk funktionalitet till produkten.

Corline räknar med en årlig intäkt om 35 MSEK vid en fullt ut lanserad produkt.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Avtalet med Imperative Care markerar nästa steg för Corlines medicintekniska verksamhetsgren. Det är bara några veckor sedan vi kommunicerade ett avtal tillsammans med en ablationskateterkund. Nu visar relationen med Imperative Care att vi har liknande intäktspotential för en annan produkttyp inom ett nytt område. Det står helt klart att Corlines medicintekniska verksamhet har en viktig roll att fylla och representerar en stor potential för bolaget. Relationen med Imperative Care har utvecklats i snabb takt och vi ser också att fler applikationer ligger i pipeline.”

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.


Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch announces the completion of a directed new share issue of 3,187,736 shares, raising approx. SEK 3.3 billion, and larger shareholders’ sale of existing shares to a fund managed by SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPress release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, HONG KONG, SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES Press Release Stockholm, 30 November 2020 Sinch announces the completion of a directed new share issue of 3,187,736 shares, raising approx. SEK 3.3 billion, and larger shareholders’ sale of existing shares to a fund managed by SB Management Stockholm, Sweden – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (“Sinch” or the “Company”) has, in accordance with the Company’s press release earlier today on 30 November 2020 and based on the authorization granted by the annual general meeting on 15 May 2020, resolved on a directed issue of 3,187,736 new shares at a subscription price of SEK 1,050 per share (the “Share Issue”), corresponding to (i) a discount of a

Sinch AB (publ): Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Stockholm den 30 november 2020 Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande idag den 30 november 2020 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 3 187 736 nya aktier till en teckningskurs om 1 050 kronor per aktie (”Nyemissionen”), motsvarande

Stop & Shop Local Unions Ratify Previously Announced Withdrawal Agreement on UFCW International Union - Industry Pension Fund; No Impact to Previously Issued Outlook30.11.2020 22:30:00 CETPress release

Zaandam, the Netherlands, November 30, 2020 – Ahold Delhaize announces today that the UFCW Locals of its U.S. brand Stop & Shop have ratified the agreement to terminate participation in the United Food & Commercial Workers International Union – Industry Pension Fund (the “National Plan”). As previously announced, the agreement does not impact the 2020 financial outlook. Details of the financial impact were outlined in the original release on July 21st, 2020, and can be found here. This withdrawal improves the security of pension benefits for associates as well as reduces financial risk for the company and was determined, by the National Plan’s trustees, to be in the best interests of the National Plan’s participants and beneficiaries. Also as previously announced, Stop & Shop, together with Kroger and the UFCW Locals, are creating the UFCW International Union-Industry Variable Annuity Pension Plan for future benefits. This new plan is designed to protect the benefit accrual of particip

Galapagos reports positive topline results with GLPG1205 in IPF patients in PINTA Proof-of-Concept trial30.11.2020 22:01:00 CETPress release

Placebo-adjusted improvement in forced vital capacity (FVC) decline of 42mL across treatment groups at 26 weeksCorrelation between FVC decline and pulmonary lobar volume change observed, as measured by functional respiratory imaging (FRI) GLPG1205 planned to progress to dose finding Phase 2b study Mechelen, Belgium; 30 November 2020, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces positive topline results with its investigational GPR84 antagonist GLPG1205 in Proof-of-Concept Phase 2 trial in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) patients. The PINTA trial was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating a 100mg once-daily oral dose of GLPG1205. The study recruited and included a total of 68 IPF patients. Participants were administered drug candidate or placebo (2:1 randomization) for 26 weeks and could remain on their standard of care as background therapy, i.e. nintedanib, pirfenidone or neither. The primary objective of the trial was to assess the chang

AB Linas Agro Group performance and financial results for the three months of 2020/2130.11.2020 21:27:53 CETPress release

Consolidated revenue went up 60% to EUR 239 million. Sales volume in tons reached 769 thousand tons of various products and was 75% more as compared to previous year. The gross profit reached EUR 13.2 million and was 26% higher than a year before. Consolidated EBITDA was 92% higher and amounted to EUR 9.2 million. The operating profit was EUR 4.9 million or 260% higher. Profit before taxes amounted to EUR 4.5 million against EUR 0.9 million in previous year. The net profit attributable to the Company went up from EUR 0.6 million to EUR 3.9 million. A commentary by Mažvydas Šileika, Financial Director of AB Linas Agro Group: "A good harvest has helped to achieve very good trading results, and poultry business was the one most affected by the global pandemic. Revenue from trade in grain, oilseeds and feedstuff increased by 100% over the year to EUR 172 million, and operating profit amounted to EUR 3.3 million being 4.7 times higher. Due to the successful growing season, our customers-far

Millicom CEO Mauricio Ramos to be keynote speaker at GSMA Thrive Latin America30.11.2020 21:00:00 CETPress release

Millicom CEO Mauricio Ramos to be keynote speaker at GSMA Thrive Latin America Luxembourg, November 30, 2020 – Millicom, a leading provider of cable and mobile services operating as TIGO in Latin America, is pleased to announce that CEO Mauricio Ramos will present at GSMA Thrive Latin America as an invited keynote speaker on December 2. As a global leader in the telecommunications sector, Mr. Ramos will discuss the importance of accelerating connectivity to reinvigorate economies in Latin America and its positive effect on communities. GSMA Thrive Latin America brings together Latin America’s policymakers, digital leaders, and innovators to uncover the opportunities of emerging next-generation technologies and inspire thought leadership to solve the challenges of realizing a truly connected world. Mr. Ramos’s keynote presentation at GSMA Thrive Latin America is scheduled for Wednesday, December 2 at 10:00 a.m. ET. Free registration and the keynote can be accessed here [LINK]. -END- For