GlobeNewswire

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

Dela

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”När nuvarande kunders produkter med CHS-yta erhåller kommersiellt godkännande uppskattar Corline den årliga potentialen till 85 MSEK på några års sikt. Med årets framgångar i ryggen inom medicinteknik är målet utstakat att ytterligare öka affärspotentialen genom fler kundprojekt och avtal.”

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Leverans- och supportavtal tecknas i oktober med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av Corlines antitrombotiska ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.
 • I november meddelas att Magnus Nilsson, tidigare VD för Xvivo Perfusion AB, kommer att föreslås till ny styrelseledamot i Corline
 • Den 30 december tas beslut vid extra bolagsstämma om att genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission i Corline, omfattande högst 1 515 901 nya aktier. Priset skall vara 10 SEK och teckningstiden löper från 8-22 januari 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Corline meddelar den 26 januari att den nyligen genomförda förträdesemissionen övertecknades med 342 %, motsvarande 52 MSEK utöver de erbjudna aktierna. 97,8 % av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Totalt tillförs Corline ca 15 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget avtalar i februari om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för medicintekniska applikationer, CHS™ på den amerikanska marknaden. Avtalet är icke-exklusivt och gäller fram till sista december 2022.Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2020

 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret 2020 uppgick till 3 696 KSEK (1 064).
 • Resultatet efter finansiella poster under räkenskapsåret 2020 uppgick till – 7 287 KSEK (-9 540).
 • Resultatet per aktie uppgick under räkenskapsåret 2020 till cirka -0,44 SEK (-0,59).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 9,0 MSEK (22,9).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 89 % (93).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 536 KSEK (417).
 • Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -55 KSEK (-2 116).
 • Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka 0,00 SEK (-0,11).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig bokslutskommuniké, sehttp://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

RomReal: 2021 Annual General Meeting Minutes and Annual information overview23.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Please see attached Minutes of the RomReal 2021 AGM held today Friday 23 April 2021 at the Company's registred office in Bermuda. Issuers of listed transferable securities are, according to the Securities Trading Act section § 5-11 required to provide Oslo Stock Exchange with a document listing all relevant information they have made available to the public over the preceding 12 months in compliance with their legal obligations. Attached is an overview of all information made available to the public from RomReal in the period 24 April 2020 until 23 April 2021. For further enquiries please contact: investors@romreal.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments NewsWeb_APR2020_APR2021RR 2021 AGM mins - 230421

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag23.4.2021 17:57:11 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 23 April 2021, purchased 100 shares of RomReal at NOK 1.85 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,544,127 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

GrandVision's Annual General Meeting (AGM) 2021 adopts all resolutions23.4.2021 16:30:00 CEST | Press release

GrandVision's Annual General Meeting (AGM) 2021 adopts all resolutions Schiphol, the Netherlands - 23 April 2021. GrandVision N.V. (Euronext: GVNV) announced today that its Annual General Meeting (AGM) has approved all resolutions on the agenda of the AGM. The adopted resolutions are listed below: • Adoption of the Annual Accounts for the financial year 2020 as drawn up by the Management Board and signed by the Managing Directors and the Supervisory Directors on 25 February 2021 • Advisory vote on the approval of the remuneration report 2020 • Proposal on dividend distribution for the financial year 2019 of EUR 0.35 per share • Discharge of Managing Directors for their management during the financial year 2020 • Discharge of Supervisory Directors for their supervision of management during the financial year 2020 • Re-appointment of Mr. P. Bolliger as Supervisory Board Director • Re-appointment of Mr. J. Cole as Supervisory Board Director • Appointment of PricewaterhouseCoopers Accounta

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-28BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VACSE AB: SE0010833012, 2023-09-12 VACSE AB: SE0011062876, 2022-06-07 VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2048590439, 2022-11-29 NOBINA: SE0012194165, 2024-02-13 VOLVO TREASURY AB: XS2075216395, 2022-11-04 VOLVO TREASURY AB: XS1921474844, 2023-12-13 HOLMEN AB: SE0011426238, 2023-11-24 HOLMEN AB: SE0011281567, 2022-05-23 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-03-28Bid date2021-04-28Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0010833012: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011062876: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2048590439: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012194165

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-27BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505. SE0011414010. 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-04-27Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2505: 750 mln SEK +/-350 mln SEK 2611: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2505: 750 mln SEK per bid 2611: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-04-29Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web). S

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-29BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 192. SE0010133207. 2023-03-15 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 144., SE0011167428, 2023-06-21 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 519, SE0012324341, 2026-09-16 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2021-04-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)192: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 1591: 2000 mln SEK +/-1000 mln SEK 144.: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 580: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 519: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2312: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)192: 800 mln SEK per bid 1591: 2000 mln SEK per bid 144.: 700 mln SEK per bid 580: 700 mln SEK per bid 519: 600 mln SEK per bid 2312: 200 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volu

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-28CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-10-28 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-04-16 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-04-28Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s