GlobeNewswire by notified

Conferize A/S udsender årsrapport for 2022

Del

Selskabsmeddelelse Nr. 1/2023
København, 1. marts 2023


Conferize A/S udsender årsrapport for 2022

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2022.

Selskabet har i 2022 et bruttoresultat på –590 t.kr. og et resultat efter skat på -6.854 t.kr. Dette er en forbedring af bruttoresultatet på 2.598 t. kr. og en resultatmæssig forbedring på 4.597 t.kr. i forhold til 2021, hvilket er i tråd med den forventet udvikling.

Opkøb af Suubz ApS
Conferize A/S opkøbte d. 30. maj 2022 virksomheden Suubz ApS. Opkøbet af Suubz ApS skete ved apportindskud af anparterne i Suubz ApS mod udstedelse af nye aktier i Conferize A/S. Conferizes aktiekapital blev ved opkøbet forhøjet med 80.000.000 nye aktier a nominelt 0,10 kr. mod apportindskuddet.
Suubz ApS har en nyudviklet abonnementsplatform, der både teknisk og markedsmæssigt supplerer Conferizes strategi. Siden Suubz lancering i februar 2022 er der indgået partnerskab om mere end 100 forskellige abonnementer og realiseret en omsætning på knap 600.000 kr. i 2022. Denne omsætning fremgår ikke i Conferize A/S resultatopgørelse da Suubz ApS er et datterselskab.

Ny ledelse
I forbindelse med Suubz-opkøbet blev Nicolai Bille Krogh ansat som direktør for Conferize A/S. Nicolai Bille Krogh har en lang og succesfuld karriere inden for iværksætteri og har etableret flere start-ups, herunder GO DREAM, som i 2019 blev solgt til verdens største spiller indenfor gavekort. Nicolais baggrund og erfaring inden for iværksætteri har gjort ham til en oplagt kandidat til stillingen som direktør for Conferize A/S.
Efter sin tiltrædelse har Nicolai Bille Krogh reorganiseret og styrket Conferize A/S med et nyt ledelsesteam. Dette team består blandt andet af nøglepersoner med en solid erfaring fra GO DREAM, hvilket giver Conferize A/S en ekstra fordel i form af en erfaren og dygtig ledelse.
Denne sammensætning af et nyt, stærkt ledelsesteam viser et fokus på at bringe Conferize A/S til det næste niveau.

Historisk udvikling

Conferize A/S har siden etableringen i 2012 ikke formået at skabe nogen nævneværdig omsætning trods massive investeringer hvert år.

(De to grafer er gengivet i PDF)

Ovenstående to grafer viser henholdsvis nettoomsætningen og årsresultatet efter skat for de sidste fire år (2019 - 2022). Det skal bemærkes at nettoomsætningen for Suubz ApS er medregnet fra og med overtagelsen 30. maj 2022.

Det er i 2022 lykkedes at minimere omkostningerne betydeligt og samtidig øge omsætningen væsentligt i forhold til tidligere år.

Ledelsen i Conferize anser resultatet i 2022 for tilfredsstillende og et direkte resultat af selskabets strategiske turn-a-round med et øget salgsfokus.
Desuden er resultatet efter Ledelsens opfattelse et bevis på at opkøbet af Suubz har været strategisk rigtigt og har skabt den forventede synergi og vækst.

”Årets resultat er set med vores øjne et tydeligt bevis på en veludført eksekvering af den fastlagte strategi. Vi har med succes lavet en turn-a-round og er klar til en fremtid med vækst.
Vores opkøb af Suubz har overrasket positivt og det er vores opfattelse at Suubz isoleret set kan have et stort potentiale.” Rolf Lynge Olsen, Bestyrelsesformand

Forventet udvikling

Ledelsen har en forventning om at den positive trend fra 2022 vil forsætte i 2023.

Der vil i 2023 være øget fokus på vækst gennem en markant investering i salg og markedsføring.
Det vurderes at denne øget omsætningsvækst i både Conferize og Suubz på sigt vil skabe et positivt cash flow.

”Vi har nu fået kontrol over forretningen, ryddet grundig op og elimineret alle unødvendige omkostninger – vaskede tavlen helt ren og i princippet startede forfra. Vi er fuldt bevidst om at det stadig er små tal og forretningen endnu ikke er rentabel. Men det er et resultat der overbeviser os om at vi er på rette vej og det giver os en tro på fremadrettede vækst…” Nicolai Bille Krogh, CEO

Usikkerhed
Som tidligere oplyst har selskabet gennemført et strategiskifte i 2022 og som led i strategiskiftet, har selskabet erhvervet alle anparter i Suubz ApS i maj 2022, som sammen med Conferize A/S’ eksisterende it-platform skal danne grundlaget for selskabets fremadrettede indtjening.
Selskabet har pr. 31 december 2022 bogført færdiggjorte udviklingsprojekter til en værdi af 7.098.816 kr. og goodwill relateret til investeringen i Suubz ApS med 7.014.587 kr.
Værdien af ovennævnte immaterielle aktiver afhænger af selskabets evne til succesfuldt at gennemføre den nye strategi, herunder kapitalisere på de forventede synergier mellem Conferize A/S’ og Suubz ApS’ forretningsområder.
Det er ledelsens vurdering, at selskabet vil lykkes med ovenstående, men der er naturlig usikkerhed tilknyttet i hvor høj grad strategien kan implementeres samt hvor lang tid det vil tage. Som følge heraf, er der også væsentlig usikkerhed tilknyttet værdien af færdiggjorte udviklingsprojekter og goodwill pr. 31. december 2022.


Hovedtal for 2022 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

01.01.2022 - 01.01.2021 -
31.12.2022 31.12.2021
DKK DKK
Nettoomsætning 208.506 68.537
Arbejde udført for egen regning og præsenteret under aktiver 703.128 1.473.804
Andre driftsindtægter 1.208.918 901.561
Andre eksterne omkostninger (2.710.096) (5.632.217)
Bruttoresultat (589.544) (3.188.315)
Personaleomkostninger (2.201.778) (5.345.215)
Af- og nedskrivninger (3.425.500) (3.162.208)
Driftsresultat (6.216.822) (11.695.738)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (737.190) -
Andre finansielle indtægter 3.680 -
Andre finansielle omkostninger (58.357) (79.919)
Resultat før skat (7.008.689) (11.775.657)
Skat af årets resultat 154.688 324.237
Årets resultat (6.854.001) (11.451.420)

Balancen: Aktiver

31.12.2022 31.12.2021
DKK DKK
Immaterielle anlægsaktiver 7.098.816 9.801.254
Materielle anlægsaktiver - 19.929
Finansielle anlægsaktiver 7.262.810 33.898
Anlægsaktiver 14.361.626 9.855.081
Tilgodehavender 1.538.322 1.123.718
Likvide beholdninger 3.900.562 10.988.957
Omsætningsaktiver 5.438.884 12.112.675
Aktiver i alt 19.800.510 21.967.756


Balancen: Passiver

31.12.2022 31.12.2021
DKK DKK
Egenkapital 19.595.686 17.801.302
Hensatte forpligtelser - -
Gældsforpligtelser 853.209 4.166.455
Passiver i alt 19.800.510 21.967.756

Egenkapitalopgørelse

31.12.2022 31.12.2021
DKK DKK
Egenkapital primo 17.801.302 12.996.418
Kapitalforhøjelse 8.000.000 17.007.004
Egenkapitalomkostninger - (750.699)
Periodens resultat (6.854.001) (11.451.420)
Egenkapital ultimo 18.947.301 17.801.302

Pengestrømsopgørelse

01.01.2022- 01.01.2021-
31.12.2022 31.12.2021
DKK DKK
Pengestrømme vedr. primær drift (6.654.826) (8.480.955)
Pengestrømme vedr. drift (6.385.266) (7.443.523)
Pengestrømme vedr. investeringer (703.129) (1.304.725)
Pengestrømme vedr. finansiering - 16.256.305
Ændring i likvider (7.088.395) (7.508.057)
Likvider primo 10.988.957 3.480.900
Likvider ultimo 3.900.562 10.988.957

Aktierelaterede nøgletal

31.12.2022 31.12.2021
Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,10 0,15
Resultat før skat pr. Aktie, DKK (0,03) (0,10)
Antal aktier, ultimo 195.956.855 115.956.855
Antal aktier, gns. over året 162.623.522 83.746.618


Årets resultat
Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 6.854.001 kr. overføres til egenkapitalen.

Offentliggørelse
Årsrapporten for 2022 er tilgængelig på conferize.com/invest – og vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2023 udsendes 29. september 2023.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling forventes afholdt d. 16. marts 2022 kl. 10.00

Der udsendes kun indkaldelse via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail på selskabets investorportal eller direkte til selskabet. Dagsorden mv. vil blive offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market og vil endvidere kunne findes på conferize.com/invest senest 14 dage før generalforsamlingen.               

Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/invest

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Nicolai Bille Krogh, CEO i Conferize A/S, +45 40 61 00 06, ir@conferize.com.

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

AIM ImmunoTech to Report Full Year 2022 Financial Results on March 31, 2023 and Host Inaugural Quarterly Conference Call and Webcast27.3.2023 15:05:00 CEST | Press release

OCALA, Fla., March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM) (“AIM” or the “Company”), an immuno-pharma company focused on the research and development of therapeutics to treat multiple types of cancers, immune disorders, and viral diseases — including COVID-19, the disease caused by the SARS-CoV-2 virus — today announced that it will report its financial results for the full year December 31, 2022 after market close on Friday, March 31, 2023. AIM ImmunoTech management will host its inaugural quarterly conference call and live audio webcast to discuss the operational and financial results on Monday, April 3rd at 8:30 AM ET. The call will be hosted by members of AIM’s leadership team, Thomas K. Equels, Chief Executive Officer and Christopher McAleer, PhD, Scientific Officer. Interested participants and investors may access the conference call by dialing (877) 407-9219 (domestic) or (201) 689-8852 (international) and referencing the AIM ImmunoTech Conference C

Transactions in connection with share buy-back program27.3.2023 15:00:41 CEST | Press release

Company Announcement COPENHAGEN, Denmark; March 27, 2023 –Genmab A/S (Nasdaq: GMAB). On February 22, 2023, Genmab announced the initiation of a share buy-back program to honor our commitments under our Restricted Stock Units program. The share buy-back program is expected to be completed no later than March 31, 2023, and comprises up to 220,000 shares. The following transactions were executed under the program from March 20, 2023, to March 24, 2023: No. of sharesAverage price (DKK)Total value (DKK)Accumulated through last announcement167,000427,631,620March 20, 20236,0002,504.2415,025,440March 21, 20235,000 2,541.7712,708,850March 22,20235,0002,541.4412,707,200March 23, 20237,0002,529.9917,709,930March 24, 20237,0002,564.9117,954,370Total30,00076,105,790Accumulated under the program197,000503,737,410 Details of each transaction are included as an appendix to this announcement. Following these transactions, Genmab holds 740,416 shares as treasury shares, corresponding to 1.12% of the to

Philips Virtual Care Management offers a comprehensive approach to telehealth for patients, providers and payers27.3.2023 15:00:00 CEST | Press release

March 27, 2023 New solution demonstrates proven results in improving patient engagement, health outcomes, and lowering cost of care while enabling workflow efficiencies Amsterdam, the Netherlands –Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), a global leader in health technology, today announced the debut of Philips Virtual Care Management, a comprehensive portfolio of flexible solutions and services to help health systems, providers, payers and employer groups more meaningfully motivate and deeply connect with patients from virtually anywhere. Philips Virtual Care Management can help reduce pressure on hospital staff by decreasing emergency department visits, as well as reducing the cost of care through better management of chronic disease [1][2]. Every year, chronic condition management represents 90% of healthcare expenditures in the USA [3]. Philips Virtual Care Management’s condition-specific protocols now include diabetes, hypertension, heart disease, chronic kidney disease, chronic obst

Changes to the Yara Group Executive Board27.3.2023 15:00:00 CEST | Press release

Oslo, 27 March 2023: Pål Hestad, EVP Global Plants & Operational Excellence, has asked to step down from his current position for personal reasons, and will take on a different role in Yara. “Pål has safely led the Global Plants & Operational Excellence organization through an extraordinary period dominated by a pandemic and war which resulted in a demanding situation for a global operation like ours. Pål has now asked to step down and will continue to work for Yara in a different role. I would like to thank him for his contribution to the Group Executive Board over the past close to three years,” says Svein Tore Holsether, President & CEO. Pål will continue in the role until his replacement has been found. Contact Maria Gabrielsen, Investor Relations Mobile phone: +47 92090093 Email: maria.gabrielsen@yara.com Tonje Næss, Media Relations Mobile phone: +47 40844647 Email: tonje.nass@yara.com About Yara Yara grows knowledge to responsibly feed the world and protect the planet. Supporting

Innovative Producer, Filmmaker and Author Mick Ebeling to Join Duck Creek’s Formation ’23 as Keynote Speaker27.3.2023 14:30:00 CEST | Press release

Ebeling will discuss pushing the bar and making the inconceivable, the unbelievable and the impossible, not impossible Boston, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, the intelligent solutions provider defining the future of property and casualty (P&C) and general insurance, welcomes Mick Ebeling as its Formation ’23 keynote speaker. Formation, Duck Creek’s annual user conference, attracts the world’s leading insurance industry and technology minds and takes place in Orlando, FL, May 8-10, 2023. Ebeling is the founder and CEO of Not Impossible, a critically acclaimed, award-winning social lab and production company that taps into the power of technology and story to change the world. Formation '23 will empower the P&C and general insurance community with the insights, technology, and inspiration to build better human experiences. As the industry comes together to collaborate and reimage the future of P&C technology, the conference’s theme, “building together,” is me