GlobeNewswire

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS

Share

Sveriges Riksbank

Bid procedure details Kommuninvest Bonds, 2020-08-18

Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million
2022-06-012206SE00092694180.25 %500 +/- 250
2023-11-132311SE00109482401.00 %500+/- 250
2025-05-12
2505
SE0011414010
1.00 %
500+/- 250
2026-11-12
2611
SE0012569572
1.00 %
500+/- 250

Maximum volume 2 000 million in total


Settlement date 2020-08-20

Bids have to be entered by 11.00 on AUG 18, 2020

Highest permitted bid volume: 500 SEK million in issue 2206, 2311, 2505, and 2611.

Lowest permitted bid volume: 50 SEK million

Bids only through counterparties approved by the Riksbank

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 11.15 (CEST) ON AUG 18, 2020     


For more information, please contact:

Trading desk at the Riksbank

+ 46 8 696 6970

General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Corline lämnar in studiedata till Läkemedelsverket och preciserar studiedesign för klinisk fas 230.9.2020 08:49:30 CESTPressemelding

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har idag färdigställt studierapporten för RENAPAIR 01 och lämnar in data från studien till Läkemedelsverket. Rapportens slutsats är att Renaparin® är säkert att administrera till donatornjuren i samband med transplantation. Analysen av data från RENAPAIR 01 har resulterat i en preciserad design av den kommande fas 2-studien RENAPAIR 02, vilken är planerad att starta under första halvåret 2021. Corline utvecklar produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation med målet att förebygga den ischemi-reperfusionsskada (IRI) och delayed graft function (DGF) som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. Top-line-resultaten från bolagets fas 1-studie RENAPAIR 01 presenterades under Q2 2020 där Corline konstaterade att Renaparin® funnits vara säkert att administrera i samband med njurtransplantation. Nu har bolaget slutfört analysen av säker

Eolus places order for 11 wind turbines, 68 MW with Siemens Gamesa Renewables30.9.2020 08:30:00 CESTPress release

Hässleholm, Sweden, September 30th, 2020 Eolus has signed an agreement with Siemens Gamesa Renewables regarding delivery of 11 wind turbines for the wind farms Boarp, Dållebo and Rosenskog in southern Sweden, totaling 68 MW. The wind farms will comprise 7 Siemens Gamesa SG 5.8-170 wind turbines and 4 Siemens Gamesa SG 5.8-155 wind turbines delivered in different power ratings. The wind farms are expected to be completed in the autumn of 2023 and will be covered by a 15-year full-service agreement. The three wind farms are covered by a sales agreement signed with Commerz Real which was announced by Eolus in a press release on September 29, 2020. Boarp, located in Vaggeryd municipality will comprise 4 SG 5.8-170 wind turbines with an installed capacity of 24.2 MW while Rosenskog in Falköping municipality will comprise 3 SG5.8-170 wind turbines for an installed capacity of 17.8 MW. The 4 SG 5.8-155 wind turbines with an installed capacity of 26.4 MW will be constructed in Dållebo in Ulric

Touax: Touax Rail Ltd's capital increase completed30.9.2020 08:30:00 CESTPress release

PRESS RELEASE Paris, September 30, 2020 – 8:30 a.m. YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION Touax Rail Ltd's capital increase completed for 81.9 million euros with DIF Capital Partners Touax SCA today announced the completion of Touax Rail Ltd's 81.9 million euro capital increase with one of the world's leading independent infrastructure funds DIF Capital Partners. As a result of this transaction, Touax SCA remains a majority shareholder with 51% of the capital of Touax Rail Ltd and 49% is now owned by DIF Capital Partners, through its DIF Core Infrastructure Fund II. The transaction will enable Touax Rail to accelerate the development of its freight car business in Europe and Asia. Immediately accretive, the transaction allows to finance minority stakes in entities holding assets, in Touax Rail India Ltd as well as to finance the future growth of Touax Rail Limited. Fabrice Walewski, Managing Director of the Touax Group commented: "We are delighted with the co

Eolus lägger order på 11 vindkraftverk med en effekt på 68 MW hos Siemens Gamesa Renewables30.9.2020 08:30:00 CESTPressemelding

Hässleholm den 30 september 2020 Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 11 vindkraftverk omfattande 68 MW till vindparkerna Boarp, Dållebo and Rosenskog i södra Sverige. Vindparkerna kommer att bestå av 7 Siemens Gamesa 5.8-170 vindkraftverk och 4 Siemens Gamesa SG 5.8-155 vindkraftverk som levereras med olika installerad effekt. Vindparkerna beräknas vara färdigställda under hösten 2023 och omfattas av ett 15-årigt fullserviceavtal. De tre vindparkerna omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med Commerz Real och som offentliggjordes genom pressmeddelande från Eolus den 29 september 2020. Boarp i Vaggeryds kommun består av 4 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om 24,2 MW medan Rosenskog i Falköpings kommun kommer att bestå av 3 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om 17,8 MW. De 4 SG 5.8-155 vindkraftverken med en installerad effekt om 26,4 MW kommer att etableras i Dållebo i Ulricehamns kommun. -På Eolus är vi g

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.9.2020 08:00:00 CESTPressemelding

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 september 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.121.044, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.919.932. Den 19 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattade en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget delades upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1), varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 278.121.044 aktier till totalt 556.242.088 aktier. Se pressmeddelande om tilfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik från den 31 augusti 2020. De 278.121.044 inlösenaktierna löstes under september 2020 in av Kinnevik som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter uppgår antalet aktier i Kinnevik till 278.121.044, samma

Stockwik ändrar antalet aktier och röster30.9.2020 08:00:00 CESTPressemelding

Stockwik Förvaltning AB (publ) har under september 2020 registrerat 63.224 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av tilldelning i riktad nyemission till säljarna av Run Communications AB innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 31.612,001 kronor. Före registreringen uppgick Stockwiks aktiekapital till 2.466.143,053 kronor fördelat på 4.932.286 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,5 kronor och medförde en röst. Per den 30 september 2020 uppgår Stockwiks aktiekapital till 2.497.755,054 kronor fördelat på totalt 4.995.510 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,5 kronor och medför en röst. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 08:00 (CET). För ytterligare information kontak