MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Coca-Cola Norge felt av MFU

Del

CokeTV benytter virkemidler som særlig appellerer til barn

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har felt Coca-Cola Norge for å ha opptrådt i strid med MFUs retningslinjer. MFUs retningslinjer regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. Forbrukerrådet klaget inn Youtubekanalen CokeTV for å være i strid med retningslinjene for barn under 13 år og for å være uaktsomme overfor ungdom 13-18 år.
Forbrukerrådets klage er delvis tatt til følge. CokeTV er ikke tydelig nok merket som markedsføring.Etter Utvalgets oppfatning, er det å kombinere programledere eller gjester med særlig appell til barn, som også gjør aktiviteter som særlig appellerer til barn, i en kanal som ikke er tydelig merket reklame på et åpent medium som YouTube, samlet sett i strid med MFUs retningslinjer. Utvalget konkluderer med at enkelte av episodene i CokeTV vurderes som markedsføring særlig rettet til barn.

Overfor gruppen 13-18 år vurderer Fagutvalget at reklamen ikke er uaktsom, og tar derfor ikke klagen til følge. Fagutvalget mener det er et forbedringspunkt med hensyn til aldersgrense for konkurranser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.