GlobeNewswire

Cavotec ökar fokus på cleantech – investerar 200 miljoner kronor för att stärka ledande position på miljardmarknad

Share

Den snabbt växande marknaden för elektrifiering och automatisering av hamnar runt om i världen uppskattas vara värd tiotals miljarder kronor under de kommande åren. Cavotec avser därför investera ca 200 miljoner kronor i teknik- och affärsutveckling under de närmaste fem åren för att stärka sin ledande position och möta den förväntade efterfrågan. Cavotecs team kommer som en konsekvens att växa med cirka 320 anställda globalt, en ökning med 60%, varav två tredjedelar förväntas vara ingenjörer.  

”Vi har nu nått en brytpunkt där våra marknader genomgår en drastisk förändring och vad som hittills varit nischmarknader inom cleantech utvecklas till massmarknader. Bara i Europa kommer över 2 500 hamnar behöva minska utsläppen kraftigt under de närmaste 5 - 10 åren genom att erbjuda landström till besökande fartyg, vilket är Cavotecs specialområde. Vår automatiserade angöringsteknologi har också stor potential då uppskattningsvis 4 700 hamnkajer runt om i världen kan öka effektiviteten och minska utsläppen genom automatisering. Vi kommer investera i försäljning, marknadsföring och teknik för att fullt ut kapitalisera på den här utvecklingen och vår ledande position”, säger Mikael Norin, vd för Cavotec.

EU har utformat direktiv där man uppmanar hamnar i Europa att investera i system för elektricitet från kaj till fartyg för att minska avgas utsläpp i hamnar. 2025 kommer rekommendationen bli bindande för alla europeiska hamnar. I enlighet med USA:s Jobs Act planerar president Biden att investera 17 miljarder USD i infrastruktur inom amerikansk skeppsindustri och anger som en viktig aspekt ambitionen att minska just påverkan från utsläpp i hamnar. 

Cavotec är idag marknadsledare på nischmarknaderna för cleantech för hamnar och industriella applikationer. Cavotec har utrustat cirka 600 av världens containerfartyg och hundratals hamnar runt om i världen med sina landströmsystem. Nyligen utvecklade Cavotec ett automatiserat laddnings- och angöringssystem för världens första, självstyrande batteridrivna fartyg i Norge. Cavotec är också verksamt inom CharIN, (Charging Interface Initiative), ett nätverk av företag som utvecklar globala standarder för laddning av batteridrivna fordon med fokus på hög effekt och höghastighetsladdning för kommersiella och industriella fordon.

”Varje dag – i tusentals hamnar runt om i världen – förtöjer enorma lastfartyg och kör sedan på tomgång i timmar, vilket skapar tonvis av föroreningar. Och förtöjningen i sig är ett farligt jobb där de anställda utsätts för enorma risker dagligen. Samtidigt drivs majoriteten av världens mobila industriella utrustning av förorenande dieselmotorer. Vårt mision är att ändra på detta. Vi kommer öka vårt fokus på att utveckla anslutnings- och elektrifieringslösningar för att få bort koldioxidutsläppen i hamnar och från industriella applikationer. Precis som vissa företag har lett en framgångsrik elektrifiering av fordonsindustrin kommer vi att leda elektrifieringen av våra marknader. Vi är fast beslutna att bidra till en framtida värld som är renare, säkrare och effektivare”, avslutar Norin.

Företaget har släppt en kort film som beskriver den nya satsningen. Den kan ses på https://cavotecsa.gcs-web.com.

Konferenssamtal 
Cavotec kommer att hålla ett konferenssamtal idag, den 12 maj, kl 10:00 CEST för att svara på frågor med anledning av dagens pressmeddelande. Mikael Norin, vd och Glenn Withers, CFO kommer att delta i konferenssamtalet.

Telefonnumer: 
SE: +46856642704 
UK: +443333009271 
US: +18338230587

Webblänk
https://tv.streamfabriken.com/cavotec-q1-2021

För ytterligare information kontakta:

Johan Hähnel
Investor Relations Manager
Telefon: +46 70 605 63 34. E-post: investor@cavotec.com

Denna information är sådan som Cavotec SA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 07:01 CEST.

Om Cavotec
Cavotec är ett ledande cleantechföretag som utvecklar och levererar kopplings- och elektrifieringssystem för ökad hållbarhet i hamnar och för industriella applikationer över hela världen. Med över förtio års erfarenhet säkerställer våra lösningar en ren, säker och effektiv drift för en stor variation av kunder och applikationer över hela världen. För att lära mer, besök cavotec.com.

Attachment

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Klövern ansöker om avnotering av bolagets aktier och utser ny VD24.6.2021 16:18:32 CEST | Pressemelding

Styrelsen i Klövern AB (publ) (”Klövern”) ansöker om avnotering av Klöverns aktier från Nasdaq Stockholm. Eva Landén har utsetts till ny VD för Klövern. Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade erbjudandet ovillkorat den 15 juni 2021. Corem kontrollerar per dagens datum cirka 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern och avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. Corem har även förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021. Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran av Corem, har styrelsen för Klövern beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Klövern erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm. På begäran av Corem har styrelsen i Klövern vidare utsett Eva Landén till ny VD för Klövern. Eva Landén är VD för Corem och

Klövern applies for delisting of the company’s shares and appoints new CEO24.6.2021 16:18:32 CEST | Press release

The Board of Directors of Klövern AB (publ) (”Klövern”) applies for delisting ofKlövern’sshares from Nasdaq Stockholm. Eva Landén has been appointed new CEO of Klövern. On 29 March 2021, Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) announced a public offer to the shareholders of Klövern. Corem declared the offer unconditional on 15 June 2021. As of today, Corem controls approximately 95.0 percent of the outstanding shares in Klövern and intends to apply for compulsory redemption of the remaining shares. Corem has also extended the acceptance period för the offer to 18 August 2021. In light of the above, and at the request of Corem, the Board of Directors of Klövern has decided to apply for delisting of the company’s shares from Nasdaq Stockholm. The last day of trading in Klövern's shares will be announced as soon as Klövern has been informed thereof by Nasdaq Stockholm. Further, at the request of Corem, the Board of Directors of Klövern has appointed Eva Landén as new CEO of Klövern. Eva

Lantronix Announces SmartEdge Partner Program Award Winners24.6.2021 13:00:00 CEST | Press release

SmartEdge Partner Program Winners Are Tech Data, SHI, Presidio, Atlantik, Arki, Data Equipment, Acromax, Rahi System India and Enthu Technology Sdn. Bhd. IRVINE, Calif., June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), a global provider of secure turnkey solutions for the Internet of Things (IoT) and Remote Environment Management (REM) offering Software as a Service (SaaS), connectivity services, engineering services and intelligent hardware, today announced the winners of its SmartEdge™ Partner Program Awards. The awards were given at Lantronix’s 2021 SmartEdge Partner Summit held virtually on June 23, 2021. Lantronix’s SmartEdge Partner Program Awards were given to winners in three categories: Distribution Partner, StrategicEdge Partner and Edge Partner covering three regions: North America, Europe/Middle East/Africa and Asia Pacific. The winners are: North America North America Distributor Partner of the Year: Tech Data North America StrategicEdge Partner of the Year

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-29BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2302. SE0009662943. 2023-02-22 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410, SE0010469205, 2024-10-02 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2602, SE0013745452, 2026-02-04 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-06-29Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2302: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2410: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2602: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2302: 500 mln SEK per bid 2410: 500 mln SEK per bid 2602: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-07-01Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Condition

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-30CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-12-30 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-06-17 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-06-30Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-07-02BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 KINGDOM OF SWEDEN: REGS (GREEN), XS2226974504, 2030-09-09 Bid date2021-07-02Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK REGS (GREEN): 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid REGS (GREEN): 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-07-06Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-06-24 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-07-01BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 196. SE0015244991. 2026-03-18 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 147, SE0009383664, 2026-06-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 521, SE0015503446, 2028-09-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2212, SE0010297085, 2022-12-21 NORDEA HYPOTEK AB: 5536, SE0013358439, 2026-09-16 Bid date2021-07-01Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 1591: 1900 mln SEK +/-950 mln SEK 147: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 580: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 521: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2212: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 5536: 400 mln SEK +/-200 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK per bid 1591: 1900 mln SEK per bid 147: 700 mln SEK per bid 580: 500 mln SEK per bid 521: 600 mln SEK per bid 2212: 500 mln SEK per bid 5536: 400 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co