MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Candy People Norway og Nordisk Film Kino felt i MFU

Del

Salgsdisplay i strid med retningslinjer fordi det er særlig rettet til barn

Matbransjens Faglige Utvalg, MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på et salgsdisplay fra Candy People Norway benyttet i Nordisk Film Kino. Klager mente at salgsdisplayet fra Candy People Norway for produktet Millions på en kino i Nordisk Film Kino var særlig barnerettet og i strid med MFUs retningslinjer.

Displayet var formet som en rakett med animerte figurer av produktet Millions på stor topp-plakat og bunnplakat. MFU har vurdert at utformingen av salgsdisplayet ikke kan ansees som alminnelig oppstilling på utsalgssted, som er et unntak i MFUs retningslinjer. Bruk av store plakater med animerte figurer av Millions design vurderes av MFU til å være særlig rettet til barn under 13 år og derfor i strid med MFUs retningslinjer

Klagen er dermed tatt til følge. Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.