GlobeNewswire

C-RAD kommenterar beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Dela

C-RAD meddelar idag att som följd av överträdelse av Nasdaqs regelverk, relaterat till tidpunkten för offentliggörandet av ett pressmeddelande i december 2017, så har disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm beslutat att ålägga bolaget disciplinära påföljder. Disciplinnämnden ålägger C-RAD att betala vite uppgående till SEK 410 000, motsvarande 2 årsavgifter, till följd av överträdelse av regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats.

Bakgrund
Kl 13:00 den 12 december 2017 publicerade ett bolag som C-RAD är underleverantör till ett pressmeddelande med innebörden att omfattningen av ett tidigare ingånget avtal nu hade begränsats i omfattning. C-RAD uppmärksammar detta pressmeddelande under eftermiddagen den 12 december och inleder då efterforskningar som leder till insikten att detta också innebär att förväntade order till C-RAD minskar i omfattning. C-RAD publicerar påföljande morgon, kl 08:30 den 13 december, ett pressmeddelande med denna innebörd.

Nasdaq har ifrågasatt tidpunkten för publiceringen av detta pressmeddelande och har enligt beslut i disciplinnämnden funnit att C-RAD brutit mot regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

Kommentar från C-RAD angående beslutet
C-RAD respekterar de synpunkter som disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har framfört. C-RAD bestrider att bolaget inte har haft kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden. C-RAD konstaterar att bolaget inte fullgjort alla krav för att kunna tillämpa marknadsmissbruksförordningens möjlighet att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation utan delar disciplinnämndens slutsats att pressmeddelandet den 13 december kl 08:30 borde ha offentliggjorts genast då det var färdigställt kl 23:15 den 12 december.

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och CRAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Leasinvest Real Estate SCA: 2019 Bond Private Placement20.11.2019 19:30:00 CETPress release

Bond private placement for an amount of EUR 100 million Leasinvest Real Estate SCA today successfully issued a 7-year private placement of bonds amounting to EUR 100 million, in denominations of EUR 100,000. The bonds offer a fixed annual coupon of 1.95% and have been placed with investors in Belgium, France and Luxembourg. BNP Paribas Fortis and Degroof Petercam were appointed as Global Coordinators of the transaction. BNP Paribas Fortis, Degroof Petercam and KBC acted as Joint Bookrunners of the transaction. The placement fits within Leasinvest Real Estate’s strategy to arrange financing sources best suited to carry out its investment strategy both through acquisitions and redevelopment of existing core assets. The proceeds will, amongst other things, serve to refinance the EUR 75 million public bond which matured on 9 October 2019 and will contribute to an increase of the average duration of the total debt of Leasinvest Real Estate and a diversification of its financing sources. MIC

IMCD expands Americas footprint by acquiring Colombian specialty distributor Unired Químicas20.11.2019 19:00:00 CETPress release

ROTTERDAM, The Netherlands (20 November 2019) – IMCD N.V. (“IMCD” or “Company”), a leading distributor of specialty chemicals and food ingredients, today announced that it has acquired 100% of the outstanding shares of the Colombia-based ingredient distributor, Unired Químicas SAS (“Unired”). With an office in Bogota, Colombia, Unired distributes specialty chemicals and ingredients to the pharmaceutical, food and personal care markets. In 2018, Unired generated a revenue of USD 8 million and has approximately 15 employees. The company will be fully integrated with IMCD’s organisation in 2020. Please find attached the full press release. Attachment PRESS RELEASE_IMCD expands Americas footprint by acquiring Colombian specialty distributor Unired Químicas

Agfa-Gevaert: Publication of a transparency notification (Axxioon) – Regulated information20.11.2019 17:40:00 CETPress release

(Article 14 of the law of May 2, 2007 on the disclosure of significant shareholdings) Mortsel, Belgium – November 20, 2019 – 5.40 p.m. CET According to Agfa-Gevaert NV’s bylaws, the threshold as from which a shareholding needs to be disclosed, has been set at 3%, 5% and a multiple of 5%. In conformity with the Law of May 2, 2007 regarding the disclosure of significant shareholdings in listed companies, Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) discloses the following declaration: On November 19, 2019, Axxion S.A. has announced that as per November 15, 2019, it holds a stake in Agfa-Gevaert of 5,598,000 shares or 3.26% (denominator is 171,851,042), thus crossing the 3% threshold upwards. Notifications of important shareholdings to be made according to the Law of May 2, 2007 or Agfa-Gevaert NV’s bylaws, should be sent to viviane.dictus@agfa.com. About Agfa The Agfa-Gevaert Group develops, manufactures and distributes an extensive range of analogue and digital imaging systems and IT solutions, mainly

Notice on Convocation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of AB Klaipedos nafta20.11.2019 15:02:00 CETPress release

Notice is hereby given that on the initiative and by the resolution of the Board of AB Klaipedos Nafta, legal entity code 110648893, with the registered office at Burių str. 19, Klaipeda (hereinafter - the Company), Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company will be held on 12 December 2019 at 1:00 p.m. The meeting will be held in the Company’s office at Buriu str. 19, Klaipeda, in the administrative office of the Company (in the hall of the meeting on the 2nd floor). Agenda of the meeting: Regarding the approval of the additional decision of the Board of AB Klaipėdos nafta to pledge from 2025 all current and future amounts receivable (the Security Component) of the Company for the benefit of the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania for the state guarantee granted by the Republic of Lithuania; Regarding the approval of the additional decision of the Board of AB Klaipėdos nafta to obtain and present up to EUR 20,000,000 (twenty million euros) annual bank gu

 Åland Index Solutions - a game changer tackling climate crisis at every transaction20.11.2019 14:10:00 CETPress release

Ålandsbanken Abp Pressrelease 20.11.2019 Åland Index Solutions - a game changer tackling climate crisis at every transaction Åland Index Solutions, a joint venture between Doconomy and Ålandsbanken, enables banks, payment providers and financial institutions to offer all customers transaction based impact calculations. Åland Index is the global index solution for CO2 emission calculations that guide consumers in their everyday consumption towards more sustainable choices. “With Åland Index Solutions we can engage all financial players in the fight against climate change. This collaboration is a milestone in creating a global standard for measuring the impact of consumption and totally changing the way we consume through connecting spending patterns with climate impact, says Nathalie Green CEO at Doconomy” The original Åland Index was developed in 2016 and the team has ever since been working to help consumers become aware of their impact on the planet. Åland Index is continuously being

Åland Index Solutions – en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion20.11.2019 14:10:00 CETPressemelding

Ålandsbanken Abp Pressmeddelande 20.11.2019 Åland Index Solutions – en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion Åland Index Solutions, ett samägt bolag mellan Doconomy och Ålandsbanken, skapar förutsättningar för banker, företag som erbjuder betaltjänster och finansiella institutioner att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade påverkansberäkningar. Åland Index är det globala index för beräkningar av koldioxidutsläpp som hjälper individer ställa om sin konsumtion till att bli mer klimatmässigt uthållig. ”Med Åland Index Solutions kan vi aktivera alla finansiella aktörer i kampen mot klimatförändringarna. Samarbetet är en milstolpe i skapandet av en global standard för att mäta konsumtionens klimatpåverkan och genom att koppla samman konsumtionsmönster med påverkan, i grunden, förändra det sätt vi konsumerar på”, säger Nathalie Green, vd på Doconomy. Åland Index lanserades 2016 och utvecklingsteamet har sedan dess arbetat med att hjälpa konsumente