GlobeNewswire

C-RAD kommenterar beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Dela

C-RAD meddelar idag att som följd av överträdelse av Nasdaqs regelverk, relaterat till tidpunkten för offentliggörandet av ett pressmeddelande i december 2017, så har disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm beslutat att ålägga bolaget disciplinära påföljder. Disciplinnämnden ålägger C-RAD att betala vite uppgående till SEK 410 000, motsvarande 2 årsavgifter, till följd av överträdelse av regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats.

Bakgrund
Kl 13:00 den 12 december 2017 publicerade ett bolag som C-RAD är underleverantör till ett pressmeddelande med innebörden att omfattningen av ett tidigare ingånget avtal nu hade begränsats i omfattning. C-RAD uppmärksammar detta pressmeddelande under eftermiddagen den 12 december och inleder då efterforskningar som leder till insikten att detta också innebär att förväntade order till C-RAD minskar i omfattning. C-RAD publicerar påföljande morgon, kl 08:30 den 13 december, ett pressmeddelande med denna innebörd.

Nasdaq har ifrågasatt tidpunkten för publiceringen av detta pressmeddelande och har enligt beslut i disciplinnämnden funnit att C-RAD brutit mot regelverkets punkter för offentliggörande av insiderinformation samt kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden.

Kommentar från C-RAD angående beslutet
C-RAD respekterar de synpunkter som disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har framfört. C-RAD bestrider att bolaget inte har haft kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden. C-RAD konstaterar att bolaget inte fullgjort alla krav för att kunna tillämpa marknadsmissbruksförordningens möjlighet att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation utan delar disciplinnämndens slutsats att pressmeddelandet den 13 december kl 08:30 borde ha offentliggjorts genast då det var färdigställt kl 23:15 den 12 december.

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och CRAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Novo Nordisk reports weight loss of 14.9% (16.9% if taken as intended) in STEP 1 trial4.6.2020 19:10:28 CESTPress release

Bagsværd, Denmark, 4 June 2020 – Novo Nordisk today announced headline results from STEP 1, a phase 3a trial in the STEP programme. STEP 1 is a 68-week randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled weight management trial. The trial investigated the efficacy and safety of once-weekly subcutaneous (sc) semaglutide 2.4 mg on body weight over 68 weeks compared to placebo in 1,961 adults with obesity or overweight with comorbidities, both in conjunction with lifestyle intervention. The STEP 1 trial met both primary endpoints. In all people randomised1, a statistically significant and superior reduction in body weight was achieved with sc semaglutide 2.4 mg compared to placebo after 68 weeks. People treated with sc semaglutide 2.4 mg achieved a weight loss of 14.9%, from a mean baseline body weight of 105.3 kg, compared to a 2.4% weight loss with placebo. In addition, 86.4% of those who received sc semaglutide 2.4 mg reached a weight loss of 5% or more after 68 weeks, compared t

Scandinavian Tobacco Group A/S: Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities4.6.2020 18:00:00 CESTPress release

Company Announcement No. 15/2020 Copenhagen, 4 June 2020 Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Claus Gregersen 2. Reason for the notification a) Position/title Member of the Board of Directors b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Purchase of shares c) Price(s) and volume(s) Price(s)Volume(s)98.8

Scandinavian Tobacco Group A/S: Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar4.6.2020 18:00:00 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 15/2020 København, den 4. juni 2020 Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Claus Gregersen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI-kode 5299003KG4JS99TRML67 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument, (ii) hver type transaktion, (iii) hver dato og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode Aktier DK0060696300 – STG b) Transaktionens art Køb af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)Mængde(r)98,8849 aktier98

Maha Energy AB (publ) Announce May Production Volumes4.6.2020 17:00:00 CESTPress release

­­­Maha Energy AB (publ) Strandvägen 5A SE-114 51 Stockholm www.mahaenergy.ca Press release Stockholm June 4, 2020 Maha Energy AB (publ) Announce May Production Volumes Production Volumes The Company's aggregate sales production for the month of May totaled 106,2481 barrels of oil and 52.765 million scf of gas for a combined average production of approximately 3,711 BOE/day2, before royalties and taxes. The month of May saw increasing gas sales at Tie as a new gas end-user started taking deliveries allowing for higher oil production. Further at both Tie and Tartaruga stations, oil production was somewhat affected due to temporary surface jet pump maintenance issues which were resolved during the month. Despite the pump issues and continuing Covid-19 movement restrictions, production and off-take volumes in Brazil remain stable. 1 Subject to minor standard industry adjustments at the time of custody transfer. 2 Barrels of oil equivalent ("BOE") conversion ratio of 6,000 scf: 1 bbl is us

Cyber Security 1 AB: CYBER1 Confirms Publication Date for the 2019 Annual Report4.6.2020 16:45:00 CESTPress release

CYBER1 Confirms Publication Date for the 2019 Annual Report London United Kingdom – 04 June 2020, Cyber Security 1 AB (Publ) (“CYBER1”), (Nasdaq:CYB1, OTCQX:CYBNY), has announced a revised publication date of the 9th of June, for the 2019 Annual Report. The change in date brings the 2019 Annual Report publication in line with the Cyber Security 1 AB 2020 AGM, scheduled for Tuesday, 30 June 2020. Shareholders and key stakeholders in the interim may refer to the full year unaudited accounts, through the Q4 2019 report available on our website: www.cyber1.com The annual report once published will be available to view on the CYBER1 website. Certified Adviser Mangold Fondkommission AB is the Company’s Certified Adviser. Telephone: +46 (0)8 5030 1550 E-mail: ca@mangold.se FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: Investor Relations Contact: Tim Metcalfe / Zach Cohen CYBER1 Email: cyber1@investor-focus.co.uk ABOUT CYBER1 CYBER1 is engaged in providing cyber resilience solutions and conducts it