GlobeNewswire by notified

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 tredje kvartalet

Dela

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Juli - September 2022
Justerat substansvärde uppgick till 321 kronor den 30 september 2022, en ökning från 315 kronor per 30 juni 2022.
Nettoomsättning uppgick till 234,0 miljoner kronor (205,5), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.
Resultat per aktie uppgick till 52,51 kronor (67,28) där minskningen framför allt beror på en kursnedgång på det noterade innehavet Green Landscaping.

Januari - September 2022
Justerat substansvärde uppgick till 321 kronor den 30 september 2022, en minskning från 335 kronor vid senaste årsskifte.
Nettoomsättningen uppgick till 714,9 miljoner kronor (593,0), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.
Resultat per aktie uppgick till 77,74 kronor (74,13) där ökningen framför allt beror på en omklassificering av innehavet i Volta Trucks från intressebolag till övrigt innehav. Resultat per aktie påverkas negativt genom kursnedgång på det noterade innehavet Green Landscaping.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

Inga väsentliga händelser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Byggmästaren investerar ytterligare ca 6,5 miljoner euro i Volta Trucks.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 november 2022, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

The Board of Directors of Talenom Plc has decided on a directed share issue as part of acquisitions1.2.2023 15:40:00 CET | Press release

Talenom Plc, Stock Exchange Release 1 February 2023 at 16:40 EET The Board of Directors of Talenom Plc has decided on a directed share issue as part of acquisitions Talenom Plc announced two acquisitions on 1 February 2023. Part of the purchase prices will be paid in cash and part with new shares of Talenom Plc subscribed in a directed share issue. The transaction prices are not disclosed. As part of the transactions, Talenom has decided to issue 50,825 new shares in a directed share issue for the sellers of the acquisition targets, i.e., BKF Asesores, S.L. and R2 Redovisning Ab. The subscription date for the shares is 1 February 2023. The number of new shares to be issued corresponds with some 0.11 percent of all Talenom Plc's shares prior to the share issue. After the registration of the new shares the total number of shares in Talenom Plc is 44,986,213 shares. The new shares will carry shareholder rights as of their registration day, estimated on 3 February 2023. The shares issued i

Talenom expands its operations in Spain by acquiring an accounting firm in Madrid1.2.2023 15:35:00 CET | Press release

Talenom Plc, press release 1 February 2023 at 16:35 EET Talenom expands its operations in Spain by acquiring an accounting firm in Madrid Talenom Plc has agreed to acquire the entire share capital of BKF Asesores, S.L., an accounting firm operating in Madrid, Spain. The acquired business will be transferred to Talenom on 1 February 2023. BKF Asesores, S.L. provides accounting, payroll and advisory services mainly to SMEs. The net sales transferred to Talenom from the acquired business is some EUR 0.7 million annually. The company employs a total of nine persons who will continue to work for Talenom. In the short term, the acquisition will not have any significant impact on Talenom’s financial position or future outlook. Talenom combines software development with expertise in the accounting industry in a unique way. The aim of the company is to grow both organically and through acquisitions in Finland and in Europe. Further information: Otto-Pekka Huhtala CEO, Talenom Plc +358 40 703 85

Talenom acquires the Swedish accounting firm R2 Redovisning Ab1.2.2023 15:30:00 CET | Press release

Talenom Plc, press release 1 February 2023 16:30 EET Talenom acquires the Swedish accounting firm R2 Redovisning Ab Talenom Plc has agreed to acquire the entire share capital of R2 Redovisning Ab. The acquired business will be transferred to Talenom on 1 February 2023. R2 Redovisning Ab operates in Gothenburgh and Kungsbacka. The company provides accounting, payroll and advisory services mainly to SMEs. The yearly net sales transferred to Talenom from the acquired business is approximately EUR 0.7 million. The company employs a total of seven persons who will continue to work for Talenom. In the short term, the acquisition will not have any significant impact on Talenom’s financial position or future outlook. Talenom combines software development with expertise in the accounting industry in a unique way. The aim of the company is to grow both organically and through acquisitions in Finland and in Europe. Further information: Otto-Pekka Huhtala CEO, Talenom Plc +358 40 703 8554 otto-pek

Ordinær generalforsamling Ringkjøbing Landbobank A/S1.2.2023 15:28:56 CET | pressemeddelelse

Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Euronext Dublin Øvrige interessenter Dato 01.02.2023 Ordinær generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank A/S Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 1. marts 2023, kl. 17.00 i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing. Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent. 2.Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning. 3.Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes. Der henvises endvidere til den offentliggjorte årsrapport for 2022. 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes. Der henvises endvidere til den offentliggjorte årsrapport for 2022. 5.Vejledende afstemning om vederlagsrapport Bestyrelsen foreslår, at ve

Annual general meeting of Ringkjøbing Landbobank A/S1.2.2023 15:28:56 CET | Press release

Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Euronext Dublin Other stakeholders Date 01.02.2023 Annual general meeting of Ringkjøbing Landbobank A/S The bank will hold its annual general meeting at 5:00 p.m. on Wednesday, 1 March 2023 at the ROFI Centre, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing. Agenda as per the articles of association: 1. Election of chairperson The board of directors proposes that Allan Østergaard Sørensen, attorney-at-law, chair the meeting. 2.The board's report on the bank’s activities in the previous year The board of directors proposes that the board’s report be adopted. 3.Presentation of the annual report for approval The board of directors proposes that the annual report be approved. Further reference is made to the published annual report for 2022. 4.Decision on allocation of profit or covering of loss under the approved annual report The board of directors proposes that the distribution of profit be approved. Further reference is made to the published annual report f